Nederlands | English | Deutsch | Türkçe

Project Sports

Vragen en antwoorden over voetbal en sport

Voor hoeveel treden is een leuning nodig, OSHA?

4 min read

Hoeveel treden zonder bordes?

Na ten hoogste 17 treden moet voor een tussenbordes van minstens 100 cm diep gezorgd worden. §3. Alle treden moeten over een zo gelijkvormig mogelijke op- en aantrede beschikken. De aantrede is de horizontale afstand tussen twee opeenvolgende trapneuzen, gelegen op de looplijn van twee opeenvolgende traptreden.

Hoeveel leuningen moet een trap hebben?

Leuning. Een trap als bedoeld in artikel 2.31 waarvan de helling ter plaatse van de klimlijn groter is dan 2:3 heeft, voor zover een hoogteverschil is overbrugd van meer dan 1,5 m, aan ten minste een zijkant een leuning.

Is een trapleuning verplicht?

Een trapleuning is volgens het Bouwbesluit alleen verplicht bij trappen die meer dan 1 meter overbruggen. Dat geldt ook voor trappen met een hellingshoek van meer dan 2:3. Maar ook bij kleinere trappen is een trapleuning natuurlijk een aanrader. Mét trapleuning wordt elke trap namelijk een stuk veiliger voor iedereen.

Hoe hoog mag een trap zijn zonder bordes?

Maximale hoogte van een trap zonder bordes < 4000 mm.

Hoe breed moet een bordes zijn?

Wordt het bordes als een vloer gezien – en daarmee als ruimte – dan moet dat bordes om dezelfde doorstroom- capaciteit als op de trap te hebben, minimaal 54 / 90 = 0,6 m breed zijn. Omdat ook aan artikel 2.34 moet worden voldaan, is de minimale breedte uit het oogpunt van vluchtveiligheid dus 0,8 m.

Wat is de aantrede?

De aantrede is de afstand van de voorkant van een traptrede tot aan de voorkant van een volgende traptrede.

Hoe schuin moet een trap zijn?

De verhouding tussen op- en aantrede bepaalt de helling van de trap. Een hellingsgraad van 42 graden is courant voor woningen, in openbare gebouwen is 33 graden voorkomend. De hoogte van de leuning bevindt zich meestal tussen de 90 en 100 centimeter.

Hoeveel ruimte heb je nodig voor een rechte trap?

Maar niet alleen de trap zelf slokt veel oppervlak van je woning op. Ook moet je beneden én boven voldoende ruimte reserveren om de trap op en af te komen. Reserveer vóór de trap een ruimte van 90 bij 90 centimeter om bij de trap te kunnen komen.

Waarom een Weltrede?

Ook, soms: weltrede. Het welstuk is de bovenste traptrede die aansluit op de verdiepingvloer, vaak minder diep dan de andere treden. In een gedeelte van de deze trede kan een inkeping worden voorzien zodat de verdiepingvloer daarin kan rusten.

Wat zijn de eisen van een trap?

De diepte van een traptrede heet de aantrede. Voor nieuwbouw is de minimale aantrede van een reguliere trap (woonfunctie) 0,22 meter. Bij andere gebruiksfuncties en trappen die uitsluitend voor ontvluchten worden gebruikt is dit minimaal 0,185 meter. Voor bestaande bouw is de aantrede van een trap minimaal 0,13 meter.

Waar moet een trap aan voldoen?

Voor een nieuwbouwwoning is de optrede maximaal 188 mm en de aantrede minimaal 220 mm. Een ander belangrijk aspect is de vrije doorloophoogte. Bij het oplopen van de trap dient de vrije ruimte tussen het loopvlak en het plafond minimaal 230 cm te zijn bij een nieuwbouwwoning.

Hoe dik moet een Trapboom zijn?

3.5 Trapbomen

De bomen moeten voldoende dik zijn om de gewichtsbelasting die op de trap uitgeoefend wordt te kunnen opvangen. Bovendien moet de verbinding tussen de treden en de bomen zo uitgevoerd worden dat de krachten op de treden door de bomen kunnen worden opgenomen. De dikte van de bomen bedraagt minimum 35 mm.

Hoe breed is een Trapboom?

bij een trap met uitgezaagde trapbomen. Men spreekt ook wel van doorschietende treden. breedte van een trede en dus van de doorgang aangeduid. De trapbreedte schommelt door- gaans tussen 60 en 120 cm.

Hoe dik moet een Stootbord zijn?

12 mm voor een stootbord (zo heten die dingen) is voldoende. Bevestigen aan de onderzijde is ook prima. Wel moet de bovenzijde van het stootbord iets rond worden gemaakt (rond over de lengte van het stootbord).

Hoeveel graden is een luie trap?

Een trap van 45 graden of hoger wordt gezien als een steile trap. Het voordeel aan een steile trap is dat deze veel minder ruimte in beslag neemt. De hellingsgraad bij een flauwe trap, ook wel bekend als luie trap, is iets minder dan 45 graden. De aantrede is relatief groot met een kleine optrede.

Hoeveel treden heeft een luie trap?

De horizontale afstand tussen 2 opeenvolgende traptreden heet de aantrede. De verticale afstand tussen 2 opeenvolgende traptreden heet de optrede. Een trap waarvan de helling gering is (kleine optrede en grote aantrede) wordt een luie trap genoemd.

Waarom heeft een trap 13 treden?

Het aantal keer dat omhoog wordt gestapt, dus elke trede + het bordes is een optrede. Heeft een spiltrap 12 treden en eindigt deze met het bordes tegen de verdiepingsvloer, dan heeft deze trap 13 optreden: het bordes is de 13e opstap en dus de 13e optrede.