Nederlands | English | Deutsch | Türkçe

Project Sports

Vragen en antwoorden over voetbal en sport

Wat is de Scrum aanpak voor planning?

4 min read

Scrum is een werkwijze waarbij je al doende je werk aanpast aan de nieuwste ontwikkelingen binnen het project. Wanneer je een webapplicatie laat maken wordt deze stap voor stap ontwikkeld en worden wijzigingen omarmd zodat het product precies aansluit bij de wensen van de klant.

Wat is een Scrum planning?

Een sprintplanning bestaat uit het formuleren van het sprintdoel, het samenstellen van de sprint backlog, het bepalen van de acceptatiecriteria en het inschatten van de benodigde inspanning met bijvoorbeeld poker planning.

Waar bestaat de werkvoorraad uit binnen Scrum?

Hij of zij specificeert de gewenste resultaten, meestal in de vorm van user stories. Deze user stories worden bijgehouden in een lijst, de product backlog of werkvoorraad. De producteigenaar sorteert de werkvoorraad op prioriteit. De belangrijkste user stories komen daarbij bovenaan te staan.

Wat is Scrum samenvatting?

Een korte samenvatting van Scrum

Met Scrum worden projecten opgedeeld in kleinere stukken: de sprints van één tot vier weken. In elke sprint wordt er een werkende oplossing geleverd, vervolgens wordt er geëvalueerd en wordt de volgende sprint gestart.

Wat is een belangrijk kenmerk van de Scrum aanpak?

Scrum onderscheidt drie pijlers die aan de basis staan van elke implementatie binnen deze empirische procesbesturing: transparantie, inspectie en aanpassing. Transparantie refereert naar het feit dat de voortgang van alle werkzaamheden en taken inzichtelijk is voor het hele team.

Wat is de betekenis van Agile?

Agile betekent letterlijk – behendigheid, wendbaar of lenigheid. Het is een manier van werken waarbij behendigheid voorop staat. Een organisatie dat een project uitvoert vanuit de Agile methodiek is ervan bewust dat omstandigheden veranderen, en weet hier slim op in te spelen. Klanttevredenheid staat voorop.

Wat is Scrum en Agile werken?

Scrum is een Agile raamwerk – een effectievere en flexibelere manier van werken – die het voor een team mogelijk maakt projecten op een productievere wijze op te leveren en eventuele problemen snel te tackelen. Scrum is bij uitstek geschikt voor complexe projecten waarvoor je op voorhand geen detailplanning kunt maken.

Wat zijn de voordelen van Scrum?

De 8 grote voordelen van scrum

  1. Scrum is efficiënt. …
  2. De klant staat aan het roer. …
  3. Veel grip op het project. …
  4. Retrospective als verbetermechanisme. …
  5. Stakeholders worden betrokken. …
  6. Budget en tijd staan vast, scope is flexibel. …
  7. Scrum is snel en zorgt voor hoge kwaliteit. …
  8. Teamgevoel.

Waarom wel of geen Scrum?

als de product owner geen tijd kan maken voor de scrum. Als je dan wel een product owner met mandaat gevonden hebt, kan de scrum alsnog de mist in gaan op het moment dat die product owner zelden of nooit aanwezig is. Dan zit het team te wachten. Of dan werkt het team de verkeerde kant op.

Wat staat er op een Product Backlog?

De Product Backlog in Scrum bestaat uit een lijst met items (User Stories) die uitgevoerd moeten worden tijdens de ontwikkeling van het product. Op de Product Backlog komen wijzigingen en uitbreidingen te staan die toegepast moeten worden op het product.

Hoe ziet een goede backlog eruit?

Detailed (gedetailleerd): een goede Product Backlog heeft voldoende backlog items (User Stories) om ten minste een sprint te vullen en het liefste twee sprints. User Stories met een lagere prioriteit mogen minder detail hebben, maar items die bijna opgepakt worden moeten “sprintklaar” zijn.

Wie is er verantwoordelijk voor de Product Backlog?

Product Backlog Management door de Scrum Product Owner

De Product Owner is verantwoordelijk voor het beheer van de Product Backlog. Dit Product Backlog management bestaat uit: Een duidelijke omschrijving van de Product Backlog items. Een rangschikking maken in de prioriteit van de items.

Wat is een back log?

De definitie van ‘scrum backlog‘ of gewoonweg ‘backlog‘ is: de lijst met alle taken die binnen het project vallen. Alles dat gedaan kan worden voordat de ‘definition of done’ (einde project) bereikt is. Belangrijk gedeelte van die omschrijving is “alles dat gedaan kan worden”.

Hoe maak je een backlog?

Bij het maken van een product backlog start je met het ontwerpen van je ‘user stories’. Dit zijn de wensen van alle verschillende stakeholders ten aanzien van het product of de dienstverlening waaraan je werkt. Dit kunnen de gebruikers zijn, maar ook bijvoorbeeld de afdeling communicatie of het management.

Hoe maak je een burn down Chart?

Hoe zit een burndown in elkaar? De story points, of “werk “zet je uit op de y-as, de tijd zet je uit op de x-as en omvat de totale duur van je sprint of project. Gedurende je project meet je vanaf t=0 met vaste intervallen hoeveel “werk” er is opgeleverd. Vervolgens doe je een simpele rekensom: Totaal – Opgeleverd.