Nederlands | English | Deutsch | Türkçe

Project Sports

Vragen en antwoorden over voetbal en sport

Hoe vaak komen oneerlijke golven voor?

3 min read

Wat heeft het feminisme bereikt?

In de eerste feministische golf is bovendien bereikt dat vrouwen kiesrecht kregen. In 1917 eerst passief kiesrecht en later, in 1919 ook actief kiesrecht. De actiegroep Dolle Mina heeft een belangrijke rol gespeeld voor de situatie van de vrouw op de arbeidsmarkt.

Hoe verliep de eerste feministische golf?

De eerste feministische golf in Nederland liep ongeveer van 1870 tot 1920. Verschillende vrouwenorganisaties streden voor betere vrouwenemancipatie. De activiteiten waren met name gericht op het krijgen van vrouwenkiesrecht, toelating tot et verkrijgen (universitair) onderwijs en betaald werk.

Waar strijden feministen voor?

Het feminisme komt op voor vrouwenbelangen, streeft opheffing na van ongelijke behandeling van mannen en vrouwen, ijvert voor lichamelijke autonomie van vrouwen en strijdt tegen huiselijk en seksueel geweld.

Waar strijden feministen vandaag de dag voor?

Jongeren hebben de dag van vandaag meer dan ooit nood aan rolmodellen. Die hun aantonen dat ze kunnen bereiken wat ze willen des ondanks dat ze een vrouw of meisje zijn. Zo kunnen we aantonen dat de strijd omtrent vrouwenrechten alle vrouwen ter wereld aangaat. Ook de armen, de laagopgeleiden, de gekleurden enz.

Wat hebben de Dolle Mina’s bereikt?

Vijftig jaar later heeft de Tweede Feministische Golf, mede door Dolle Mina, veel bereikt. Anticonceptie en abortus werden mogelijk voor vrouwen, en kwamen overblijfmogelijkheden voor de schoolkinderen en op universiteiten ontstonden er zelfs vrouwenstudies.

Wat is er bereikt in de tweede feministische golf?

De tweede feministische golf heeft verschillende gevolgen. Zo wordt in 1971 de wetsbepaling geschrapt dat de man ‘hoofd van de echtvereniging’ is. In 1973 wordt door de radicaal-feministische beweging het eerste vrouwenhuis ingericht. Hierdoor kwam de vrouwenhulpverlening (waaronder Blijf-van-mijn-lijfhuizen) op gang.

Waar is de eerste feministische golf ontstaan?

De eerste feministische golf begon in de VS in 1848.

Wat wilden de vrouwen van de eerste feministische golf bereiken?

De vrouwen wilden gelijke behandeling wat betreft arbeid, onderwijs en politiek. Een van de belangrijkste doelen van de eerste feministische golf is toch wel de strijd om het kiesrecht.

Wat mochten vrouwen vroeger niet?

Als vrouw zijnde mocht je vroeger niet naar de bank te gaan en een eigen rekening openen. Dat kon alleen als je toestemming van je man had of een andere mannelijk lid van de familie. Vanaf 14 juni 1956 mochten vrouwen zelf een eigen bankrekening openen. Vanaf die tijd werd een vrouw ‘handelingsbekwaam’ gezien.

Wat mochten vrouwen vroeger?

Getrouwde vrouwen mochten voortaan werken, een bankrekening openen en zonder toestemming van manlief op reis. Melkboer in 1956 – Foto: Nationaal Archief Tot 1956 moesten getrouwde vrouwen hun man om geld en toestemming vragen als ze bijvoorbeeld kleding of apparaten wilden kopen.

Welk jaar mochten vrouwen stemmen?

Vrouwenkiesrecht in Nederland is het recht van vrouwen in Nederland om bij verkiezingen te stemmen en verkozen te worden. Nederlandse vrouwen kregen in 1917 passief kiesrecht en in 1919 actief kiesrecht. Sinds 28 september 1919 heeft Nederland algemeen kiesrecht.

Welke rechten hadden vrouwen niet?

Met name in veel van de ontwikkelingslanden is de positie van vrouwen achtergesteld en worden elementaire rechten, zoals het recht van zeggenschap over het eigen lichaam, het recht op zelfstandigheid en het een huwelijkskeuze, niet toegekend.

Welk land heeft geen vrouwenrechten?

De top 10 van landen waar je als vrouw het minst veilig bent:

  1. India. Volgens het onderzoek is India het gevaarlijkste land ter wereld voor vrouwen. …
  2. Afghanistan. …
  3. Syrië …
  4. Somalië …
  5. Saoedi-Arabië …
  6. Pakistan. …
  7. Democratische Republiek Congo. …
  8. Jemen.

Hebben vrouwen gelijke rechten in Nederland?

Vrouwen en mannen hebben in Nederland dezelfde rechten, maar hun positie is vaak niet gelijk. Op veel gebieden is sprake van een achterstand van vrouwen. Vrouwen nemen minder deel aan de arbeidsmarkt en de beloning van werk is niet gelijk.