Nederlands | English | Deutsch | Türkçe

Project Sports

Vragen en antwoorden over voetbal en sport

Wat zijn mondiale windstromingen?

3 min read

Welke Circulatiecellen zijn er?

De dominante windrichting over het aardoppervlak en de straalstromen hoger in de atmosfeer worden beschreven door drie zogenaamde circulatiecellen, die ruwweg liggen in zones van 30 breedtegraden: de Hadleycellen (tussen de evenaar en de 30e breedtegraad), de Ferrelcellen (tussen 30e en 60e breedtegraad) en de polaire …

Hoe ontstaat een luchtstroom?

De warme vochtige lucht wordt door de koude droge lucht gedwongen op te stijgen en er ontstaat wederom een laagdrukgebied. Hetzelfde principe herhaalt zich. Dit noemt is het luchtcirculatiesysteem. Omdat de draait om haar as, stroomt de wind niet simpel noord/zuid maar wijkt af.

Hoe ontstaan de hogedrukgebieden rond de polen?

Dit komt omdat lucht die via de tropopauze richting polen stroomt op een bepaald moment zo zwaar wordt (ze wordt droger en kouder) dat ze ter hoogte van 30° noorder- en zuiderbreedte richting de aarde zakt waardoor daar een hogedrukgebied ontstaat.

Wat is de luchtcirculatie?

Luchtcirculatie is de beweging van lucht in een ruimte. Het synoniem hiervoor is luchtstroming of luchtstromen. Luchtcirculatie wordt bijvoorbeeld beïnvloed door objecten, ventilatiesystemen, kieren, ramen en beweging van mensen of machines.

Wat betekent Hadleycel?

Een Hadleycel (genoemd naar George Hadley, die de cellen voor het eerst beschreef) is een atmosferische circulatiecel in de tropen, die vanaf de thermische evenaar tot 30 graden naar het noorden of zuiden loopt. De windrichting aan het oppervlak (de passaat) is naar de evenaar toe gericht.

Hoe kan ik mijn huis ventileren?

Om uw huis goed te ventileren moet u dag en nacht voldoende ventilatieroosters en klepraampjes openzetten. Ventileer vooral na het koken, douchen en slapen. Alleen luchten (zoals de ramen korte tijd openzetten) is niet genoeg.

Hoe weet je of je genoeg ventileert?

Wil je weten of jij genoeg ventileert? Dit kun je checken met een CO2-meter. Kijk voor meer informatie op Natuurlijke ventilatie of Ventilatie met mechanische afvoer.

Hoe ventileer je een ruimte zonder raam?

Een kamer zonder raam heeft een kunstmatige lichtbron nodig en vaak ook een ventilatie systeem om de lucht frist te houden. Die zaken kun je door een expert laten realiseren. De hoogte van het plafond speelt ook een belangrijke rol. Een hoger plafond laat de kamer groter lijken.

Hoeveel ventilatieroosters in huis?

Voor voldoende luchttoevoer is in een normale woonkamer minstens één luchtrooster nodig met een oppervlak van 1 meter bij 10 centimeter. Beter nog is 2 roosters tegenover elkaar.

Hoeveel ventilatieroosters per m3?

Hoeveel meter rooster moet er voorzien worden in toevoer ruimtes? De hoeveelheid lucht die moet toegevoerd worden (in m³/h) is afhankelijk van de oppervlakte van de ruimte. Per vierkante meter moet er 3.6 m³/h lucht worden toegevoerd.

Hoeveel m3 moet je een huis ventileren?

De vuistregel vanuit de Duitse Bouwbiologie zegt dat per persoon 30-60 m3 per uur lucht verse lucht nodig is. Het bouwbesluit in Nederland, waar de meeste woningen aan voldoen, geeft de ventilatiecapaciteit per m2 aan.