mei 17, 2022

Project Sports

Vragen en antwoorden over voetbal en sport

Wat is een basis tientallig stelsel?

3 min read

Hoe werkt het binaire stelsel?

Het binaire talstelsel is een positiestelsel, waarin iedere positie overeenkomt met een macht van 2. Bijvoorbeeld het getal 0101 in het binaire talstelsel representeert het getal 5 (1 + 0 + 4 + 0) in het decimale stelsel.

Hoe werkt het hexadecimale stelsel?

Hexadecimaal betekent letterlijk zestientallig. Het is een talstelsel waarbij niet, zoals gebruikelijk, met tien cijfers wordt gewerkt, maar met zestien cijfers. De cijfers 0 t/m 9 worden daarom uitgebreid met ‘A’ (=10) t/m ‘F’ (=15), ook wel ‘a’ t/m ‘f’. In deze context zijn dat dus ook cijfers, geen letters.

Hoe is het Tientallig stelsel ontstaan?

Het 10-talig stelsel dankt zijn oorsprong aan het feit dat we met tien vingers worden geboren. Dit stelsel heeft een tientallige opbouw met eenheden, tientallen, hondertallen, duizendtallen, … De nul wordt gebruikt om een lege plaats aan te geven. De nul in het getal 10 geeft aan dat er 0 eenheden zijn, …, enz.

Wat is het tientallig positioneel stelsel?

De plaats waar een cijfer staat bepaalt wat dat cijfer waard is; we noemen dat plaatswaarde of positiewaarde. Omdat de positie waarop het cijfer staat, bepalend is voor de waarde die het heeft, noemen we dit een ‘positioneel getalsysteem’. Ons getalsysteem heet een decimaal positioneel getalsysteem.

Hoe moet je binair rekenen?

Een getal omzetten naar binair getal

Er is een handige manier om een getal naar binair om te zetten. Deel het getal steeds weer door 2 en schrijf de rest op. Schrijf die resten van rechts naar links en je hebt het binaire getal. Het binaire getal is 1111101000.

Wat betekent de komma in het binaire stelsel?

BCD staat voor Binary Code Decimal; deze code vertaalt twee decimale digits ‘rechtstreeks’ naar twee binaire getallen. Voor het getal 15 schrijft men bijvoorbeeld: 1 → 0001. 5 → 0101.

Welke Talstelsels zijn er?

Zo zijn er talstelsels als het binaire talstelsel (tweetallig talstelsel), het sexagesimale talstelsel (zestigtallig talstelsel) en hexadecimale talstelsel (zestientallig talstelsel). Wij gebruiken het decimale talstelsel (tientallig talstelsel).

Wat betekent decimaal tellen?

Het decimale talstelsel of tientallige talstelsel is een talstelsel om getallen weer te geven met behulp van de tien cijfers 0 tot en met 9. Het is een positiestelsel, waarin dus de plaats van een cijfer in het getal mede de bijdrage aan het getal bepaalt.

Wat zijn hexadecimale getallen?

Hexadecimale getallen zijn getallen die behoren tot het zestientallig stelsel. Behalve de cijfers 0 t.e.m. 9 worden ook nog de letters A t.e.m. F toegevoegd. Wij kennen het gebruikelijke decimale talstelsel, het hexadecimale talstelsel krijgen er 6 letter bij. Voorbeeld: 10 wordt hexadecimaal als A voorgesteld.

Hoe heten cijfers voor de komma?

Een kommagetal is een getal dat niet heel is. Het is een breuk. Voor de komma staan de helen, achter de komma staat de breuk. De cijfers achter de komma staan voor de tienden, honderdsten, duizendsten, enzovoort.

Wat is afronden op 1 decimaal?

De meest gebruikte manier is afronden op 1 decimaal. Dat betekent afronden op 1 cijfer achter de komma. Het getal 10,67 wordt dan 10,7. In plaats van twee decimalen, is er na het afronden nog maar één.

Hoe omzetten van hexadecimaal naar decimaal?

Omdat de hexadecimaal 16 als grondtal heeft, komen de ‘plaatswaarden’ overeen met machten van 16. Om naar een decimaal om te zetten vermenigvuldig je elke plaatswaarde met de overeenkomstige macht van 16. Begin dit proces met het opschrijven van de machten van 16 naast de cijfers van een hexadecimaal getal.

Hoe omzetten van binair naar decimaal?

Binair naar decimaal omrekenen

  1. Een conversie methode kiezen.
  2. Methode Een: Korte deling door twee met rest.
  3. Methode Twee: Vergelijking met afnemende machten van twee en aftrekking.

Wat zijn twee decimalen?

Een getal met twee decimalen is ieder willekeurig getal waarbij twee cijfers achter de komma staan. Eventuele volgende nullen veranderen de waarde van het getal niet (2,50 is evenveel als 2,5), maar het aantal decimalen is vaak wel een indicatie van de nauwkeurigheid van het getal, ofwel de mate van afronding.

Hoe bereken je van binair naar hexadecimaal?

Binaire getallen kunnen alleen maar 1 of 0 zijn. Hexadecimale getallen kunnen 0-9 of A-F zijn, omdat hexadecimale getallen het grondtal 16 hebben. Je kunt elk binair getal (1, 01, 101101, etc.) omzetten naar een hexadecimaal getal, maar je hebt vier cijfers nodig voor deze conversie (0101→5; 1100→C, etc.).

Is 128 een decimaal getal of een heel getal?

Als een hexadecimaal getal geen letters bevat, zou je het snel kunnen verwarren met een “gewoon” decimaal getal. Daarom worden hexadecimale getallen vaak aangeduid met een kleine letter h aan het eind. Dus: 80h = 128.

Copyright © All rights reserved. ProjectSports.nl