Nederlands | English | Deutsch | Türkçe

Project Sports

Vragen en antwoorden over voetbal en sport

Wat zijn de passen in basketbal?

4 min read

Met passen speel je de bal naar een andere speler. Bovenhandse en onderhandse passes doe je met één hand, borst-, bounce- en overhead passes doe je meestal met twee handen. Een bouncepass is een pass waarbij je de bal naar je medespeler speelt door de bal een keer op de grond te laten stuiteren.

Welke passen zijn er bij basketbal?

Je kunt een borstpas geven, die op borsthoogte van je teamgenoot aankomt, of een botspas, waarbij je de bal op 2/3 van de afstand tussen jou en je teamgenoot op de grond laat stuiten. Het tweede soort pass, ook met een duidelijke naam: de overhead pass, die goed van pas komt om de bal in de paint te krijgen.

Wat mag niet bij basketbal?

De basketbal

In tegenstelling tot voetbal, mogen basketballers de bal alleen met hun handen aanraken. Spelers mogen de bal naar een andere ploeggenoot gooien of doorrollen. Een speler mag echter niet zomaar rennen met de bal. Bij iedere stap stuiteren basketballers de bal (dribbelen).

Hoeveel passen bij basketbal?

Basketball kan je 3-tegen-3 (3×3) of 5-tegen-5 spelen. Bij 3×3 mag je team uit maximaal 4 spelers bestaan waarvan er altijd 3 op het veld staan. Als je 5-tegen-5 speelt mag je team uit maximaal 12 spelers bestaan waarvan er altijd 5 op het veld staan.

Hoe lang mag je in de bucket staan?

Ook dient de bucket om de spelers te limiteren in het onder de basket staan. Vanaf de aspiranten (nieuwe benaming Under 14) mogen aanvallende speler slechts drie seconden in bucket blijven staan. De drie seconden gaan opnieuw in na een schot of nadat de speler uit de bucket stapt en er opnieuw instapt.

Wat is dribbelen met basketbal?

Dribbelen is de bal laten stuiteren zonder de bal vast te houden of te dragen. Je kunt op je plaats blijven dribbelen of al lopend dribbelen en de bal ‘meenemen’. Als je na een dribbel de bal vasthoudt mag je daarna niet meer opnieuw dribbelen.

Hoe gooi je de bal met basketbal?

Praktische tips om de bal in de basket te gooien

  1. Focus je op het doel. …
  2. Kijk niet te veel naar anderen. …
  3. Vloeiende beweging. …
  4. Omlaag en omhoog. …
  5. Bal goed vasthouden. …
  6. Ontspannen houding. …
  7. Wijs in de richting van de bal. …
  8. Maak gebruik van het bord.

Wat is een rebound in basketbal?

Rebound – (Eng.) terugkaatsing van de bal tegen doelpaal, doellat of verdediger. Term afkomstig uit het basketbal.

Hoe ziet een basketbalveld eruit?

Wanneer basketbal buiten wordt gespeeld, is er meestal sprake van een asfalt ondergrond. Basketbalvelden hebben verschillende afmetingen. In de NBA is een veld 94 feet lang en 50 feet breed (28,65 bij 15,24 meter), een FIBA-veld is met 28×15 meter iets kleiner (vanaf 26×14 meter kan een veld ook goedgekeurd worden).

Wat is een vrije worp?

Een vrije (door verdedigers ongehinderde) schotpoging na een persoonlijke fout van een tegenstander, in de meeste gevallen gemaakt tijdens een layup.

Hoeveel seconden in de bucket?

Drie seconden. De drie seconden regel geeft aan dat een speler niet langer dan drie opeenvolgende seconden in het beperkte gebied (de bucket) van de tegenstander mag blijven terwijl het team van die speler de controle heeft over een levende bal op de aanvalshelft.

Hoeveel persoonlijke fouten mag je maken bij basketbal?

Wanneer een speler vijf persoonlijke fouten heeft gekregen, moet deze het speelveld verlaten. De coach mag wel een wisselspeler daarvoor in de plaats laten komen. In de NBA (Amerikaanse Basketbalcompetitie) moet je het veld pas verlaten na zes persoonlijke fouten.

Hoeveel punten krijg je bij een dunk?

dunken – het met één of twee handen in de basket ‘slaan’ van de bal. driepunter – dit is een schot van achter de driepuntslijn en levert 3 punten op.

Wat is een hoge dunk hebben?

overdreven hoge opvatting van eigen mogelijkheden

Bron: WikiWoordenboek. 1) Aanmatiging 2) Air 3) Arrogantie 4) Een hog dunk van zichzelf hebbend 5) Egotisme 6) Eigenmachtig 7) Eigenwaan 8) Gevoel van eigenwaarde 9) Hoge dunk van zich zelf 10)…

Hoe ver is een 3 punter?

Na verschillende tests met de afstand van de lijn ligt de driepuntlijn in de NBA tegenwoordig op 23 voet en 9 duimen (7,23 meter). De FIBA voerde de driepuntslijn in 1984 in. De lijn lag toen op 6,25 meter maar dit is in 2010 verhoogd naar 6,75 meter.

Wat wordt er bedoeld met Second dribbel?

De bal tegen het bord gooien en vervolgens weer vangen, zonder bedoeling te doelen, is geen dribbel. Als deze speler al gedribbeld heeft of hij gaat vervolgens dribbelen, begaat hij een ‘second dribble‘ overtreding.

Hoeveel punten is een strafworp bij basketbal?

Zodra je de bal vanuit een strafworp in de basketbalring weet te gooien ontvang je hiervoor één punt. Toch liggen er kansen voor meer punten. Dit omdat je meerdere kansen krijgt op het gooien van de bal.

Hoeveel punten krijg je als je wint bij basketbal?

Elke gewonnen wedstrijd levert drie punten op. Een gelijke stand levert beide teams één punt op. Een verliespartij levert geen punten op. Bij gelijk eindigen van twee teams telt eerst de uitslag van de onderlinge wedstrijd, daarna het doelsaldo en tenslotte het aantal gescoorde punten.