Nederlands | English | Deutsch | Türkçe

Project Sports

Vragen en antwoorden over voetbal en sport

Wat is oplosbaarheid in geneesmiddelen?

3 min read

Hoe werkt oplosbaarheid?

Bij het oplossen van stoffen in worden de vanderwaalsbindingen tussen de moleculen van de stof verbroken. Vervolgens ontstaan er weer vanderwaalsbindingen tussen de moleculen van de stof en van het oplosmiddel. De meeste vaste stoffen lossen makkelijker op als de temperatuur hoger is. Denk maar aan een glas thee.

Wat gebeurt er als een stof oplost?

Een oplossing is een homogeen mengsel van twee of meer moleculair verdeelde stoffen, waarbij een van de stoffen – het oplosmiddel – in veel grotere hoeveelheden aanwezig is dan de andere – de opgeloste stoffen.

Hoe weten medicijnen waar ze heen moeten?

Als u een medicijn inneemt komt het via de maag en darm in het bloed terecht. Het bloed brengt het medicijn in het hele lichaam, ook op de plaats waar het werken moet. Als u ouder wordt, werken uw nieren minder goed. Dit betekent dat sommige medicijnen langer in uw lichaam blijven.

Wat is de Eliminatiehalfwaardetijd?

De plasmahalfwaardetijd is de tijdsduur die het lichaam nodig heeft om de plasmaconcentratie van de stof te halveren. Bij de eliminatiehalfwaardetijd wordt gekeken naar deze waarde in de eliminatiefase, dus wanneer er geen absorptie meer plaatsvindt.

Hoe weet je of iets oplosbaar is?

Een simpele kijk op de oplosbaarheid geeft het zinnetje ‘like dissolves like’ aan. Dit wil zeggen dat de stof graag oplost in een oplosmiddel met gelijke polariteit. Zo lossen polaire beter op in polaire, en apolaire beter in apolaire stoffen.

Hoe bereken je de oplosbaarheid?

De oplosbaarheid van een stof in een oplosmiddel wordt bepaald door het evenwicht tussen de intermoleculaire krachten van het oplosmiddel, de op te lossen stof en de verandering in entropie als gevolg van het oplossen.

Wat is een heldere oplossing?

Oplossing en oplosbaarheid (1.1 en 1.2)

Oplossingen zijn helder (doorzichtig), maar kunnen wel gekleurd zijn. Voorbeelden van oplossingen zijn drinkwater, suikerwater, pekel, limonade, wijn, bier, jenever, spiritus, azijn en lucht.

Is een oplossing altijd helder?

OPLOSSING: mengsel waarin de opgeloste stof is opgedeeld in losse moleculen, die gelijkmatig verdeeld zijn. Een oplossing is altijd helder. Bij oplossen gebruik je vrijwel altijd water (een goedkope, ongevaarlijke vloeistof). Als iets minder oplost of juist goed oplost spreek je van verschillen in oplosbaarheid.

Is een oplossing altijd vloeibaar?

Een oplossing kan bestaan uit stoffen die in verschillende fasen zijn. Het kan bijvoorbeeld een vaste stof in vloeistof zijn, vloeistof in vloeistof, gas in vloeistof of gas in gas. Het ziet er meestal helder uit, maar soms is het gekleurd.

Kan je door een oplossing heen kijken?

Soms kun je niet door een oplossing van een donkere stof heenkijken (neem bijvoorbeeld koffie), maar zijn alle stoffen toch echt opgelost. Je kunt dit controleren door het mengsel te verdunnen. In een oplossing zijn de moleculen van de opgeloste stof allemaal los van elkaar geraakt.

Is cola een oplossing?

Reacties. Nee, cola bestaat uit verschillende stoffen.

Waarom is cola een oplossing?

Als een fles cola wordt opengemaakt, neemt de druk in de fles af. Hierdoor verandert het chemisch evenwicht tussen het in de cola opgeloste koolzuurgas, (CO2), en de vloeistof.

Waarom spuit cola?

In cola zit, net als in andere frisdranken, prik, namelijk het gas koolzuur (CO2). Als een frisdrankfles wordt opengedraaid, dan stijgt dit gas op in de vorm van kleine belletjes. Mentos zorgt er simpelweg voor dat het ontsnappen van koolzuur wordt versneld.