Nederlands | English | Deutsch | Türkçe

Project Sports

Vragen en antwoorden over voetbal en sport

Zijn volbloeden inteelt?

3 min read

Wat is inteelt bij paarden?

merrie die verwant zijn aan elkaar, met elkaar gekruist worden, spreek je over inteelt. Dit kan in meer of mindere mate zijn. Te veel inteelt is niet goed, de ouderdieren zijn in te hoge mate gerelateerd aan elkaar, wat akelige gevolgen kan hebben in de vorm van bijvoorbeeld erfelijke gebreken.

Hoe bereken je inteelt?

Als dus het aantal individuen langs een pad n is en de inteelt coëfficiënt van de gemeenschappelijke voorouder F is, zal de totale bijdrage van de inteeltcoëfficiënt (1/2)^n x (1+F). De som van de bijdragen van alle paden is dan de inteeltcoëfficiënt.

Wat is verwantschap DP?

Het verwantschapspercentage van een paard geeft aan in welke mate het paard familie is van de populatie binnen de betreffende fokrichting.

Wat is het verschil tussen inteelt en verwantschap?

Wat is inteelt? Inteelt ontstaat wanneer twee verwante dieren (zie verwantschap) met elkaar zijn gefokt. Met andere woorden, als de vader en de moeder familie van elkaar zijn, dan is de nakomeling in geteeld. Zoogdieren en vogels hebben twee DNA-strengen, dus ieder gen komt per paar.

Hoe werkt inteelt?

Een ingeteeld dier heeft aan beide kanten dezelfde voorouders. Het dier komt voort uit twee verwanten die paren. Er zijn veel verschillende (dodelijke) gebreken die ieder dier (en ook de mens) on merk baar met zich mee draagt. Pas bij het samen komen van twee keer hetzelfde gebrek komt het tot uiting.

Is inteelt gevaarlijk?

Inteelt is inderdaad zeer schadelijk. Als nauwverwante mensen kinderen krijgen, is de kans op erfelijke ziektes aanzienlijk. Inteelt kan leiden tot mismaaktheid of tot psychische aandoeningen, zoals leerproblemen. Ook het afweersysteem kan verzwakken.

Wat is een inteelt familie?

Voortplanting door twee personen die nauw aan elkaar verwant zijn, zoals zuster en broer, moeder en zoon, dochter en vader. Als naaste bloedverwanten (neef met nicht, nicht met oom enz.) met elkaar vrijen en een kind krijgen, is de kans vrij groot dat het kind een ernstige erfelijke afwijking heeft.

Hoeveel generaties inteelt?

Om de schommelingen in inteeltpercentage door het ontbreken van een enkele gemeenschappelijke voorouder te beperken onder de 1% dienen dus minsten 5 generaties bekend te zijn. 2) Om inteelt goed te kunnen vergelijken tussen dieren is het nodig dat de stamboom van beide dieren teruggaat tot dezelfde basis.

Wat is Lijnteelt?

Lijnteelt betekent twee honden met elkaar paren, die aan beide kanten van de stamboom gezamenlijke voorouders hebben, maar die niet zo nauw verwant zijn als bij inteelt. De honden, waarmee lijnteelt wordt gedaan, moeten honden zijn van een type dat men wil behouden.

Wat is een Inteeltdepressie?

Planten. Bij de veredeling van planten wordt vaak gebruikgemaakt van inteelt voor het maken van hybriderassen. Door herhaaldelijke zelfbestuiving ontstaat een bijna homozygote inteeltlijn. Dergelijke planten vertonen vaak een slechte groei, ‘inteeltdepressie‘ genoemd.

Wat is COI bij honden?

De inteeltcoëfficiënt (COI) is een getal dat betrekking heeft op individuele dieren. Om de inteeltcoëfficiënt te kunnen begrijpen is het nodig om iets meer over genen te weten. Bij zoogdieren en vogels komt het DNA in tweevoud voor, van alle genen zijn er twee stuks. Dat noemt men dan een genenpaar.