juni 29, 2022

Project Sports

Vragen en antwoorden over voetbal en sport

Wat is IRB-toezicht?

2 min read

Wat is de IRB methode?

De Individuele Rehabilitatie Benadering richt zich op mensen met langdurige beperkingen. Het doel is hen te ondersteunen bij hun eigen participatiedoelen, zodat ze kunnen wonen, werken en sociale contacten kunnen hebben zoals zij zelf willen. Dit met zo min mogelijk professionele hulp.

Wat is de Rehabilitatiemethode?

Rehabilitatie is een proces waarbij men directe hulpverlening aan de cliënt combineert met begeleiding en beïnvloeding van de omgeving, met als doel de activiteiten en participatie zoveel mogelijk te vergroten en aanwezige capaciteiten zo goed mogelijk te gebruiken in een zo normaal mogelijk sociaal kader.

Wat is het verschil tussen rehabilitatie en herstel?

Bij rehabilitatie meet je of de zelfgekozen doelen van cliënten zijn behaald. Bij herstel gaat het minder om het nastreven van concrete doelen, en is het, althans volgens Davidson, sowieso problematisch om over uitkomsten te spreken.

Wat is het doel van herstelondersteunende zorg?

Herstelondersteunende zorg is zorg die de cliënt ondersteunt bij zijn herstel. Maar herstel is niet per se genezing. Bij veel psychiatrische aandoeningen is genezing niet altijd mogelijk, maar kan de cliënt wel leren om te gaan met zijn ziekte en een nieuwe betekenis geven aan zijn leven.

Wat houdt SRH in?

Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH) ondersteunt mensen met psychische en sociale kwetsbaarheid zodat zij: Beter kunnen omgaan met kwetsbaarheid en hun talenten en mogelijkheden kunnen versterken en benutten.

Waarom herstelgerichte zorg?

De herstelgerichte benadering is een behandelmethode die cliënten met psychiatrische stoornissen stimuleert meer zelfredzaam te worden. De benadering heeft niet als doel om iemand volledig te genezen. Het gaat er om cliënten met blijvende beperkingen te begeleiden naar een hogere kwaliteit van leven.

Wat is herstelgerichte zorg GGZ?

Herstelgericht werken is het faciliteren van het herstelproces van het individu met het doel dat iemand binnen zijn mogelijkheden zo goed mogelijk kan functioneren en participeren met zo min mogelijk professionele hulp.

Copyright © All rights reserved. ProjectSports.nl