Nederlands | English | Deutsch | Türkçe

Project Sports

Vragen en antwoorden over voetbal en sport

Hoe breek je je arm niet als je skateboardt?

4 min read

Waar moeten skaters rijden?

Met skates, skeelers, inlineskates, rolschaatsen, een step of een skateboard mag u: op de stoep; op het voetpad; op het fietspad.

Welke kant van de weg skeeleren?

Nu je weet dat je als skeeleraar wettelijk gezien een voetganger bent, gelden ook dezelfde regels hiervoor. Dit betekent dat er geen officiële verkeersregels zijn die bepalen aan welke kant van de weg je moet skeeleren (of lopen).

Hoe leer je kind skateboarden?

Skateboarden voor beginners: 5 stappen naar succes!

  1. Koop een skateboard dat bij je past. Het kiezen van je eerste skateboard kan een hele zoektocht zijn. …
  2. Vergeet niet om goede bescherming te dragen. …
  3. Kies een goed terrein om te starten. …
  4. Leer de basis van skateboarden. …
  5. Blijf oefenen: vallen en opstaan.

Is een skater een voetganger of een bestuurder?

Voor de wet vallen inline skates, skeelers, een step, skates, een skateboard onder de categorie voetgangers. Deze categorie verkeersdeelnemers moet zich dus houden aan de verkeersregels voor voetgangers.

Waar moet je steppen?

Met skates, skeelers, inlineskates, rolschaatsen, een step of een skateboard bent u voor de wet een voetganger. U moet zich dus houden aan de verkeersregels voor voetgangers. Dus de wet beschouwd iemand op de step als een voetganger. Dat betekent dat je met een step moet rijden op stoep, voetpad of fietspad.

Waar mag je inline skaten?

Als er geen voetpad of begaanbare berm is, moet men het fietspad gebruiken. Als er geen fietspad is, mag men links op de zijkant van de rijbaan rijden. Op het fietspad en de rijbaan is verlichting verplicht als het donker is of bij mist.

Is iemand in een rolstoel een voetganger?

Invalidenvoertuigen die zich op het trottoir of voetpad bewegen volgen de regels van voetgangers, en zijn dus geen bestuurders. Alle zich op rijbaan bewegende invalidenvoertuigen zijn bestuurders. Het maakt dus hierbij niet of het een handbewogen rolstoel of bijvoorbeeld een scootmobiel betreft. Voorrang is geen recht!

Is skater een bestuurder?

De skater is een voetganger en geen bestuurder. De kwaliteit van het wegdek is voor skaters een belangrijke factor voor de keuze om gebruik te maken van fietspad of rijbaan. Skaters hebben een langere remweg dan fietsers. Skaters hebben meer ruimte nodig dan voetgangers en fietsers.

Wat ben je als je skeelert?

Op skeelers ben je volgens artikel 4 in het RVV een voetganger. Toch geldt er voor voetgangers die zich verplaatsen met behulp van voorwerpen, zoals skeelers, een step of een skelter, een uitzondering voor de plek op de weg.

Wat valt er onder voetganger?

Een voetganger is een persoon die te voet aan het verkeer deelneemt. We gebruiken het woord voetganger alleen als het over verkeer hebben. Voetgangers vallen als enige buiten de buiten de categorie bestuurders.

Welke voertuigen zijn voorrangsvoertuigen?

Een voorrangsvoertuig moet u altijd voor laten gaan. Een voorrangsvoertuig herkent u aan de tweetonige hoorn en aan het blauwe zwaai-, flits-, knipperlicht. Denk aan politie, brandweer en ambulance. Blijf rustig als een voorrangsvoertuig u nadert.

Is iemand met een motor aan de hand een voetganger?

Voetgangers zijn personen te voet. De regels voor voetgangers zijn ook van toepassing op: Personen die te voet een motorfiets, brom-, snor- of gewone fiets aan de hand meevoeren. Personen die zich voortbewegen door middel van voorwerpen zoals skeelers, een skateboard of een (kinder)step.

Waar mag een voetganger niet lopen?

De wet geeft aan: ‘Als er geen trottoir of fietspad is, gebruiken voetgangers de berm of de uiterste zijde van de rijbaan’. De wet schrijft niet voor of zij links of rechts van de rijbaan moeten lopen. Ook wie voor wie aan de kant moet, is niet voorgeschreven.

Waar mag je oversteken als voetganger?

Als je een straat over wilt steken zonder zebrapad, stop dan altijd bij de rand van de stoep. Kijk naar links, dan naar rechts en dan weer naar links. Als er geen verkeer aan komt, dan mag je oversteken. Je kunt veilig een straat oversteken bij een een voetgangerslicht.

Welke voorrangsregels gelden voor voetgangers?

De regel ‘rechtdoorgaand verkeer op dezelfde weg gaat voor afslaand verkeer’ geldt voor iedereen in het verkeer. Hier vallen voetgangers dus ook onder. Sla jij af? Dan moet jij iedereen –en dus ook voetgangersvoorrang verlenen.