mei 18, 2022

Project Sports

Vragen en antwoorden over voetbal en sport

Wat zijn de waarden en religieuze overtuigingen van een samurai?

3 min read

Wat is religieuze diversiteit?

Het gaat bijvoorbeeld om het onderwijzen van een geloof of levensbeschouwing, het bijwonen en organiseren van erediensten, het bepalen van kledingvoorschriften (keppeltje, hoofddoek, kirpan, baard, …) en het verrichten van religieuze handelingen (voedingsvoorschriften, begrafenisvoorschriften, …).

Wat is een religieuze levensbeschouwing?

Levensbeschouwing gaat over het hebben van een bepaalde visie of filosofie op het leven. Een levensbeschouwing kan voortvloeien uit religieuze oriëntaties, culturele tradities, maar kan ook een persoonlijke seculiere opvatting over het leven zijn.

Wat is levensbeschouwelijke diversiteit?

In de huidige geseculariseerde en multiculturele samenleving is er binnen vrijwel alle scholen echter sprake van levensbeschouwelijke diversiteit (gelovigen, anders-gelovigen en ook ongelovigen). Deze situatie vormt het onderwerp van een breed maatschappelijk debat.

Welke levensbeschouwingen bestaan er?

Levensbeschouwingen hebben van oudsher antwoorden gegeven op levensvragen, waar je in dit hoofdstuk naar op zoek gaat. Een groot aantal komt aan bod zoals het christendom, het jodendom en de islam; het hindoeïsme en het boeddhisme en het humanisme.

Wat is de betekenis van diversiteit?

Bij diversiteit gaat het om alle kenmerken waarop mensen van elkaar verschillen. Het gaat hierbij om zowel zichtbare kenmerken (zoals geslacht, leeftijd en huidskleur) als minder zichtbare kenmerken (zoals afkomst, fysieke conditie en seksuele oriëntatie).

Wat verstaan we onder interculturele diversiteit?

Culturele diversiteit is de verscheidenheid aan culturen binnen een specifieke regio, of in de wereld in zijn geheel. De mate van culturele diversiteit binnen een regio of samenleving kan worden afgeleid van de mate van aanwezigheid van mensen met verschillende etnisch-culturele achtergronden.

Hoeveel levensbeschouwingen zijn er?

De Katholieke, Protestantse, Anglicaanse en Israëlitische eredienst zijn georganiseerd op gemeentelijke territoriale basis, de Islamitische en Orthodoxe eredienst op provinciale en Brusselse gewestelijke territoriale basis. In België is de niet-confessionele levensbeschouwing erkend sinds 2002.

Welke levensbeschouwingen zijn er in Nederland?

De katholieken vormen de grootste groep met 20 procent van de bevolking, gevolgd door de protestanten (15 procent) en de moslims (5 procent). Bijna 6 procent rekent zich tot een overige gezindte. Ook het aandeel dat regelmatig een religieuze dienst bijwoont, is geslonken: van 16 procent in 2017 naar 14 procent in 2019.

Hoe is de levensbeschouwing ontstaan?

Jouw levensbeschouwing kan voortvloeien uit religieuze oriëntaties, culturele tradities maar kan ook een persoonlijke seculiere opvatting over het leven zijn. Als sociaal professional kan je te maken krijgen met cliënten bij wie religie en levensbeschouwing een belangrijke rol spelen.

Wat is je eigen levensbeschouwing?

Een levensbeschouwing is een visie op het leven: wat het leven betekent, wat de waarde ervan is en hoe het geleefd moet worden. Een levensbeschouwing gaat nauw samen met spiritualiteit, gedachten en gevoelens over wat de zin van het leven is.

Wat is een voorbeeld van een levensbeschouwing?

Voorbeelden van religieuze levensbeschouwingen zijn christendom, islam, jodendom, hindoeïsme en boeddhisme. Dit zijn tevens de 5 wereldgodsdiensten. Voorbeelden van seculiere levensbeschouwingen zijn liberalisme, socialisme, feminisme en humanisme.

Wat heb je aan levensbeschouwing?

Levensbeschouwelijk onderwijs is daarvoor een handig hulpmiddel; leerlingen leren daar na te denken over de samenleving, over goed en kwaad, over hoe conflicten te hanteren en hoe met vriendschappen om te gaan.

Wat is een goede levensvraag?

10 grote levensvragen

  1. Is er leven na de dood? …
  2. Bestaat er een hogere macht (God)? …
  3. Waarom ben ik hier? …
  4. Gebeuren dingen met een reden? …
  5. Wat wil ik bereiken in mijn leven? …
  6. Hoe wil ik leven? …
  7. Ben ik belangrijk voor anderen? …
  8. Wat zijn belangrijke momenten in mijn leven?

Wat is een levensbeschouwelijk thema?

Met een levensbeschouwelijk onderwerp wordt bijvoorbeeld bedoeld: trouw, dood, liefde, racisme, respect, vriendschap, haat, God. Onderwerpen die bepalen op welke manier mensen in het leven staan, wat voor hen belangrijk is en waar zij in de samenleving mee te maken krijgen.

Copyright © All rights reserved. ProjectSports.nl