Nederlands | English | Deutsch | Türkçe

Project Sports

Vragen en antwoorden over voetbal en sport

Wat heb je nodig voor een paardenstal?

4 min read

De stal is voor je paard heel belangrijk.

Tips voor de stalrichting

 • Gebruik liefst schuifdeuren in de paardenstal.
 • Laat deuren goed op elkaar aansluiten.
 • Gebruik naast grendels ook veiligheidspallen.
 • Hou elektrische leidingen, verlichting en stopcontacten buiten het bereik van paarden.
 • Zorg voor meerdere brandblussers.

Wat heb je nodig op stal?

Een eigen paard of pony- wat heb je allemaal nodig?

 • Voer. De meeste stallen bieden volpension. …
 • Hoofdstel met een bit. …
 • Halster en een halstertouw. …
 • Longeerlijn, longeersingel en een longeerzweep. …
 • Zadeldek. …
 • Zadel en een singel. …
 • Peesbeschermers en eventuele springschoenen. …
 • Poetskist.

Wat is de beste ondergrond voor paardenstal?

Kies een goed stalstrooisel dat droog, geur- en stofvrij is en gemakkelijk af te voeren. De ideale bodembedekking is ook veerkrachtig en absorbeert goed. Er zijn heel wat mogelijkheden om een comfortabele stal voor je paard te maken. De ene keuze is niet per se beter dan de andere.

Heb je een vergunning nodig voor een paardenstal?

Vergunning paardenstal. Niet alleen bij stallenbouw, maar ook bij het optrekken van verhardingen, stapmolens, pistes, … Heb je een bouwvergunning en eventueel ook een milieuvergunning nodig. Ontbreekt 1 van de 2, dan kan je niet starten.

Wat voor vloer in paardenstal?

De vloeren van paardenstallen zijn vaak van beton. Dit beton is vaak gestort en gevlinderd of glad afgewerkt. Betonvloeren die te glad zijn afgewerkt kunnen binnen een jaar al problemen geven. Door slijtage van de vloer kan de vloer na verloop van tijd glad worden.

Hoe lang moet een longeerlijn zijn?

De longeerlijn is meestal een meter of tien lang. Je kan hem krijgen in een nylonuitvoering, maar ook van katoen of webband, dat is een soort linnen. Aan het uiteinde zit een haakje dat je aan de bitring of de kaptoom kan bevestigen.

Hoe groot mag een schuilhok zijn?

De toegelaten oppervlakte voor het plaatsen van schuilhokken zonder stedenbouwkundige vergunning wordt dus verdubbeld van 20 tot 40 m². Dit geldt vanaf nu per goed zodat er meerdere schuilhokken zonder vergunning kunnen worden opgericht, als de totale oppervlakte onder de 40 m² blijft.

Welke ondergrond in schuilstal?

De vloer van de schuilstal is bij voorkeur verhard. Dit is van belang voor een goede reiniging en ontsmetting. Bovendien is een harde ondergrond bevorderlijk voor een natuurlijke slijtage van klauwen en hoeven. Rondom de schuilstal kan het noodzakelijk zijn bestrating aan te brengen.

Waar mag ik een stal bouwen?

De stal moet in de onmiddellijke nabijheid (binnen een straal van 50 m) van een hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte woning worden opgericht.
Voorwaarden

 • De kroonlijsthoogte van de stal mag maximaal 3,5 m bedragen.
 • De maximumoppervlakte bedraagt 120m² per hectare graasland, met een absoluut maximum van 200m2.

Hoe groot mag schuilstal zijn?

Het toegestane oppervlak voor een schuilhut is meestal 20 à 30 vierkante meter met een bouwhoogte van 3 meter. De schuilhut moet aan ten minste één zijde open zijn. De gemeente kan als voorwaarde een landschappelijke inpassing vragen.

Hoe hoog is een staldeur?

Hoe hoog moeten de wanden van de stal zijn? Zorg in de stal voor wanden van minstens 2,20 m hoog. Het plafond plaats je liefst nog een meter hoger. Kies een staldeur van 1,30 m breed.

Waar mag je paarden houden?

Het hobbymatig houden van paarden en het gebruik van een paardenbak kan in strijd zijn met een bestemmingsplan. In dat geval is er een omgevingsvergunning (strijdig gebruik) nodig voor deze activiteiten. De les is dus: Kijk eerst goed wat in het bestemmingsplan staat en span het paard niet achter de wagen!

Hoe lang kan een paard op stal staan?

In principe kan een paard 24 uur per dag in de weide staan. Wanneer het paard 24 uur per dag in de weide staat dient het wel de mogelijkheid te hebben te kunnen schuilen tegen extreme weersomstandigheden.

Hoe lang mag een paard grazen?

Voor de meeste paarden is ongeveer 7 uur weidegang meer dan genoeg om voldoende energie en eiwit op te nemen, als ze daarnaast nog ander voer krijgen kan het zelfs al teveel zijn. Geef ze een ander perceel of deel van het weiland als het gras korter is dan 5 – 6 cm.

Hoeveel km kan een paard galopperen?

De gemiddelde snelheid van een paard in stap ligt tussen de 6 tot 8 km per uur. Een paard wandelt dus sneller dan een mens. Wanneer een paard draaft, gaat hij gauw 8 tot 18 km per uur. En in galop, de snelste gang, ligt de gemiddelde snelheid tussen de 15 en 28 km per uur.

Hoeveel paarden mag je houden zonder vergunning?

Hoeveel paarden mag ik als particulier houden? Wanneer je paarden particulier houdt, ben je dus niet bedrijfsmatig. Er zijn geen wettelijke voorschiften vastgelegd hoeveel paarden je particulier mag houden. Let wel op dat je bij een grote hoeveelheid paarden te maken kan krijgen met milieuvergunningen en de mestwet.

Hoeveel paarden is bedrijfsmatig?

”Op basis van vaste jurisprudentie wordt het houden van minder dan 5 paarden als hobbymatig aangemerkt”, aldus de gemeente in de notitie ‘Hobbymatig en bedrijfsmatig houden van paarden. ”Ook de milieuwetgeving hanteert deze lijn.

Hoeveel paarden mag je houden op 1 hectare?

De wei moet om te beginnen groot genoeg zijn. Per paard heb je 0,5 tot 1 hectare weiland nodig als je ook de productie van het ruwvoer meerekent, anders wordt 1 hectare weiland voor vier paarden geadviseerd. Voor de opfok van jonge paarden is een oppervlakte van minimaal 2 hectare per perceel gewenst.