Nederlands | English | Deutsch | Türkçe

Project Sports

Vragen en antwoorden over voetbal en sport

Wat betekent afronden in wiskunde?

4 min read

Het afronden van een getal is het verminderen van het aantal significante cijfers. Men rondt bijvoorbeeld een getal af om het aantal significante cijfers in overeenstemming te brengen met de nauwkeurigheid van het getal of met het doel waarvoor het getal dient.

Hoe werkt afronden?

Bij het afronden kijk je naar het tweede getal achter de komma en kijk je of deze 5 of hoger is of lager. Bij 5 of hoger rond je het tweede getal achter de komma naar boven af, bij 4 of lager rond je het getal naar beneden af. Zo wordt 5,24 afgerond op één decimaal 5,2 en 5,25 afgerond op één decimaal 5,3.

Hoe werkt afronden op decimalen?

Vuistregels. Als je wilt afronden op n decimalen, moet je kijken naar het eerstvolgende decimaal (n + 1). Als dit getal een 4 of lager is, rond je af naar beneden. Als dit getal een 5 of hoger is, rond je af naar boven.

Wat is normaal afronden?

Het afronden van getallen gaat als volgt: Je kijkt altijd naar het eerstvolgende decimaal, dus het decimaal na het decimaal waarop je afrondt. Is dat 0, 1, 2, 3 of 4 dan blijft het decimaal waarop je afrondt onveranderd.

Hoe 5 afronden?

Als je een getal moet afronden, let dan alleen op het eerstvolgende cijfer dat je weglaat. Als dat cijfer lager is dan 5, rond je omlaag af. Is dat cijfer 5 of hoger, rond je omhoog af. Alle volgende cijfers zijn niet van belang.

Hoe moet je geld afronden?

Bij het afronden van bedragen in de winkel gelden vaste regels:

 1. Totaalbedragen die eindigen op 1, 2, 8 of 9 worden afgerond. op 0.
 2. Totaalbedragen die eindigen op 3, 4, 6 of 7 worden afgerond. op 5.
 3. De winkelier geeft geen munten van 1- en 2- eurocent als wisselgeld.

Hoe wordt 6 45 afgerond?

(6,7+ 6,2)/2 = 6,45. Dit is lager dan een 6,5 en wordt dus naar beneden afgerond. Je eindcijfer is een 6. Als je bijvoorbeeld een 6,8 en een 6,3 hebt gehaald, dan is dit gemiddeld 6,55.

Wat betekend afronden op 1 decimaal?

Je kunt getallen op verschillende manieren afronden. Voorbeelden zijn een heel getal, op 1 decimaal of twee getallen achter de komma. Bij een heel getal komt er geen kommagetal. 1 decimaal is op 1 getal achter de komma, bij twee logischerwijs maar twee getallen.

Hoe moet je afronden op een honderdduizendtal?

Alle getallen rechts van het honderdduizendtal worden een 0. Het antwoord is dus 5.400.000.

Wat zijn twee decimalen?

De cijfers achter de komma noem je decimalen. 7,21 is een getal met 2 cijfers achter de komma, dit is dus een getal met 2 decimalen. De getallen achter de komma hebben ook een waarde. Het getal 2,1 is hetzelfde als 2,10 en 2,100 enz.

Wat is afronden op een honderdtal?

Als je probeert af te ronden naar het dichtstbijzijnde 100 tal, kijk je naar de plaats van de tientallen, de plaats rechts van het getal waar je naar afrond. Als de plaats van het tiental 5 of hoger is, dan rond je af naar boven. Het is een 5 (of hoger) dus ronden we af naar boven, naar 400. Wat heel logisch is.

Hoe moet je afronden met mensen?

Zo zal men bij het berekenen van het aantal bussen om een groep te vervoeren steeds naar boven afronden (Als 170 mensen vervoerd moeten worden met bussen van 50 personen zal men 3,4 naar 4 afronden), en bij het bepalen van een maximale dosis geneesmiddel naar onder.

Hoe kan ik in Excel de uitkomst van een formule afronden op gehele getallen?

Integer functie in Excel: afronden Excel

 1. Plaats de cursor waar je het eindresultaat wilt bekomen.
 2. Gebruik de formule =INTEGER(getal) → Getal: het getal waarvan je het gehele deel integer wilt.
 3. Concrete voorbeelden: → =AFRONDEN. BENEDEN(7.9) → 7. → =AFRONDEN. BENEDEN(-7.9) → 6.

Hoe haal je decimalen weg in Excel?

Ga als volgt te werk om decimalen te verwijderen uit getallen die u al hebt ingevoerd met vaste decimalen:

 1. Klik op Opties (Excel 2010 naar Excel 2016) of de Microsoft Office Knop. …
 2. In de categorie Geavanceerd, onder Bewerkingsopties,schakelt u het selectievakje Automatisch een decimaalteken invoegen uit.

Hoe beduidende cijfers in Excel?

Als u bijvoorbeeld 2345678 wilt afronden op drie significante cijfers, gebruikt u de functie RoundDown met de parameter-4, als volgt: = ROUNDDOWN (2345678,-4). Hiermee wordt het getal naar beneden afgerond op 2340000, waarbij het gedeelte “234” als significante cijfers is.

Hoe rond je af op 2 decimalen Excel?

Formule afronden op 2 decimalen

 1. In cel F9 willen we de uitkomst afronden op 2 decimalen.
 2. In dit geval kunnen we de formule uit F8 kopiëren naar cel F9 en alleen het aantal decimalen veranderen.
 3. Het resultaat is de formule: =AFRONDEN(D9/E9;2)