Nederlands | English | Deutsch

Project Sports

Vragen en antwoorden over voetbal en sport

Wie is de koning van de winden?

4 min read

Aeolus (Oudgrieks: Αἴολος, Aiolos; Nederlands, verouderd: Eool) is een figuur uit de Griekse en Romeinse mythologie. Hij was een zoon van Poseidon die door Zeus werd aangesteld als de bewaarder van de winden: Boreas de noordenwind, Notos de zuidenwind, Euros de oostenwind en Zephyrus de westenwind.

Wat is een harpij in de Griekse mythologie?

[→Gr. harpyiai, wegruksters], in de Griekse mythologie monsters, grote afzichtelijke vogels met het bovenlijf en/of gelaat van een vrouw. Zij zijn zowel demonen van de dood als van de alles meesleurende stormwind, wellicht verwant met de →Sirenen.

Wie is de Griekse god van de winden?

In de Griekse mythologie staat de windgod Zephyros symbool voor de westenwind. Volgens een mythe blaast hij de godin Aphrodite na haar geboorte uit het schuim der zee naar het eiland Cyprus. Het Romeinse equivalent van de windgod is Favonius. Zephyros Zephyros is de zoon van Eos (de godin van de dageraad) en Astraeus.

Hoeveel cyclopen zijn er?

De eerste cyclopen, genaamd Steropes, Brontes en Arges, zijn volgens de mythologie de kinderen van Gaia en Ouranos. Ze zijn de assistenten van de god van de smeedkunst Hephaistos. Aan hen heeft Zeus zijn bliksem, Poseidon zijn drietand en Hades zijn onzichtbaarheidshelm (hadeskap) te danken.

Hoe lang bleef Odysseus weg?

Volgens de Odyssee van Homerus was Odysseus koning van het eiland Ithaka. Hij vocht mee aan de kant van de Grieken in de Trojaanse oorlog, die tien jaar duurde. Odysseus bedacht de sluwe list met het houten paard, waardoor na tien jaar de Trojaanse oorlog werd gewonnen door de Grieken.

Wat is de grootste roofvogel ter wereld?

De Andescondor komt in Zuid-Amerika voor. Hij is met een spanwijdte van meer dan 3 meter de grootste roofvogel op aarde. Hij is onder andere te herkennen aan zijn zwarte veren en witte kraag om zijn nek.

Hoe wordt in de Griekse mythologie een roofvogel met een vrouwengezicht genoemd?

Harpijen. De Harpijen waren de dochters van Electra en Thaumas. Het waren schitterende vrouwen, maar later werden ze afgebeeld als gevaarlijke roofvogels, met het gezicht van een oude vrouw en een vies onderlichaam.

Wat is Aeolus?

god der winden; de wind.

Wie is de God van de Regen?

De Griekse Zeus werd geassocieerd met wind, regen en bliksem, net als de Thracische Sabazios. Ook de Luwische Tarhund, de Hettitische god Teshub, en de Noord-Europese god Thor zijn typische stormgoden. Een stormgod wordt soms ook als oorlogsgod bestempeld, maar dit is niet altijd het geval.

Wie is Dionysos?

Oorspronkelijk was Dionysos de Griekse god van de vruchtbaarheid. Later werd hij vooral bekend als god van wijn en plezier. De Romeinen noemden hem Bacchus. Dionysos was de zoon van oppergod Zeus en koningsdochter Semele.

Hoe ging Odysseus dood?

Hij verwoest het eiland. Odysseus keert terug naar Ithaka en schiet het te hulp, maar wordt door zijn zoon onwetend gedood met zijn speer die was voorzien van de staartpunt van een pijlstaartrog.

Hoe lang duurt de Trojaanse oorlog?

In de Griekse mythologie heeft de Trojaanse oorlog steeds een belangrijke plaats ingenomen. Ook de Griekse dichters Homerus en Arctinus van Milete inspireerden zich in hun werken op het mythische verhaal van de strijd tussen Grieken en Trojanen die tien jaar duurde en uiteindelijk tot de val van Troje leidde.

Hoe lang duurde de Odyssee?

In de Odyssee gaat het over de laatste 41 dagen van de eveneens tien jaren durende omzwervingen van de held Odysseus – de bedenker van de list met “het paard van Troje” – die zich de haat van de zeegod Poseidon op de hals heeft gehaald.

Waarom is Poseidon boos op Odysseus?

Odysseus haalde tijdens de terugreis al de woede van Poseidon op zijn hals, omdat hij het oog van Polyphemos, de zoon van Poseidon, had uitgestoken. Poseidon beloofde hem dan ook dat zijn terugreis niet helemaal zonder problemen zou verlopen.

Welk mythologisch wezen trachtte Odysseus met gezang te verleiden?

De sirenen (Oudgrieks: Σειρῆνες, Seirēnes) zijn halfgodinnen uit de Griekse mythologie met het lichaam van een vogel en het hoofd van een vrouw. Sirenen verleidden hun toehoorders met gezang of erotische geluiden die door mannen niet weerstaan konden worden.