Nederlands | English | Deutsch | Türkçe

Project Sports

Vragen en antwoorden over voetbal en sport

Wat zijn enkele van de zuiveringsrituelen die in Shinto worden gebruikt?

4 min read

Wat geloven shintoïsme?

Shinto is Japan’s inheemse godsdienst en is ontstaan in het verre verleden. Men geloofde in de Kami, geestelijke krachten in bomen, bergen, zee of wind. Het oude volk van Japan eerde deze krachten en leefde in harmonie met de natuur.

Wat is shintoïsme en boeddhisme?

Shinto legt de nadruk op religieuze acties en rituelen in plaats van woorden en prediking, terwijl de basis van het boeddhisme de woorden en het prediken van de leer van Boeddha is. Vrijwel alle Japanners volgen het shintoïsme (shinto of kami-no-michi, letterlijk de weg van de Goden).

Wat zijn de belangrijkste elementen van het shintoïsme?

Shinto, De weg van de Goden, is de oorspronkelijke Japanse natuurreligie waarin bomen, bergen, rivieren en de zee met goden (Kami’s) geassocieerd worden. De harmonie tussen mens en de omringende natuur is een centraal element in dit geloof. Boze geesten kunnen deze relatie verstoren.

Hoe is de aarde ontstaan volgens het shintoïsme?

Izanagi en Izanami waren een Japans godenpaar, die volgens de Japanse mythologie de aarde hebben geschapen. Vanaf de drijvende hemelbrug roerden zij met een hemelse speer in de duisternis onder hen. Aan de speer kwamen druppels te hangen toen ze hem omhoog haalden.

Hoeveel mensen geloven in shintoïsme?

Uit onderzoek blijkt dat zo’n 70,4% van de Japanse gelovigen het shintoïsme aanhangt, 69,8% het boeddhisme en 1,5% het christendom. De overige 6,9% gaf aan een andere religie aan te hangen, zoals het confucianisme, sikhisme of iets anders.

Wat betekent natuurreligie?

Een natuurgodsdienst, ook wel natuurreligie genoemd, is een vorm van godsdienst waarbij natuurverschijnselen, dieren en de natuurkrachten aanbeden en vereerd worden. Denk bijvoorbeeld aan de zon en maan, regen en onweer, wind en vuur, bomen en /of dieren.

Wie is Amaterasu vereerd in het schrijn van Ise?

Amaterasu (Japans: 天照) is in de Japanse mythologie de godin van de zon. Haar volledige naam is Amaterasu-ō-mi-kami (Japans: 天照大神) hetgeen betekent: glorieuze godin die in de hemelen schijnt of doorluchtige die de hemelen doet schijnen. Zij wordt als een directe voorouder van de Japanse keizerlijke familie beschouwd.

Hoe oud is Japan?

Traditionele Japanse legendes stellen dat Japan in de 7e eeuw v. Chr. opgericht is door de voorouderlijke Keizer Jimmu. Gedurende de 5e en 6e eeuw, werden het Chinese schrijfsysteem en het boeddhisme geïntroduceerd, waarmee een lange periode van Chinese culturele invloed begon.

Welke tradities heeft Japan?

Het boeddhisme en shintoïsme zijn de twee belangrijkste religies in Japan. Tussen de 80 en 95% van de Japanners heeft banden met een tempel van een van de beide religies. Voor veel Japanners gaan de beide religies hand in hand, al zou maar een derde van de Japanners zichzelf als religieus bestempelen.

Wat zijn Natuurgeesten?

De natuurgeesten zijn onder te verdelen in families, waaronder de alven, dwergen, Jötun en zelfs de goden (de Asen en Wanen). De term familie (ættir) wordt vaak vertaald met clan of ras. De families zijn soms onderling getrouwd, in enkele gevallen zelfs met mensen.

Wie schreef de Griekse mythologie?

De eerst bekende opgetekende Griekse verhalen over het ontstaan van hemel en aarde komen voor in de 8e eeuw v. Chr. en zijn geschreven door Hesiodos. De Griekse mythen en sagen zijn verzameld en doorgegeven door Homerus, die leefde in de 8e of 9e eeuw v.

Is Boeddha Japans?

Het mag bekend worden verondersteld dat het Boeddhisme zijn oorsprong heeft in India, ongeveer 500 v.C. De koningszoon Siddharta Gautama (567-488 v.C.) ontvlucht zijn beschermd leventje en probeert de diepere waarheid te vinden. Op een avond onder een bodhi-boom bij volle maan in Bodh Gaya ziet hij opeens het licht.

Wat betekent Boeddha beeld?

Buddha of Boeddha is onder andere bekend van zijn boeddhistische wijsheden over liefde, compassie en verlichting. Zijn beelden zijn vaak te herkennen aan de lange oorlellen, neergeslagen ogen en het bolle koppie. Toch ziet het figuur er niet altijd hetzelfde uit; ze kunnen zelfs enorm verschillen.

Wie is Boeddha Wikipedia?

Gautama Boeddha wordt ook wel de Sakjamoeni (sakyamuni) Boeddha genoemd en werd geboren als Siddhartha Gautama. De naam Siddhartha betekent: wiens doel is volbracht of van wie elke wens vervuld is. Vaak wordt hij kortweg (de) Boeddha genoemd. Boeddha betekent hij die ontwaakt (verlicht) is.

Wat is een zenboeddhist?

Simpel gezegd is zen een vorm van boeddhisme. Bij deze vorm van boeddhisme leg je de nadruk sterk op dhyana, ofwel concentratie-meditatie. Met die meditatie zou je inzicht kunnen krijgen in je eigen ware aard, wie je echt bent, zodat je op een meer bevrijde manier kan leven.

Wat is de betekenis van zen?

Het woord ‘zen‘ komt van het Chinese woord ‘cha’n’, wat concentratie betekent. Zen gaat over discipline, aandacht en concentratie.

Hoe oud is zen?

Zen-lineage

De traditie van de overdracht van de leer via een opeenvolging van meesters ontstond in de 6e en 7e eeuw CE.