Nederlands | English | Deutsch | Türkçe

Project Sports

Vragen en antwoorden over voetbal en sport

Waarom ronden we getallen naar boven en beneden af?

3 min read

Men rondt bijvoorbeeld een getal af om het aantal significante cijfers in overeenstemming te brengen met de nauwkeurigheid van het getal of met het doel waarvoor het getal dient. Zo zal het in veel gevallen voor een timmerman voldoende zijn het getal π af te ronden op 3 significante cijfers: π=3,1415…

Is 5 naar boven of naar beneden afronden?

Bij het afronden kijk je naar het tweede getal achter de komma en kijk je of deze 5 of hoger is of lager. Bij 5 of hoger rond je het tweede getal achter de komma naar boven af, bij 4 of lager rond je het getal naar beneden af.

Wat betekent Rond af op 2 decimalen?

Je moet 6,53489 afronden op 2 decimalen, dus of je naar boven of beneden afrond hangt af van het derde decimaal. Als dit een 4 of lager is, dan rond je naar beneden af. Is het een 5 of hoger, dan rond je naar boven af. Het derde decimaal is hier een 4 en dus rond je naar beneden af.

Hoe rond je af op hele procenten?

voorbeeld: 9,6% van 4000: 4000/100*9,6= 384. Hij heeft dus afgerond op 3 significante cijfers. Hij gaf als uitleg dat hij als basis alleen naar het eerste deel van de som kijkt (de 4000/ 100) en dan zou 3 significante cijfers kloppen.

Hoe rond je geld af?

Bij het afronden van bedragen in de winkel gelden vaste regels:

  1. Totaalbedragen die eindigen op 1, 2, 8 of 9 worden afgerond. op 0.
  2. Totaalbedragen die eindigen op 3, 4, 6 of 7 worden afgerond. op 5.
  3. De winkelier geeft geen munten van 1- en 2- eurocent als wisselgeld.


Hoe rond je af op 2 decimalen in Excel?

Met behulp van een knop:Selecteer de cellen die u wilt opmaken. Klik op het tabblad Start op Decimaal verhogen of Decimaal verlagen om na het decimaalteken meer of minder cijfers weer te geven.

Hoe werkt afronden op decimalen?


watch

Wat is rond af op hele euro’s?

Leg uit dat wanneer je een kommabedrag afrond op hele euro’s je een heel bedrag gaat maken van een kommabedrag. Dus €1,75 wordt bijvoorbeeld €2. Bij bedragen waarin achter de komma 50 cent of meer staat wordt het bedrag naar boven afgerond. Bijvoorbeeld €5,50 of meer wordt dan €6.

Wat is een rond bedrag?

Rond de bedragen af naar een getal waar je makkelijk mee kunt rekenen. Bij kleine bedragen rond je bijvoorbeeld af naar hele of halve euro’s. Tel vervolgens de afgeronde bedragen bij elkaar op. Bedenk je goed of je de bedragen naar boven of naar beneden hebt afgerond.

Hoe rond je 9 af?

Je kijkt naar het eerste cijfer dat je niet meer laat staan: – Is dit cijfer een 1, 2, 3 of 4 dan verandert er niets. Je rondt naar beneden af. – Is dit cijfer een 5, 6, 7, 8 of 9 dan verhoog je het laatste cijfer dat je laat staan met 1.

Wat is afronden op een tiende?

Je legt uit dat je een kommagetal af kunt ronden op tienden, door te kijken naar het cijfer dat achter de tienden staat, het aantal honderdsten. Dit is het tweede cijfer achter de komma. Is het cijfer lager dan 5, dan blijft het aantal tienden hetzelfde. Is het cijfer 5 of hoger, dan komt er 1 tiende bij.

Hoe moet je afronden op een honderdduizendtal?

Alle getallen rechts van het honderdduizendtal worden een 0. Het antwoord is dus 5.400.000. Stel je moet het getal 5.329.999 afronden op honderdduizendtallen. Als je af moet ronden op honderdduizendtallen, dan moet je eerst kijken naar het getal rechts van het honderdduizendtal.

Hoe wordt 6 45 afgerond?

(6,7+ 6,2)/2 = 6,45. Dit is lager dan een 6,5 en wordt dus naar beneden afgerond. Je eindcijfer is een 6. Als je bijvoorbeeld een 6,8 en een 6,3 hebt gehaald, dan is dit gemiddeld 6,55.

Is een 5.8 een voldoende?

Voldoende wil zeggen: 5,5 of hoger.

Is een 5 46 een voldoende?

Van die lijst wordt het rekenkundig gemiddelde bepaald. Dat rekenkundig gemiddelde moet voldoende zijn; 5,5 of hoger. Je bent geslaagd bij een gemiddelde van 5,50 of hoger, maar niet met een gemiddelde van 5,49.