Nederlands | English | Deutsch | Türkçe

Project Sports

Vragen en antwoorden over voetbal en sport

Hoeveel kost een studiepunt op Molloy College?

3 min read

Hoeveel kost 60 studiepunten?

Ter illustratie: als je je inschrijft voor een volledig jaar (60 studiepunten) van een graduaats-, bachelor-, of masteropleiding betaal je voor academiejaar 2022-2023: Niet-beursstudent: € 979,60. Bijna-beursstudent: € 517,60. Beursstudent: € 115,80.

Wat kost een studiepunt?

Het wettelijk collegegeld wordt bepaald aan de hand van het aantal studiepunten. Per studiepunt betaal je 65,89 euro. Behaalde je al een Nederlands hoger onderwijsdiploma, dan zal je een verhoging naar het instellingscollegegeld moeten betalen.

Hoeveel kost 1 studiepunt PXL?

Een bijna-beursstudent betaalt €517,60. Beursstudenten betalen een bedrag van €115,80.

Kan je extra studiepunten kopen?

Per academiejaar krijg je 10 extra studiepunten, tot je opnieuw 60 punten leerkrediet hebt. Je behaalde een diploma in het hoger beroepsonderwijs (HBO5), hebt een leerkrediet lager dan 60 en wil je opnieuw inschrijven. Je leerkrediet wordt dan bij inschrijving aangevuld tot 60 studiepunten.

Wat kost een academiejaar?

U bent vast gelukkig en trots, maar u weet ook dat een academiejaar heel wat kosten met zich meebrengt. Welke precies? Wij helpen u de balans op te maken. houdt u best rekening met gemiddeld 5.000 à 11.000 euro.

Is hogeschool goedkoper dan universiteit?

BRUSSEL — De studieuitgaven voor een hogeschoolstudent zijn hoger dan die voor universiteitsstudenten. Studenten die een opleiding van twee cycli (vier jaar) volgen aan een hogeschool zijn het duurst. Bovendien liggen de uitgaven voor kotstudenten hoger dan die voor pendelstudenten.

Welke studiepunten krijg je dubbel terug?

Als u met een diplomacontract ingeschreven bent, krijgt u de eerste 60 studiepunten die u terugverdient dubbel terug. U krijgt dus een bonus van 60 punten. Nadat u een eerste mastergraad behaald hebt, worden 140 studiepunten afgetrokken.

Wat als je minder dan 60 studiepunten hebt?

Ook studenten die het hoger onderwijs verlaten en minder dan 60 studiepunten leerkrediet hebben, hebben recht op die eenmalige opbouw tot 60 studiepunten met maximaal 10 studiepunten per jaar.

Wat te doen als je geen studiepunten meer hebt?

Je gewoon inschrijven. Je inschrijven, maar een verhoogd studiegeld vragen voor de studiepunten waarvoor je geen leerkrediet hebt. Dat studiegeld bedraagt ten hoogste 11 euro per opgenomen studiepunt. Het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Kan je meer dan 60 studiepunten opnemen?

Je neemt maximaal 60 studiepunten op. Wil je meer opnemen, bekijk dan in de regels voor het samenstellen van een GIT of je voldoet aan de voorwaarde. Je kan niet meer studiepunten opnemen dan de stand van je leerkrediet toelaat.

Hoe krijg je meer studiepunten?

Je behaalde je masterdiploma en na aftrek van 140 studiepunten is je leerkrediet lager dan 60. De automatische opbouw start in het academiejaar dat volgt op het academiejaar waarin je je masterdiploma behaalde. Per academiejaar krijg je dan 10 extra studiepunten, tot je opnieuw 60 punten leerkrediet hebt.

Hoeveel studiepunten heb je nodig om over te gaan?

Van de 140 studiepunten gaan er bij je inschrijving dan 60 studiepunten af. Je houdt dus 80 studiepunten over. Als je voor al je opleidingsonderdelen slaagt, worden die 60 studiepunten weer bij je leerkrediet toegevoegd en heb je opnieuw 140 studiepunten.

Hoe lang is 180 studiepunten?

Een modeltraject van een bachelor bvb. weegt 180 studiepunten, verdeeld over 3 voltijdse jaren. Dat betekent dat 1 jaar in principe uit 60 studiepunten bestaat. Je hoeft je ook niet in te schrijven voor alle 60 studiepunten.

Hoeveel studiepunten moet je minimum opnemen om kindergeld te behouden?

Tot de leeftijd van 25 jaar heb je recht op gezinsbijslag (Groeipakket). Voorwaarde is dat je bent ingeschreven voor een studieprogramma van minimum 27 studiepunten. Zowel dag- als avondonderwijs met een diploma-, credit- en examencontract komen in aanmerking.