Nederlands | English | Deutsch | Türkçe

Project Sports

Vragen en antwoorden over voetbal en sport

Wat zijn de secundaire richtingen?

6 min read

Met name in westerse landen komen systemen voor waarin binnen dezelfde school verschillende niveaus van secundair onderwijs naast elkaar bestaan. Een voorbeeld is het Nederlandse systeem met zijn onderscheid tussen vmbo (4 lesjaren), havo (5 lesjaren) en vwo (6 lesjaren).

Welke richting kan je uit na humane wetenschappen?

Voor de hand liggende keuzes zijn: toegepaste psychologie, sociaal werk, communicatiemanagement, ergotherapie, gezinswetenschappen, onderwijs, journalistiek, logopedie, orthopedagogie, pedagogiek van het jonge kind, verpleegkunde, vroedkunde, …

Welke richtingen zijn er in het secundair onderwijs?

Voltijds secundair onderwijs

 • het algemeen secundair onderwijs (ASO) Het ASO legt de nadruk op een ruime algemene vorming. …
 • het beroepssecundair onderwijs (BSO) …
 • het kunstsecundair onderwijs (KSO) …
 • het technisch secundair onderwijs (TSO)

Wat is de laagste richting in aso?

De logische onderbouw is de richting Humane wetenschappen in de 2de graad ASO.

Wat is de hoogste richting in aso?

In die universitaire richting zijn geen lessen wiskunde opgenomen. “Slaagcijfers voor aso-richtingen kunnen dus nogal variëren naargelang de opleiding aan de universiteit”, besluit UHasselt. Toch hebben ook in de opleiding rechten studenten uit Latijns-Wiskunde het hoogste slaagpercentage: 76 procent.

Wat kan je worden als je humane wetenschappen volgt?

Denk maar aan een job in de gezondheidszorg, gehandicaptenzorg of jeugdzorg. Ook de iets wetenschappelijkere beroepen zoals kinesitherapeut, ergotherapeut of logopedist zijn niet uitgesloten. Je kan ook nog aan de slag in de mediasector, in het onderwijs of misschien zelfs bij de politie.

Kun je met humane wetenschappen advocaat worden?

Je zou dan uitkomen op C&M of E&M. Je kunt na het vwo overigens niet direct een opleiding tot advocaat volgen. Daarvoor moet je eerst een algemene opleiding tot jurist volgen; in Nederland is dat de opleiding Rechtsgeleerdheid of Nederlands recht. De bachelor duurt 3 jaar, de master 1 jaar.

Welke studierichtingen zijn er allemaal?

Welke studierichtingen zijn er?

 • Aarde en Milieu. De aarde en het milieu kun je op verschillende manieren bestuderen en bekijken. …
 • Economie en Bedrijf. …
 • Exact en Informatica. …
 • Gedrag en Maatschappij. …
 • Gezondheid. …
 • Interdisciplinair. …
 • Kunst en Cultuur. …
 • Onderwijs en Opvoeding.

Welk diploma heb ik na het middelbaar?

Je krijgt een getuigschrift van het secundair onderwijs als je de eerste of de tweede graad secundair onderwijs hebt afgerond. Je krijgt een diploma van het secundair onderwijs als je de derde graad hebt afgerond. Elk diploma secundair onderwijs uit aso, bso, kso en tso geeft toegang tot het hoger onderwijs.

Wat is secundair onderwijs in Belgie?

Secundair onderwijs volgt op het basisonderwijs en stoomt leerlingen klaar voor hoger onderwijs of de arbeidsmarkt. De leerlingen krijgen tijdens hun studieparcours de keuze tussen verschillende studierichtingen. Het secundair onderwijs maakt deel uit van het verplicht onderwijs.

Wat zijn de zwaarste studies?

Top 10 moeilijkste bacheloropleidingen ter wereld

 1. Architectuur. 22.50 uur / week. …
 2. Chemische techniek . 19.66 uur / week. …
 3. Luchtvaarttechniek en ruimtevaarttechniek. 19.50 uur / week. …
 4. Biomedische technologie. 18.90 uur / week. …
 5. Cel- en moleculaire biologie. 18.70 uur / week. …
 6. Fysica. …
 7. Astronomie. …
 8. Biochemie en biofysica.

Wat is de moeilijkste richting in tso?

Studierichting “Industriële wetenschappen”

De logische vooropleiding voor de derde graad IW is de tweede graad TSO Industriële Wetenschappen. Deze studierichting is één van de meest theoretische studierichtingen binnen het TSO en gericht op verder studeren in het hoger onderwijs.

Wat is hoger ASO of tso?

Je wordt niet voorbereid op een specifiek beroep. Het ASO legt vooral een stevige basis voor het volgen van hoger onderwijs en de meesten kiezen er dan ook voor om verder te studeren na het ASO. In het technisch secundair onderwijs (TSO) gaat de aandacht vooral naar algemene en technisch-theoretische vakken.

Is tso makkelijker dan aso?

Dat je een richting volgt in het beroepsonderwijs betekent niet dat het gemakkelijker is of dat je minder slim bent dan iemand die een opleiding volgt in het tso (of het aso). Wil je naast een vak leren ook je theoretisch-technische en je algemene kennis uitbreiden? Dan is een richting in het tso een goede keuze.

Wat voor niveau is tso in Nederland?

Studeren in Nederland

Diploma VKS-niveau
DiplomaDiploma van Secundair Onderwijs, richting Kunst Secundair Onderwijs (KSO) VKS-niveau4
DiplomaDiploma van Secundair Onderwijs, richting Technisch Secundair Onderwijs (TSO) VKS-niveau4
DiplomaDiploma van Secundair Onderwijs, richting Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) VKS-niveau4

Is het mogelijk om van tso naar ASO te gaan?

Ja, dat mag. Als je minstens 18 jaar, en dus meerderjarig bent, mag je jezelf inschrijven in een school en dus je eigen richting kiezen.

Kan je van 5 TSO naar 6 aso?

Als je niet alleen van school wil veranderen, maar ook van studierichting of onderwijsvorm (aso, bso, tso, kso), dan zijn er beperkingen. Je kan tijdens het schooljaar tot een bepaalde datum overstappen (afhankelijk van het leerjaar) naar een andere studierichting of onderwijsvorm. Tenzij die studierichting volzet is.

Kan je met B attest naar TSO?

Het Battest geldt alleen voor het vierde jaar en heeft dus geen invloed op de studiekeuze voor het vijfde jaar. A-attest: De leerling mag naar om het even welke richting van het vierde jaar BSO. Als de toelatingsklassenraad zich akkoord verklaart, mag de leerling ook overzitten in 3 ASO, TSO of KSO.

Kan je van Buso naar BSO?

Je kan tijdens of na het schooljaar overstappen van een school voor gewoon onderwijs naar een school voor buitengewoon onderwijs. Daarvoor heb je een verslag voor een individueel aangepast curriculum in het gewoon onderwijs of voor toegang tot het buitengewoon onderwijs nodig.

Wat kan je worden met Buso?

Als je slaagt in OV3 dan krijg je een kwalificatiegetuigschrift. Er zijn 3 mogelijke getuigschriften: Getuigschrift beroepsopleiding van de gevolgde opleiding (bijvoorbeeld loodgieter, houtbewerker, tuinbouwarbeider, …)

Welke richting BSO?

Hier is er geen onderverdeling in graden en leerjaren maar in modules en eenheden van een module. De opleidingen worden georganiseerd per studiegebied.
4e leerjaar BSO.

Aanknoper/ schranktrekker BSO 2 Gr mod
Hout BSO 2 Gr
Hulpdrukker BSO 2 Gr mod
Hulpkelner BSO 2 Gr mod
Hulpkelner duaal BSO 2 Gr Duaal lineair / mod

Wat is basisaanbod?

Type basisaanbod: voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften voor wie het gemeenschappelijk curriculum met redelijke aanpassingen niet haalbaar is in een school voor gewoon onderwijs. Dit type vervangt sinds september 2015 geleidelijk de types 1 en 8.

Wat na Type basisaanbod?

Wat daarna? Na twee schooljaren bekijken we of je kind terug aansluiting kan vinden in het gewoon onderwijs. Het lerarenteam en CLB helpen jou en je kind bij het kiezen van een studierichting na het lager onderwijs. Dit kan in het gewoon of het buitengewoon secundair onderwijs zijn.

Wat betekent BuBaO?

BuBaO staat voor Buitengewoon Basisonderwijs. Dit is buitengewoon onderwijs voor kleuters van 2,5 tot 6 jaar en kinderen van 6 jaar tot 13 jaar. BuLO staat voor Buitengewoon Lager onderwijs. Dit is buitengewoon onderwijs voor kinderen van 6 tot 13 jaar.

Wat is een type 2 school?

Het buitengewoon kleuter- en lager onderwijs type 2 richt zich tot kinderen met een matige of ernstige mentale beperking.

Welk IQ type 2?

Type 2: verstandelijke beperking

Leerling heeft een IQ lager dan 60 en er zijn belangrijke beperkingen binnen het sociaal aanpassingsgedrag. Deze problemen moeten zich voor de leeftijd van 18 jaar uiten.

Wat is Buitenonderwijs?

Buitenonderwijs houdt in dat reguliere vakken gegeven worden in de buitenlucht. Uit vele onderzoeken is gebleken dat buiten leren een positieve invloed heeft op kinderen. Dat loopt uiteen van gezondheidsvoordelen, tot het beter opnemen van de lesstof.