mei 18, 2022

Project Sports

Vragen en antwoorden over voetbal en sport

Waar bevinden zich de lage breedtegraden?

2 min read

Wat is de breedtegraad van Nederland?

Samen met de lengtegraden kun je precies aangeven waar je bent op aarde. Er zijn 90 graden boven de evenaar op het noordelijk halfrond en negentig graden onder de evenaar op het zuidelijk halfrond. Nederland ligt op 51 graden noorderbreedte.

Wat is 50 NB?

De breedtegraad van een plek op Aarde is de hoek die de lijn loodrecht op het model van de Aarde met het vlak van de evenaar maakt. De breedtegraad varieert van 0° tot 90°, met de toevoeging NB (noorderbreedte op het noordelijk halfrond) of ZB (zuiderbreedte op het zuidelijk halfrond).

Wat is de lengtegraad?

De geografische lengte, lengtegraad of longitude van een meetpunt is de hoek tussen het meridiaanvlak van dat meetpunt en het meridiaanvlak van het nulpunt, meestal het meridiaanvlak van Greenwich.

Wat is de breedtegraad?

breedtegraad – Zelfstandignaamwoord 1. (astronomie)(aardrijkskunde) een cirkel op het aardoppervlak, parallel aan de evenaar, waarop alle punten met gelijke geografische breedte (noord of zuid) liggen ♢ Eindhoven en Londen liggen op dezelfde breedtegraad.

Welke landen liggen op de laagste breedte?

Landen en zeeën

Land of zee Opmerking
België
Nederland Het perron van station Sittard ligt hier ter hoogte van het politiebureau exact op.
Duitsland De Saale-Unstrut is op deze breedtegraad het noordelijkst gelegen commerciële wijngebied van betekenis in Europa.
Tsjechië

Hoe lopen breedtegraden?

De breedtegraden lopen horizontaal, ze lopen dus rond de aarde. De breedtegraad loopt van 0 graden tot 90 graden. 0 graden is bij de evenaar en 90 graden is bij de noord- of zuidpool. Om aan te geven of je bij de noord- of zuidpool zit gebruiken we de afkortingen NB en ZB.

Hoe werkt lengtegraad en breedtegraad?

Lengte- en breedtegraden zijn denkbeeldige lijnen die over de wereldbol zijn getrokken. Van Noord naar Zuid noemt men die lijnen een lengtegraad. Een lijn van Oost naar West heet een breedtegraad.

Wat zijn lengte en breedtecirkels?

Lengtecirkels (meridianen) lopen over de Noord- en Zuidpool en breedtecirkels van oost naar west, dus horizontaal over de aarde. Breedtecirkels kunnen dus in lengte verschillen! De afstand tussen de polen en de evenaar is verdeeld in 90 gelijke stukjes ook wel graden genoemd.

Hoe bepaal je een lengtegraad?

De lengtegraad meet hoe ver een punt zich ten oosten of ten westen van de nulmeridiaan bevindt — willekeurig ingesteld als Greenwich, Engeland. Aangezien de aarde rond is, wordt de afstand van de nulmeridiaan gemeten in booggraden met de meridiaan op 0 graden.

Hoeveel lengtegraden Nederland?

Nederland en België liggen aan de oostkant van de nulmeridiaan en liggen daarom op oosterlengte. Op ongeveer 6 graden oosterlengte.

Hoe noteer je coördinaten?

Noteer de coördinaten van de lengtegraad en breedtegraad.

Bij het schrijven van lengte- en breedtegraad, noteer je eerst de breedtegraad, gevolgd door een komma en vervolgens de lengtegraad. Bijvoorbeeld: de bovengenoemde lengte- en breedtegraad worden genoteerd als ’15° NB, 30° OL. ‘

Copyright © All rights reserved. ProjectSports.nl