Nederlands | English | Deutsch | Türkçe

Project Sports

Vragen en antwoorden over voetbal en sport

Hoe hebben de Vaqueros bijgedragen aan de vee-industrie in het Westen?

4 min read

Waarom is er bio-industrie?

De bioindustrie is volgens veel mensen vooral iets positiefs. Deze manier van landbouw is een technisch hoogstandje. Dat miljoenen dieren lijden onder zo veel mogelijk efficiëntie is bij de meeste mensen onbekend en er is dan ook geen discussie over.

Wat word er bedoeld met bio-industrie?

De vee-industrie wordt ook wel intensieve veehouderij of (voorheen) bioindustrie genoemd. Dieren worden in stallen dicht op elkaar en vaak op grote schaal gehouden. Op alles wordt bespaard: ruimte, voer, arbeidskrachten enz. Dat gaat ten koste van het dierenwelzijn.

Wat zijn de alternatieven voor de vee-industrie?

Je hoeft geen vlees, eieren en zuivel uit de veeindustrie te eten, er zijn ook alternatieven waarbij de dieren beter behandeld worden. De bekendste is biologische veehouderij. Biologisch gehouden dieren krijgen meer ruimte, stro, biologisch eten en ze mogen naar buiten.

Wat wordt verstaan onder vee?

Diersoorten. De belangrijkste diersoorten die tot vee gerekend worden zijn rund (zie ook rundveerassen), varken, schaap (zie ook schapenrassen) en geit. Daarnaast zijn er verschillende soorten pluimvee zoals kip, kalkoen, parelhoen, gans en eend.

Wat zijn de nadelen van de bio-industrie?

De nadelen van de bioindustrie/ vee-industrie

De afvalstromen zijn enorm. Nederland heeft een groot mestoverschot, de ammoniakuitstoot is te hoog. Wereldwijd stoot de veehouderij meer broeikasgassen uit dan al het verkeer en vervoer samen.

Wat is het verschil tussen bio-industrie en de biologische veehouderij?

Ze kiezen dan ook voor een diversiteit aan gewassen. Bij voorkeur gebruiken ze zaadvaste rassen. Ook wat dierenwelzijn betreft leggen biodynamische boeren zichzelf strengere criteria op dan in de biologische veeteelt. Dieren krijgen meer plaats en koeien mogen hun hoorns houden.

Wat is het tegenovergestelde van bio-industrie?

De term bioindustrie is bedacht door dierenwelzijnsorganisaties als vertaling van de Engelse term factory farming om de fabrieksmatigheid in intensieve veehouderij te duiden. Sinds 2009 hanteren deze organisaties de term vee-industrie om verwarring met het begrip biologische veehouderij te voorkomen.

Wat maakt iets biologisch?

Bij de productie van biologische producten wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met dierenwelzijn en milieu. Mestoverschotten worden voorkomen, biologische mest moet altijd op biologische grond worden uitgereden en je vindt er geen grootschalige mestverwerking. Dieren krijgen veel ruimte, zowel binnen als buiten.

Wat is grootvee?

Definitie: Een grootvee-eenheid komt overeen met een melkkoe van 550 kilogram, met een melkproductie van 4000 kg met 4% vet. Het is een begrip dat uit het landbouwjargon afkomstig is, maar het wordt ook binnen het natuurbeheer gebruikt.

Hoe worden levende dieren gecontroleerd?

In bepaalde gevallen kunnen van een zending monsters worden genomen voor laboratoriumonderzoek. Bij levende dieren wordt in alle gevallen een fysieke- en welzijnscontrole uitgevoerd waarbij de NVWA-dierenarts de gezondheid van de dieren controleert.

Hoe wordt een dier geslacht?

Eerst worden ze bedwelmd met koolzuurgas (CO2) of ze krijgen een elektrische schok. Het bewusteloze dier wordt daarna gedood door een pin in het voorhoofd, een steek in het hart of door de halsslagader door te snijden. Voor halal vlees en koosjer vlees is er een uitzondering in de wet om onverdoofd te slachten.

Hoe worden dieren verdoofd voor slacht?

Het slachtproces gebeurt in twee stappen. Eerst wordt een dier buiten bewustzijn gebracht (verdoofd). Direct aansluitend wordt een snee aangebracht in de halsslagader. Het bloed verlaat het lichaam en leidt dan direct tot een pijnloze dood.

Hoe worden plofkippen geslacht?

Kuikens waarvan de voeding voor 20% bestaat uit proteïne zodat zeer grote borstfilets ontstaan en die na zes weken geslacht worden noemt men ook wel plofkippen. Een leghen doet ruim 18 weken over hetzelfde groeitraject.

Is slachten zielig?

In de wet staat dat dieren voor de slacht bedwelmd moeten worden. Een uitzondering wordt gemaakt voor dieren die ritueel geslacht worden. Maar dit zonder bedwelming of verdoving slachten is omstreden en wordt vaak als dieronvriendelijk beschreven.

Welk vlees is haram?

Alles wat haram is, kunnen moslims niet eten of doen. Bijvoorbeeld: varkensvlees, alcoholische dranken en niet-ritueel geslachte vleesproducten. producten afgeleid van varkens, zoals gelatine uit varkensbeenmerg.

Hoeveel verdien je als slachterij?

De beginnende slachter verdient gemiddeld rond de €1750,-. Naarmate de Slachter meer ervaring krijgt kan dit salaris oplopen tot €2400,-.