Nederlands | English | Deutsch | Türkçe

Project Sports

Vragen en antwoorden over voetbal en sport

Wat zijn de CIF divisies?

3 min read

Wat is de CIF waarde?

CIF (Cost, Insurance, Freight) wil zeggen dat alle kosten inclusief vervoer en verzekering tot op die locatie in de prijs zijn begrepen.

Wat betekent CIF transport?

Cost Insurance and Freight (CIF) De Incoterm® Cost Insurance and Freight (CIF) lijkt inhoudelijk op CFR. De verkoper draagt het risico van verlies of schade aan de goederen tot het moment dat hij de goederen aflevert aan boord van het schip in de afgesproken verschepingshaven.

Waar is CIF goed voor?

Cif Cream Schuurmiddel bevat 100% natuurlijke bestanddelen die het vuil lokaliseren en elimineren. Cif Cream Original Schuurmiddel verwijdert al het hardnekkig vuil, vet en kalkaanslag in en rond het huis. Het maakt het schoonmaken een stuk eenvoudiger en plezieriger.

Hoe bereken je de CIF prijs?

Is de berekening van de douanewaarde gebaseerd op de leveringsconditie CIF, dan moeten de lossingskosten, de douanerechten en de kosten van levering op het adres van de koper in het land van bestemming, met inbegrip van de binnenlandse verzekering, worden afgetrokken om te komen tot de CIF-waarde.

Wat is het verschil tussen CIP en CIF?

Antwoord: Een belangrijk verschil tussen CIF en CIP is dat CIF exclusief voor transport over water van haven naar haven wordt gebruikt. CIP is te gebruiken voor alle vormen van vervoer, incl. voortransport.

Wat betekent CIF in het Engels?

`Cif staat voor ‘cost, insurance, freight’ en dat betekent kostprijs, verzekering en vracht. `, `De leveringsconditie CIF verplicht de verkoper tot verzekering met minimale dekking en tot uitklaring van de goederen.

Wat betekent CIP transport?

De CIP Incoterm of “Carriage and Insurance Paid to” bepaalt dat de verkoper verantwoordelijk is voor het naar zijn bestemming brengen van de goederen en de betaling van de kosten van internationale vrachten evenals verzekeringskosten.

Hoe bereken je de invoerrechten?

U berekent de invoerrechten over de waarde van de goederen die u laat invoeren. Dat is de prijs van de goederen plus onder andere commissies, de kosten voor het vervoer (inclusief verzekeringskosten) tot tot aan de buitengrens Europese Unie (EU). U berekent de btw over de waarde van de goederen die u laat invoeren.

Hoe bereken je de douanewaarde?

“De grondslag voor de berekening van de douanewaarde van de goederen behoort te zijn, zoveel als mogelijk is, de transactiewaarde van de goederen waarvan de waarde wordt vastgesteld. Als aan de invoer geen transactiewaarde ten grondslag ligt, worden andere methoden gebruikt.”

Wat is de Preferentiecode?

Verzoek om toepassing preferentie

Een aangever verzoekt feitelijk om toepassing van een preferentiële regeling als hij de code vermeldt voor de gewenste preferentie in de douaneaangifte voor in het vrije verkeer brengen. Zie voor de te gebruiken preferentiecode het Codeboek Douane.

Waarom Rex registratie?

Bedrijven met een REX-registratienummer mogen zelf oorsprongs-, factuurverklaringen of attest(en) van oorsprong opstellen. Dit systeem werd aanvankelijk ingevoerd ter vervanging van het certificaat Form A, dat wordt gebruikt bij invoer van producten uit landen die deelnemen aan het Algemeen Preferentieel Systeem (APS).

Wat is een Factuurverklaring?

Een factuurverklaring is een standaardtekst op je verkoopfactuur. Als exporteur verklaar je hiermee dat de goederen die je aan je klant levert van ‘preferentiële oorsprong’ zijn. Je klant betaalt hierdoor geen of minder invoerrechten.

Wat is het Rex systeem?

Het REXsysteem (Registered Exporter) is een certificeringssysteem voor goederen van oorsprong in de preferentiële regelingen. Het REXsysteem is vanaf als eerste toegepast binnen het Algemeen Preferentieel Systeem (APS) en later ook in de handelsakkoorden met Canada en Japan.

Is een Rex nummer verplicht?

Bij een zending naar de EU waarvan de waarde van de preferentiële oorsprongsproducten meer bedraagt dan 10.000 euro heeft de exporteur een REXnummer nodig. Hiervoor registreert hij zich lokaal als Registered Exporter. Het toegekende REXnummer vermeldt hij in het Attest van Oorsprong.

Waar kan ik mijn Rex nummer vinden?

Dit nummer moet op de factuur komen te staan. Bij een laag bedrag hoeft u overigens niet perse geregistreerde exporteur te zijn. Ook kan er gekeken worden of over uw goederen überhaupt invoerrechten betaald moeten worden.