Nederlands | English | Deutsch | Türkçe

Project Sports

Vragen en antwoorden over voetbal en sport

Kun je je partner voor zijn?

4 min read

Hoeveel is het partnerpensioen?

De hoogte van het nabestaandenpensioen

Het nabestaandenpensioen is meestal 70 procent van het te bereiken ouderdomspensioen. Ben je tussentijds één of meermalen van werkgever veranderd, dan bouw je over het algemeen geen volledig pensioen op.

Is een partnerpensioen verplicht?

Het partnerpensioen is (meestal) een verplichte dekking. Dit betekent dat wanneer partners voldoen aan de partnerdefinitie en er een bepaald partnerpensioen van toepassing is, de partner verplicht aangemeld moet worden bij de pensioenregeling. Wordt de partner niet aangemeld, dan loopt de werkgever een risico.

Hebben samenwoners recht op elkaars pensioen?

Het bijzonder partnerpensioen komt tot uitkering zodra de pensioenopbouwer komt te overlijden. Dit is vastgelegd in de Pensioenwet. Het recht op bijzonder partnerpensioen geldt ook voor samenwoners die volgens het pensioenreglement elkaars partner zijn.

Heb je altijd recht op partnerpensioen?

Als je getrouwd bent of geregistreerd partner van elkaar bent, heb je automatisch recht op nabestaandenpensioen. Als je samenwoont kun je elkaar als partner aanmelden bij je pensioenfonds of –verzekeraar. Er zijn vaak wel voorwaarden aan verbonden, zoals een samenlevingscontract.

Hoe werkt het partnerpensioen?

Wat is het partnerpensioen? Het partnerpensioen is een uitkering die je ontvangt als je partner overlijdt. Je partner moet dan wel deelnemer zijn van een pensioenfonds, meestal gebeurt dit via een werkgever. Het partnerpensioen is een levenslange uitkering en bedraagt maximaal 70% van het opgebouwde pensioen.

Hoe lang loopt partnerpensioen door?

Nabestaandenuitkering stopt

In de volgende gevallen stopt uw nabestaandenuitkering: U bereikt de leeftijd waarop u een AOW-uitkering ontvangt. U hertrouwt, gaat een geregistreerd partnerschap aan of gaat samenwonen. Bij samenwonen is de beëindiging niet meteen definitief.

Wat gebeurt er met partnerpensioen als je geen partner hebt?

Heeft u geen partner? Dan ligt het voor de hand om partnerpensioen uit te ruilen voor meer ouderdomspensioen. U kunt ook afzien van een nabestaandenpensioen omdat uw partner voldoende eigen inkomsten heeft. Het recht op uitruil geldt alleen voor pensioenrechten opgebouwd na .

Waarom geen partnerpensioen?

Helaas komt het vaak voor dat er geen nabestaandenpensioen is na het overlijden van een partner. Dit komt doordat veel pensioenverzekeraars en pensioenfondsen alleen een nabestaandenpensioen voor ongehuwden verzekeren als er sprake is van een gezamenlijke huishouding.

Waarom krijg ik geen partnerpensioen?

Ga je uit dienst, met pensioen of is sprake van echtscheiding? Dan vervalt de dekking voor nabestaandenpensioen. En krijgt jouw partner na jouw overlijden niets.

Hoe kom ik er achter of ex recht heeft op pensioen?

Als (één van) de partners niet binnen 2 jaar aan het pensioenfonds melden dat ze gescheiden zijn, moet de ex-partner zijn of haar deel van het pensioen straks opvragen bij de partner. De ex-partner heeft daar recht op, maar de ervaring leert dat zich hierbij geregeld problemen voordoen.

Wat is uitgesteld partnerpensioen?

Tot eind 2019 is het partnerpensioen deels op opbouwbasis en deels op risicobasis. Het opgebouwde deel is een ‘uitgesteld partnerpensioen‘. De partner krijgt het pas bij overlijden na de pensioendatum van de (gewezen) deelnemer.

Is nabestaandenpensioen levenslang?

Het nabestaandenpensioen ontvangt u levenslang, maar kan wijzigen. Bijvoorbeeld als u opnieuw trouwt, een partnerschap registreert, of uw partner aanmeldt bij ABP. Uw nabestaandenpensioen kan ook wijzigen als u een Anw-uitkering ontvangt en gaat samenwonen voordat u de AOW-leeftijd bereikt.

Wat krijg je als je weduwe wordt?

In Nederland bestaat er een nabestaandenuitkering uit de Algemene nabestaandenwet (Anw). Het is een financiële ondersteuning vanuit de overheid na het overlijden van de partner (dit geldt ook voor wezen). De uitkering komt vanuit de Sociale Verzekeringsbank. De nabestaandenuitkering is een soort basisinkomen.

Wat is het minimum weduwepensioen?

Het bedrag van uw overlevingspensioen bedraagt 80 % van het rustpensioen aan het gezinsbedrag van uw overleden huwelijkspartner.

Wat is een weduwe pensioen?

Een overlevingspensioen is een pensioen voor de nabestaanden na een overlijden. Het maakt niet uit of de overledene al gepensioneerd was of niet. We noemen het ook wel een weduwepensioen of weduwnaarspensioen.

Wie heeft recht op overlevingspensioen na het overlijden van een partner?

Je komt slechts in aanmerking voor dit overlevingspensioen wanneer je getrouwd bent. Daarom wordt het ook wel eens weduwe- of weduwnaarspensioen genoemd. Wettelijk of feitelijk samenwonenden hebben er geen recht op. Voor het overlevingspensioen is er een minimumleeftijd.

Wat gebeurt er met pensioen na overlijden alleenstaande?

Of wat gebeurt er met je pensioen na overlijden als alleenstaande? In elk geval gaat het geld op je BrightPensioen rekening(en) altijd naar je nabestaanden. Wat er gebeurt met eventueel eerder opgebouwd pensioen, verschilt per pensioenregeling en in welke pijler van ons pensioenstelsel jij pensioen opbouwt.