Nederlands | English | Deutsch | Türkçe

Project Sports

Vragen en antwoorden over voetbal en sport

Wat zijn de bijwerkingen van epoëtine alfa?

4 min read

De meest voorkomende bijwerkingen van Epoetin Alfa Hexal (die bij meer dan 1 op de 10 personen kunnen optreden) zijn misselijkheid, diarree, braken, koorts en hoofdpijn. Vooral aan het begin van de behandeling kunnen zich griepachtige verschijnselen voordoen.

Wat zijn Epoetines?

Epoëtine beta stimuleert het lichaam nieuwe rode bloedcellen te maken. Epoëtine beta lijkt op het natuurlijke hormoon erytropoëtine, dat hetzelfde effect heeft. Het wordt daarom gebruikt bij bloedarmoede om te voorkomen dat een bloedtransfusie nodig is.

Waarom EPO injectie?

Epoëtine-alfa-injecties stimuleren het lichaam om rode bloedcellen te maken. Bij ernstige bloedarmoede (zoals kan ontstaan bij bepaalde nierziekten en bepaalde ziekten van het beenmerg), bij chemotherapie tegen kanker en voorafgaand aan een operatie als de artsen veel bloedverlies verwachten.

Wat is Eprex injectie?

EPREX wordt gebruikt voor de behandeling van bloedarmoede bij volwassenen die chemotherapie krijgen voor vaste tumoren, een kwaadaardig lymfoom of multipel myeloom (beenmergkanker) die mogelijk een bloedtransfusie nodig hebben. EPREX kan de noodzaak voor een bloedtransfusie verminderen bij deze patiënten.

Hoe geef je een EPO injectie?

Hoe wordt erytropoëtine toegediend? Een doktersassistente dient de injecties bij u thuis toe, door een injectie onder de huid. U hoeft de injecties dus niet zelf toe te dienen. Meestal wordt drie weken voor de operatie gestart met het toedienen van erytropoëtine.

Wat is ziekenhuis verplaatste zorg?

Onder Ziekenhuisverplaatste Zorg (ZVZ) worden medische behandelingen verstaan die bij de patiënt thuis (of op een andere geschikte locatie waar de patiënt verblijft) plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van een medisch specialist.

Wat is overheveling medicatie?

Overheveling van specialistische geneesmiddelen naar de ziekenhuizen betekent dat deze geneesmiddelen van de te verzekeren prestatie ‘farmaceutische zorg’ worden uitgesloten en daarmee niet langer zijn opgenomen in het GVS.

Wat doet epo in je lichaam?

Epo is een hormoon dat door de nieren geproduceerd wordt. Het stimuleert de aanmaak van extra rode bloedlichaampjes. Het hebben van extra rode bloedlichaampjes betekent dat je meer zuurstof in je bloed hebt. Dit verbetert je uithoudingsvermogen.

Wat zijn de nadelen van epo?

Nadelen van EPO

Het grootste risico van het toedienen van erythropoïetine is dat het bloed te dik en te stroperig kan worden. Hierdoor loopt de gebruiker een verhoogd risico op trombose, een hartaanval of een beroerte.

Wat is epo precies wat doet het met je lichaam wat zijn de voor en nadelen?

Je neemt een kuurtje met erytropoëtine (epo) en verhoogt daarmee het aantal rode bloedlichaampjes in je bloed. Omdat de rode bloedlichaampjes via hun hemoglobine zuurstof binden, krijgen je spieren tijdens het sporten meer zuurstof vanuit het langsstromende bloed aangeboden.

Hoe wordt Eprex toegediend?

EPREX wordt toegediend via een injectie onder de huid. Uw arts zal bloedonderzoeken laten uitvoeren en kan de dosis aanpassen, afhankelijk van hoe uw bloedarmoede reageert op de behandeling met EPREX.

Hoe snel werkt epo injectie?

Belangrijk om te weten over epoëtine beta

Het duurt 2 tot 6 weken voor het aantal rode bloedcellen op peil is. Hoe vaak u de injecties krijgt, hangt af van de aandoening die u heeft. Meestal is dat 1 of meerdere injecties per week. Bijwerkingen onder meer: hoofdpijn en verhoogde bloeddruk.

Hoe duur is een epo injectie?

Kostenoverzicht epoëtine bèta

DARBEPOETINE ALFA
Gemiddelde prijs per 1 wegwerpspuit
BINOCRIT, 1 ml INJECTIEVLOEISTOF 40000IE/ ml € 266,32
EPREX, 0,75 ml INJECTIEVLOEISTOF 40000IE/ ml € 207,20
EPREX, 1 ml INJECTIEVLOEISTOF 40000IE/ ml € 263,41

Waar kan ik epo kopen?

Stap 1: je bestelt via het internet het epo-gen. Gemiddeld betaal je honderd euro voor een klein flesje. Echt riskant is het niet, er zijn genoeg betrouwbare fabrikanten die de wetenschappelijke en academische markt van het product bedienen.

Welk orgaan maakt epo aan?

De nieren hebben nog andere functies.

Ze maken het hormoon erythropoëtine (EPO) aan. EPO is nodig om het beenmerg te stimuleren om rode bloedcellen aan te maken. Rode bloedcellen vervoeren zuurstof naar alle organen.

Welke cellen produceren EPO?

Erytropoëtine (EPO) is een hormoon dat door de nieren wordt aangemaakt en dat de vorming van rode bloedcellen door het beenmerg bevordert. De niercellen die erytropoëtine maken, zijn gevoelig voor lage zuurstofgehaltes in het bloed dat door de nier stroomt.

Wat kan ik doen om mijn nierfunctie te verbeteren?

Meer kalium in plaats van minder. Een hogere kalium-inname is gunstig voor een betere controle van de bloeddruk en kan zelfs nierfunctieverlies tegengaan. Eiwit, niet te veel beperken. Het beperken van rood vlees in je voeding en het grotendeels vervangen van dierlijk eiwit door plantaardige eiwit kan je nieren helpen.