Nederlands | English | Deutsch | Türkçe

Project Sports

Vragen en antwoorden over voetbal en sport

Wat zijn de gewone meervouden?

3 min read

Regelmatige meervoudsvorming In het Nederlands vindt meervoudsvorming bij zelfstandige naamwoorden in het algemeen plaats met behulp van uitgangen. De meest voorkomende daarvan zijn -en en -s (de overgrote meerderheid van de Nederlandse zelfstandige naamwoorden heeft een meervoud op -en).

Welke meervoudsvormen zijn er?

Het Nederlands heeft verschillende meervoudsvormen: meervoud op -en, op -s, op -’s en op -a / -ci. Ik houd deze volgorde aan zodat je de gewenste uitleg makkelijk kunt vinden als je er specifiek één nodig hebt.

Hoe kan ik meervoud maken?

Je schrijft een woord in het meervoud als je het over twee of meer personen of zaken hebt. Bij één persoon of zaak, staat het zelfstandig naamwoord in het enkelvoud. Je maakt het meervoud door -en, -s of -’s achter het enkelvoud te schrijven.

Welk woord heeft geen meervoud?

Woorden als rommel en vee hebben geen meervoud. Bijzonder zijn zelfstandige naamwoorden als rijst, haat, onzin, melk, hout, informatie en aarde, we noemen ze niet-telbaar. Ze komen zelden voor met een onbepaald lidwoord (een rijst zeg je niet) en ze staan zelden in het meervoud.

Wat is het meervoud van knie?

De regel die hierboven in het antwoord wordt gegeven voor woorden met de klemtoon op de laatste lettergreep, geldt uiteraard ook voor woorden met maar één lettergreep: knie/knieën, spie/spieën.

Is het woord samenstelling een samenstelling?

Een woordgroep is een opeenvolging van woorden die bij elkaar horen, maar die niet samen één woord vormen (ronde tafel, een heel mooi boek). Een samenstelling is een woord dat bestaat uit twee delen die beide ook zelfstandig kunnen voorkomen (keukentafel = keuken en tafel).

Wat zijn de zelfstandige naamwoorden?

Zelfstandige naamwoorden zijn woorden die ‘een zelfstandigheid’ aanduiden: huis, boom, vrouw, hout, liefde en vakantie bijvoorbeeld. Vaak staat er de, het of een voor. Zelfstandige naamwoorden kunnen concrete zaken aanduiden, zoals mensen (man, Ineke), dieren (paard) en dingen (huis, hout).

Wat is een onregelmatig meervoud?

Het meervoud is onregelmatig, doordat de klinker in de laatste lettergreep verandert.

Wat is het meervoud van gelid?

gelid – gelederen. gemoed – gemoederen. goed – goederen. hoen – hoenderen (en daarnaast hoenders)

Wat is een bijzonder meervoud?

Bijzondere gevallen. De vormen kleinódiën en sierádiën zijn archaïsch . In plaats van de meervoudsvormen mevrouwen en (me)juffrouwen gebruikt men in aansprekingen en ook meestal daarbuiten de vorm dames. Hetzelfde geldt voor heren tegenover meneren.

Wat is het meervoud van tralies?

tralie – traliën (ook tralies)

Wat is het meervoud van basis?

bases / basissen | Schrijfwijzer.nl.

Wat is het meervoud van het woord genie?

Meervoud: genieën (buitengewoon begaafde personen)

Wat is het meervoud van trilogie?

Woordherkomst en -opbouw

enkelvoud meervoud
naamwoord trilogie trilogieën
verkleinwoord trilogietje trilogietjes

Wat betekent het genie?

2 genieën (1 aangeboren gave van grote geesten; oorspronkelijk vernuft, buitengewoon scheppingsvermogen; 2 iem., die deze eigenschappen heeft, iem. van buitengewone gaven; 3 lust, zin, meestal met hebben): 1. het genie van Rembrandt; 2. Shakespeare was een groot genie; 3.

Hoe spreek je genie uit?

de (m)/het genie

Uitspraak: [ʒəˈni]
Afbreekpatroon: ge·nie
Verbuigingen: genieën (meerv.)