Nederlands | English | Deutsch | Türkçe

Project Sports

Vragen en antwoorden over voetbal en sport

Wat zijn voorbeelden van eigennamen?

4 min read

Een eigennaam is de officiële naam waarmee men verwijst naar een unieke persoon, plaats, instelling, een merk of een historische gebeurtenis: Hugo Claus, Amsterdam, Raad van State, Coca-Cola, Tweede Wereldoorlog. In de meeste gevallen worden eigennamen met een hoofdletter geschreven.

Wat is een afgeleide eigennaam?

Van scheidbare samenstellingen met het werkwoord nemen kunnen behalve substantivische afleidingen door middel van het achtervoegsel -ing (op basis van de werkwoordstam) ook zelfstandige naamwoorden afgeleid worden met de vorm -name.

Is ik een eigennaam?

Een eigennaam is een zelfstandig naamwoord dat een persoon of zaak als een individu, iets unieks benoemt. In de meeste gevallen worden eigennamen met een hoofdletter geschreven. Voorbeelden: Jan, Marie, Amsterdam, Vlaanderen, Rijksuniversiteit Leiden, Tweede Kamer der Staten-Generaal, Koninklijke Nederla…

Is dinsdag een eigennaam?

Niet alle eigennamen worden met een hoofdletter geschreven: namen van (cultuur)historische perioden (middeleeuwen, barok) krijgen een kleine letter, evenals de namen van de maanden en de dagen van de week (maandag, januari). In andere talen gelden voor dergelijke eigennamen soms andere conventies.

Wat is het verschil tussen eigennamen en soortnamen?

Een eigennaam is de officiële naam van een uniek iets of iemand en wordt met een hoofdletter geschreven. Een soortnaam noemt de algemenere soort waartoe iets of iemand behoort en krijgt een kleine letter.

Wat zijn voorbeelden van samenstellingen?

Een samenstelling is een woord dat uit twee of drie woorden bestaat. Deze woorden moet je in het Nederlands gewoon aan elkaar vast schrijven. Voorbeelden: fiets + sleutel = fietssleutel.

Wat is Naamwoordstijl voorbeeld?

Naamwoordstijl is een schrijfstijl met te veel zelfstandige naamwoorden op plaatsen waar ook een vervoegd werkwoord zou kunnen staan. Het gaat dan vooral om zelfstandige naamwoorden die rechtstreeks van werkwoorden zijn afgeleid, zoals: betoog, gebruik, herstel, ontwerp (de stam van het werkwoord)

Hoe herken je een voorzetsel?

Voorzetsels zijn woorden als aan, in, op, uit en voor. Ze vormen meestal het begin van een woordgroep met een (voor)naamwoord als kern: aan de muur, in de kast, op donderdag, uit gewoonte, voor jou, enz.

Is het een onbepaald lidwoord?

Er zijn drie lidwoorden: de, het en een. Een lidwoord (of: artikel) staat vóór een zelfstandig naamwoord en drukt daarvan de bepaaldheid uit: de en het zijn bepaalde lidwoorden (of: lidwoorden van bepaaldheid); een is het onbepaald lidwoord (of: lidwoord van onbepaaldheid).

Is Belgie een eigennaam?

Eigennaam. België wordt ook wel eens het hart van Europa genoemd.

Hoe herken je een soortnaam?

In de regel worden soortnamen in het Nederlands met een kleine letter geschreven, in tegenstelling tot eigennamen. Een bijzondere vorm van de soortnaam is het eponiem. Soms beginnen woorden als merknaam en verworden ze tot soortnaam; dat proces wordt wel merkverwatering of genericide (letterlijk ‘soortmoord’) genoemd.

Hoe kom je achter het zelfstandig naamwoord?

Zelfstandige naamwoorden kun je meestal combineren met een van de lidwoorden de, het of een. Het is de/een kast, het/een huis, de/een week, enz. Ze worden daarom ook wel ‘de-woorden’ en ‘het-woorden’ genoemd. In verbindingen als het grote huis is huis het zelfstandig naamwoord.

Is november een eigennaam?

Schrijf woorden waarmee we de tijd indelen, zoals dagdelen, dagen, maanden en seizoenen, klein. Ze worden als soortnamen beschouwd.

Hoe schrijf je functienamen?

functie, functienaam, functiebenaming, functieaanduiding (hoofdletter) Functiebenamingen en titels, al dan niet gevolgd door een naam, schrijven we volgens de spellingregels met kleine letters. Ook Engelse functieaanduidingen schrijven we met kleine letters.

Is november met een hoofdletter?

De namen van de maanden worden klein geschreven.

Hoe hoofdletters schrijven?

Hoofdletters gebruik je alleen voor namen van personen, bedrijven, instellingen, merken, wetten, boeken, aardrijkskundige plaatsen, talen, dialecten, volkeren, feestdagen en historische gebeurtenissen. Ook afleidingen van namen en namen in samenstellingen schrijf je met een hoofdletter.

Hoe zet je hoofdletters uit op toetsenbord?

Selecteer dan gewoon de woorden of regels die helemaal in hoofdletters staan en druk op de toetsencombinatie Shift+F3. Het worden dan allemaal kleine letters. Druk je nogmaals op Shift+F3 dan krijgen alle woorden een beginhoofdletter.

Hoe schrijf je plaatsnamen?

Een aardrijkskundige naam schrijven we met een hoofdletter.

Deze regel geldt voor plaatsen, streken, landen, maar ook bijvoorbeeld voor bergen, rivieren, woestijnen, hemellichamen. In niet-wetenschappelijke teksten schrijven we: de aarde, de maan, de zon.