Nederlands | English | Deutsch | Türkçe

Project Sports

Vragen en antwoorden over voetbal en sport

Maakt de producteigenaar deel uit van het Scrum-team?

4 min read

Waar bestaat de werkvoorraad uit binnen Scrum?

Hij of zij specificeert de gewenste resultaten, meestal in de vorm van user stories. Deze user stories worden bijgehouden in een lijst, de product backlog of werkvoorraad. De producteigenaar sorteert de werkvoorraad op prioriteit. De belangrijkste user stories komen daarbij bovenaan te staan.

Wie is er verantwoordelijk voor de Product Backlog?

Product Backlog Management door de Scrum Product Owner

De Product Owner is verantwoordelijk voor het beheer van de Product Backlog. Dit Product Backlog management bestaat uit: Een duidelijke omschrijving van de Product Backlog items. Een rangschikking maken in de prioriteit van de items.

Wat staat er op een Product Backlog?

De Product Backlog in Scrum bestaat uit een lijst met items (User Stories) die uitgevoerd moeten worden tijdens de ontwikkeling van het product. Op de Product Backlog komen wijzigingen en uitbreidingen te staan die toegepast moeten worden op het product.

Wie zit er in een Scrumteam?

Een scrum team heeft 3 rollen:

 • Product owner.
 • Scrum master.
 • Ontwikkelteam.

Wat is de betekenis van Agile?

Agile betekent letterlijk – behendigheid, wendbaar of lenigheid. Het is een manier van werken waarbij behendigheid voorop staat. Een organisatie dat een project uitvoert vanuit de Agile methodiek is ervan bewust dat omstandigheden veranderen, en weet hier slim op in te spelen. Klanttevredenheid staat voorop.

Wat is Scrum en Agile werken?

Scrum is een Agile raamwerk – een effectievere en flexibelere manier van werken – die het voor een team mogelijk maakt projecten op een productievere wijze op te leveren en eventuele problemen snel te tackelen. Scrum is bij uitstek geschikt voor complexe projecten waarvoor je op voorhand geen detailplanning kunt maken.

Wie is verantwoordelijk voor de sprint backlog?

De samenstelling van Developers (voorheen: Development Team) is meestal multidisciplinair. Samen zijn de Developers in staat waarde te leveren voor de klant. Developers zijn verantwoordelijk voor het opleveren van het werk dat zij in de Sprint Backlog opnemen. Dit noemt men het opleveren van een ‘increment’.

Waar is de Product Owner verantwoordelijk voor?

Product owners zijn verantwoordelijk voor de communicatie met alle stakeholders, waaronder klanten, bedrijfsmanagers en het ontwikkelingsteam, om ervoor te zorgen dat de doelen duidelijk zijn en de visie is afgestemd op de bedrijfsdoelstellingen.

Hoe ziet een goede backlog eruit?

Detailed (gedetailleerd): een goede Product Backlog heeft voldoende backlog items (User Stories) om ten minste een sprint te vullen en het liefste twee sprints. User Stories met een lagere prioriteit mogen minder detail hebben, maar items die bijna opgepakt worden moeten “sprintklaar” zijn.

Hoe werkt een sprint?

Een Scrum sprint, een afgebakende tijdsperiode, is de basis van een Scrum project. Elke sprint duurt telkens even lang, meestal tussen de 1 en 4 weken (afhankelijk van het project), en volgen elkaar steeds direct op. Elke sprint bestaat uit een aantal vaste onderdelen (zie onderstaande infographic): Sprint planning.

Hoe moet je Scrummen?

De methodiek van Scrum – de aanpak

Eerst start het Development Team met het indelen van een sprint planning, de leden maken zelf een selectie van de taken uit de sprint backlog. Om het project succesvol te volbrengen is het zaak dat alle teamleden goed met elkaar communiceren.

Hoe werkt een Scrumbord?

Het Scrum takenbord is bedoeld als hulpmiddel bij het overzichtelijk maken van de stand van zaken binnen een sprint. Alle taken die voor een sprint geselecteerd zijn, worden opgenomen in de Sprint Backlog en hangen op post-its in één van de drie kolommen op het bord: To Do, Doing of Done.

Wat staat er op een Scrumbord?

Het Scrumbord laat zien hoe het team er voorstaat. Het bord is onverbiddelijk, dus ook taken die niet goed gaan of werk dat achterloopt staan open en bloot op het bord. Dit motiveert het team en de organisatie om er samen voor te zorgen dat het morgen een stukje beter gaat dan vandaag.

Wat lost Agile op?

Agile lost het probleem op van het lang moeten wachten voordat er begonnen kan worden met ontwikkelen. Het lost ook het probleem op van grote ingewikkelde planningen en budgettten. Maar goed: wat onderscheidt Scrum dan van andere Agile methodieken? Scrum is een behoorlijk simpele en flexibile Agile methode.

Wie gebruikt Scrum?

Inmiddels wordt het door Ken Schwaber en Jeff Sutherland bedachte Scrum niet alleen toegepast bij grote IT-veranderingen, maar ook bij bijvoorbeeld marketingcampagnes en bij het bouwen van websites en apps.

Hoe pas je Scrum toe?

Werken met het Scrum framework is één van de manieren om dit toe te passen in een organisatie. Met Scrum worden projecten opgedeeld in kleinere stukken: de sprints van één tot vier weken. In elke sprint wordt er een werkende oplossing geleverd, vervolgens wordt er geëvalueerd en wordt de volgende sprint gestart.

Wat zijn de voordelen van Scrum?

De 8 grote voordelen van scrum

 1. Scrum is efficiënt. …
 2. De klant staat aan het roer. …
 3. Veel grip op het project. …
 4. Retrospective als verbetermechanisme. …
 5. Stakeholders worden betrokken. …
 6. Budget en tijd staan vast, scope is flexibel. …
 7. Scrum is snel en zorgt voor hoge kwaliteit. …
 8. Teamgevoel.