Nederlands | English | Deutsch | Türkçe

Project Sports

Vragen en antwoorden over voetbal en sport

Wat zijn de rollen en verantwoordelijkheden van Scrum Master?

4 min read

De Scrum Master is verantwoordelijk voor het op correcte wijze uitvoeren van de Scrum aanpak. Dit wordt gedaan door ervoor te zorgen dat het hele team de Scrum theorie, werkwijzen en regels naleeft. De Scrum Master verleent service aan de Product Owner, het Scrum team en de organisatie.

Welke rollen zijn er bij Scrum?

Scrum kent drie basisrollen: de scrum master, de product owner en het scrum team. Daarnaast is een vierde rol weggelegd voor de agile coach. Dit is geen officiële rol in Scrum, maar is wel belangrijk voor wie start met Scrum.

Wat doet een Scrum Master niet?

De Scrum Master rapporteert niet over de voortgang, dat doet het ontwikkelteam in de review meeting. De Scrum Master faciliteert wel de voortgang door Scrum meetings goed te laten verlopen en obstakels weg te nemen. De projectleider wijst taken toe aan teamleden.

Waar bestaat de werkvoorraad uit binnen Scrum?

Hij of zij specificeert de gewenste resultaten, meestal in de vorm van user stories. Deze user stories worden bijgehouden in een lijst, de product backlog of werkvoorraad. De producteigenaar sorteert de werkvoorraad op prioriteit. De belangrijkste user stories komen daarbij bovenaan te staan.

Wat leer je als Scrum Master?

De scrum master is geen deelnemer van het scrumteam, maar begeleidt en bewaakt het scrum proces. Daarvoor is hij bij alle ceremonies aanwezig: de sprintplanning, de stand-up, de review en de retrospective. Hij coacht het team en de product owner en laat hen optimaal presteren.

Wat is de rol van management binnen Scrum?

Traditioneel is de manager natuurlijk een leider, planner en iemand die het en het team beheert. Hij of zij is verantwoordelijk voor het realiseren van doelstellingen. Binnen Scrum zijn deze verantwoordelijkheden van de manager verdeeld over de Scrum Master, Product Owner en het Ontwikkelteam.

Wie zitten er in een scrum team?

Meestal zijn dit tussen de 3-9 personen, die ieder hun eigen specialisme hebben. Binnen het ontwikkelteam zijn er geen functietitels, iedereen is gelijk. Het team werkt in korte periodes, sprints genoemd. Voorafgaand aan de sprint worden met de product owner de user stories besproken.

Wat verdient een Scrum Master?

Gemiddeld verdient een mannelijke Scrum Master 68.000 euro per jaar en een vrouwelijke Scrum Master 57.000 euro. Dit salaris bestaat wederom uit het bruto salaris, inclusief vakantiegeld, bonussen en overige toeslagen. Het verschil tussen het salaris van mannen en vrouwen is ruim 10.000 euro.

Is Scrum moeilijk?

Als Scrum Master kun je het zwaar hebben. Een team van te veel advies voorzien zou ertoe kunnen leiden dat zij de gewoonte krijgen de Scrum Master alle werkzaamheden voor te laten kauwen. Maar wanneer je niet genoeg advies geeft bestaat de kans dat het Development team te langzaam vordert met het takenpakket.

Hoe word je een Scrum Master?

Deze twee-daagse opleiding leidt tot een certificaat PSM 1 of Professional Scrum Master 1. Dit biedt je het basisniveau om succesvol als Scrum Master aan de slag te gaan. Dit certificaat komt van Scrum.org en ontvang je na het behalen van het examen.

Wat verdient een Agile coach?

Het gemiddelde salaris van een agile coach in Nederland is €63.600. Ervaring speelt net als bij andere carrières een rol. Een beginnende Agile coach verdient gemiddeld €53,400, terwijl een coach met 5+ jaren ervaring gemiddelde €80.000 krijgt. Daarnaast bieden bedrijven met meer werknemers ook meer salaris aan.

Wat is de rol van een Agile Coach?

Een Agile coach is een leraar en mentor op het gebied van Agile. Dus voor zowel de filosofie van Agile als voor de tools, vaardigheden en technieken. Daarbij is hij of zij ook een teamcoach en facilitator.

Wat is Agile manier van werken?

Agile betekent letterlijk – behendigheid, wendbaar of lenigheid. Het is een manier van werken waarbij behendigheid voorop staat. Een organisatie dat een project uitvoert vanuit de Agile methodiek is ervan bewust dat omstandigheden veranderen, en weet hier slim op in te spelen.

Wat is Agile gedrag?

Agile staat letterlijk voor wendbaar, lenig en flexibel. Agile organiseren is een manier van denken, werken en organiseren. Het stelt organisaties in staat om snel en effectief in te spelen op veranderingen in de buitenwereld.

Welke Agile methoden zijn er?

Het Agile Manifesto

In reactie hierop deden verschillende light-weigth development technieken hun intrede, waaronder Dynamic System Programming Method (DSDM), Extreme Programming (XP), Rapid Application Development (RAD), Feature-driven Development (FDD) en Rational Unified Proces (RUP).