Nederlands | English | Deutsch | Türkçe

Project Sports

Vragen en antwoorden over voetbal en sport

Wat is co-solvabiliteit?

3 min read

Wat is de liquiditeitsratio?

Liquiditeitsratio’s geven aan of er voldoende geld in kas is of op de bankrekening staat om aan alle kortlopende financiële verplichtingen te voldoen. Denk daarbij aan schulden en openstaande rekeningen. Een bedrijf is liquide als de betaling van deze financiële verplichtingen geen probleem is.

Wat is een gezonde solvabiliteit?

Hoe hoger de solvabiliteit hoe beter, maar een solvabiliteit tussen 25% en 40% wordt als gezond beschouwd.

Wat zegt solvabiliteitspercentage?

Solvabiliteit, of de solvabiliteitsratio, geeft de verhouding weer tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen in je onderneming. Met vreemd vermogen bedoelen we geld dat je bedrijf heeft geleend. Met eigen vermogen bedoelen we het verschil tussen de bezittingen en de schulden van je bedrijf.

Wat is een slechte solvabiliteit?

Een slechte solvabiliteit betekent ook dat het bedrijf voor het grootste deel uit vreemd vermogen bestaat. Dit betekent dat een bedrijf bijna volledig afhankelijk is van geldverstrekkers, maar ook financieel niet compleet gezond is.

Wat is een goede cash ratio?

Kort vreemd vermogen zijn openstaande facturen, te betalen belastingen en schulden die je binnen 1 jaar moet terugbetalen. Met een current ratio van minimaal 1,5 wordt je bedrijf over het algemeen beschouwd als financieel gezond. De vlottende activa zijn dan 1,5 keer groter zijn dan de kortlopende schulden.

Wat is een goede quick ratio?

Wat is een goede quick ratio waarde? Een goede waarde is als je quick ratio berekening boven de 1 zit. Komt het getal onder de 1 uit of in de min, dan kom je als onderneming in de financiële problemen.

Wat betekent een te hoge solvabiliteit?

Definities. Bij een hoge solvabiliteit staat er veel eigen vermogen tegenover de schulden en is de kans groot dat het bedrijf de schulden zal afbetalen. Wordt het eigen vermogen te klein dan verslechtert de solvabiliteit waardoor kredietverschaffers en leveranciers minder snel bereid zijn krediet te verstrekken.

Wat is een hoge solvabiliteit?

Indien een onderneming een hoge solvabiliteit heeft, bezit een onderneming verhoudingsgewijs meer dan dat het aan schulden heeft uitstaan. Een lage solvabiliteit betekent juist veel uitstaande schulden tegenover een laag eigen vermogen.

Wat betekent een solvabiliteit van 0 25?

Hoe hoger de uitkomst, des te gezonder het solvabiliteitsratio van uw onderneming. Maar dat wil niet zeggen dat een laag solvabiliteitsratio betekent dat het niet goed gaat met uw bedrijf. Dit verschilt namelijk per bedrijf. Een solvabiliteitsratio tussen de 25% en 40% wordt meestal als goed gezien.

Is een hoge solvabiliteit goed?

Check of je er op voor- of achteruit gaat. Solvabiliteit is een van de berekeningen die aangeeft hoe financieel fit je bedrijf is. Het geeft je een aanwijzing of je op de lange termijn aan je betalingsverplichtingen kunt voldoen. Een hoge solvabiliteit is gunstig voor je leveranciers en financiers.

Wat is het risico als de solvabiliteit van een onderneming negatief wordt beoordeeld?

Het geeft aan in welke mate de onderneming in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Het risico van een lage solvabiliteit is dat het bedrijf geen buffer meer heeft. Als het even tegenzit, komt het direct in de problemen.

Hoe kan je de solvabiliteit verbeteren?

Hoe kan ik mijn solvabiliteit verbeteren?

  1. Vergroot je winst. Meer winst betekent meer eigen vermogen. …
  2. Verklein je werkkapitaal. …
  3. Debiteurenbeheer. …
  4. Verkoop jouw factuur met factoring. …
  5. Voorraad optimaliseren.

Hoe kan je de current ratio verbeteren?

De current ratio kun je verbeteren door de waarde van de vlottende activa hoger te maken. Dit betekent dat je bijvoorbeeld meer voorraad kunt inkopen of maken. Als je deze nieuwe voorraad contant inkoopt, dan zullen je liquide middelen echter wel afnemen.

Hoe bereken je de solvabiliteit?

Solvabiliteit berekenen: Hoe

Het solvabiliteitsratio bereken je met behulp van onderstaande formule: Solvabiliteit = eigen vermogen / totale vermogen. Het totale vermogen is de optelsom van je passiva. Dit zijn de schulden van een bedrijf, het is in feite al het geld dat in de onderneming is geïnvesteerd.