Nederlands | English | Deutsch | Türkçe

Project Sports

Vragen en antwoorden over voetbal en sport

Wat is de volledige vorm van FIG?

4 min read

Wat is een fractal?

Een fractal, soms ook fractaal genoemd, is een meetkundige figuur die zelfgelijkend is, dat wil zeggen opgebouwd is uit delen die min of meer gelijkvormig zijn met de figuur zelf. Fractals hebben een oneindige hoeveelheid details, en bij sommige fractals komen motieven voor die zich op steeds kleinere schaal herhalen.

Hoe figuren refereren?

Als je een tabel of figuur uit een andere bron aanpast of overneemt, moet je naar de originele bron verwijzen in de tekst en een bronvermelding opnemen in de literatuurlijst. Je gebruikt hiervoor het APA-format voor het type bron waaruit je de tabel of het figuur hebt overgenomen.

Waar word een fractal voor gebruikt?

Fractals kunnen gebruikt worden in computermodellen, om zo bijvoorbeeld meer te leren over het ontstaan van sterrenstelsels. Daarnaast kan een fractal gebruikt worden door een computer om grote bestanden te zoeken. Een iets minder wetenschappelijke toepassing van fractals is het gebruik in computerspellen.

Wat is belangrijk bij het in acht nemen van de regels van plagiaat bij het overnemen van een figuur code tabel structuur of andere elementen uit een oorspronkelijke bron?

Ook bij overname van een figuur in gewijzigde vorm moeten copyright rechten gerespecteerd worden, iets minimaals toevoegen of veranderen (bijvoorbeeld een pijl om iets aan te duiden of extra tekst in een overgenomen figuur of foto zelf toevoegen), ontslaat je eigenlijk niet van de verplichting om toestemming te vragen/ …

Hoe maak je een fractal?

Fractal maken

Start Chaotica en open de Parameter browser. In dit venster worden negen random voorbeelden getoond waarop u voort kunt borduren. Als u dit venster hebt gesloten, is het altijd opnieuw te openen via de knop New random worlds in het palet Random world generator (Window, Random World generator).

Hoe refereer je naar een figuur?

Alle afbeeldingen die je toevoegt aan de tekst worden figuren genoemd.
APA-opmaak voor figuren

  1. Het figuurnummer wordt dikgedrukt en komt boven het figuur te staan.
  2. De titel van het figuur wordt onder het nummer geplaatst (schuingedrukt en met een hoofdletter voor het eerste woord en alle kernwoorden (title case)).

Hoe wordt verwezen naar een eerder gemaakt verslag?

06 Hoe wordt verwezen naar een eerder gemaakt verslag? Wanneer een student in een verslag gebruik maakt van een eerder gemaakt verslag of opdracht is bronvermelding verplicht, anders is het zelfplagiaat. In de bronnenlijst is de vermelding: Student, A.

Hoe refereren naar eigen werk?

De resultaten van een eigen dataverzameling vallen, net als het complete onderzoeksverslag, onder ‘eigen werk‘ en er is daarom geen sprake van bronvermeldingen, noch in de tekst, noch in de bronnenlijst. Er zijn echter wel APA richtlijnen voor het vermelden van onderzoeksresultaten.

Hoe kun je plagiaat omzeilen?

Plagiaat omzeilen kun je eenvoudig doen door bijvoorbeeld bronvermelding toe te voegen aan je tekst of een plagiaatscanner te gebruiken, die je kan helpen plagiaat te voorkomen. De plagiaatscanner is een handige tool om een plagiaatcontrole uit te voeren.

Hoeveel procent plagiaat is toegestaan?

Het percentage plagiaat dat jouw tekst mag bevatten is 0%. Plagiaat plegen is namelijk fraude en in sommige gevallen strafbaar. Hierdoor kan plagiaat ernstige gevolgen hebben, zoals een onvoldoende voor je scriptie of een permanente schorsing van je onderwijsinstelling.

Hoe citeer je een richtlijn?

Een citaat plaats je altijd tussen aanhalingstekens. Achterin je werkstuk neem je een lijst op van alle bronnen die je hebt geraadpleegd: de bronnenlijst. De verwijzingen in deze bronnenlijst zet je in alfabetische volgorde van (eerstgenoemde) auteur. Achternaam auteur, voorletter(s) (Publicatiejaar of update).

Hoe citeer je een zin voorbeeld?

Citeren. Een citaat wordt altijd tussen dubbele aanhalingstekens geplaatst. Het citaat wordt gevolgd door een verwijzing tussen haakjes – achternaam auteur(s), jaartal, paginanummer(s) – of door de auteur(s) in de tekst te noemen.

Wat zijn de richtlijnen?

Richtlijnen zijn systematisch ontwikkelde aanbevelingen bedoeld om hulpverleners en patiënten te helpen bij het nemen van beslissingen over de gewenste zorg bij concrete gezondheidsproblemen.

Wat is een citaat voorbeeld?

uiting die men schriftelijk of mondeling, meestal letterlijk, als bewijs, getuigenis of voorbeeld aanhaalt; iets wat men citeert; iets wat aangehaald wordt. Voorbeelden: Een ander citaat waarachter men zich vaak verschuilt is het volgende: “De huidige software is zo gebruiksvriendelijk dat we ons dus de moe…

Hoe schrijf ik een quote?

Plaats een citaat altijd tussen aanhalingstekens. Laat deze volgen door een verwijzing tussen haakjes (achternaam auteur(s), jaartal, paginanummers(s), of door de auteur(s) in de tekst te noemen.

Wat betekent Ik citeer?

citeren – Werkwoord 1. (ov) letterlijk aanhalen wat iemand anders over een onderwerp gezegd of geschreven heeft ♢ – Als je iemand citeert, moet je altijd de bron van het citaat bijvoegen. ♢ – Citeren zonder de bron te vermelden is plagiëren.