Nederlands | English | Deutsch | Türkçe

Project Sports

Vragen en antwoorden over voetbal en sport

Wat zijn passaatwinden in de geografie?

3 min read

Zijn winden ten noorden en ten zuiden van de evenaar. Ten noorden van de equator heeft men de NO-passaat en ten zuiden ervan de ZO-passaat. Was de corioliskracht (door de rotatie van de aarde) niet van toepassing geweest dan waren het gewoon noorden- en zuidenwinden.

Wat doen passaatwinden?

De passaatwind stuwt warm water naar het westen en brengt koud water aan de oppervlakte in het oosten. Het temperatuurverschil veroorzaakt stijgende en dalende lucht. Dit houdt het drukverschil tussen oost en west in stand. Het drukverschil is weer verantwoordelijk voor een deel van de kracht van de passaat.

Hoe ontstaan de passaatwinden?

Passaatwinden zijn hardnekkige winden bij de evenaar die ontstaan door temperatuurverschillen tussen subtropen en evenaar en de draaiing van de aarde. Ten noorden van de evenaar waait de noordoostpassaat, ten zuiden daarvan de zuidoost passaat.

Waar komen passaatwinden voor?

Op dit moment zijn er nog steeds velen die worden aangemoedigd om te navigeren dankzij de passaatwinden, omdat zij die zijn die plaatsvinden tussen Ecuador en de tropen. Ze waaien van het noordelijk halfrond en van het zuidelijk halfrond en bevinden zich in de bekende intertropische convergentiezone.

Wat is de Zuidoostpassaat?

Ten noorden van de evenaar waait de noordoostpassaat, ten zuiden daarvan de zuidoostpassaat.

Wat is een passaat en moesson?

Wind is niets anders dan verplaatsing van lucht. In vele streken op de aarde waaien standvastige winden. In de tropische gebieden is dit veelal het geval. Daar noemt men de standvastige winden de passaten, maar men heeft er ook winden, die elk half jaar wisselen: moessons.

Hoe ontstaan moessonregens?

Ontstaan moesson

Het mechanisme achter de moesson is eenvoudig. Land warmt in de zon sneller op dan zee, maar koelt ook sneller af. Ook in ons land is het ’s zomers in het binnenland warmer dan aan zee. Boven het warme land stijgt de lucht op, waardoor koelere zeelucht die plaats kan innemen.

Hoe ontstaat passaatwind in India?

Deze wind komt van het land vandaan en bevat daarom weinig vocht, omdat het niet wordt gevoed met verdampt regenwater vanuit de oceanen. Dit zorgt voor een droge periode op het Indiase subcontinent. In juli waait de wind echter vanaf de oceaan naar het Indiase subcontinent toe, een zogenaamde aanlandige wind.

Wat doet de ITCZ?

De ITCZ is een denkbeeldige zone die rond de evenaar loopt, waarbinnen een lijn beweegt. In de buurt van deze lijn is er veel opstijgende lucht die relatief warm en vochtig is. Het is vochtig door verdamping. De opstijgende lucht zorgt voor een luchttekort aan het oppervlak, oftewel een lagedrukgebied.

Wat is een Circulatiecel?

Def.: horizontale stromingscellen die ontstaan door een samenspel van langsstroom en retourstroom.

Wat gebeurt er op de 30ste breedtegraad?

Hierdoor ontstaat er een opgaande luchtstroom tot de tropopauze, waar de stroming afbuigt en richting de polen stroomt. Daarbij koelt de lucht af en ongeveer bij de 30e breedtegraad daalt de lucht weer om vervolgens over het aardoppervlak terug te stromen naar de evenaar, waarmee een complete Hadleycel voltooid is.

Hoeveel hPa is lage luchtdruk?

Wanneer de druk lager is dan 1.010 hPa spreekt men van een depressie of lagedrukgebied. Wanneer de druk hoger is dan 1.020 hPa spreekt men daarentegen van een hogedrukgebied.

Wat zijn de grote Windsystemen?

Zware lucht die hard op het aardoppervlak drukt noemen we een hogedrukgebied of maximum. De lucht daalt hier, warmt op en is gortdroog (woestijn). Alle luchtstromen bij elkaar noemen we de mondiale luchtcirculatie (atmosferische circulatie)(de grote windsystemen).

Wat is het Windsysteem?

Lucht stroomt namelijk van gebieden met hoge druk naar gebieden met lage druk. Als je al die luchtstromen op aarde bekijkt, dan zie je dat die bestaan uit een aantal ronddraaiende cellen. Binnen die cellen stroomt de lucht altijd van gebieden met hóge luchtdruk naar gebieden met láge luchtdruk.

Wat is een hogedrukgebied en een lagedrukgebied?

Heel simpel eigenlijk. Een hogedrukgebied kent super veel luchtdeeltjes in een bepaald gebied. Hierdoor hebben de luchtdeeltjes weinig ruimte om te bewegen. Maar bij het lagedrukgebied hebben de luchtdeeltjes veel ruimte om te bewegen.