mei 17, 2022

Project Sports

Vragen en antwoorden over voetbal en sport

Wat wordt er besproken in Sprint review?

4 min read

Wat is de Sprint Review? De Sprint Review is bedoeld als het officiële moment tijdens elke sprint waarin het Scrum Team aan de Stakeholders het gemaakte (deel)product toont. De Stakeholders geven hun feedback naar aanleiding van het (deel)product dat gedemonstreerd is. Deze demonstratie moet letterlijk genomen worden.

Wat is het doel van een sprint review?

De Sprint Review is een informele sessie die is bedoeld om terug te kijken op welke items uit de Product backlog zijn uitgevoerd, en welke niet. De Product Owner laat de huidige backlog zien en na de Sprint Review wordt deze waar nodig aangepast.

Wat is het resultaat van een sprint?

De sprint planning is een bijeenkomst waarin de Product Owner het team vertelt wat het sprintdoel is en welke backlog items het belangrijkst zijn. Vervolgens schat het team in hoeveel tijd ieder item kost en uit welke taken een item bestaat. Het resultaat is een lijst met to do’s voor de komende sprint.

Hoe werkt een sprint?

Een Scrum sprint, een afgebakende tijdsperiode, is de basis van een Scrum project. Elke sprint duurt telkens even lang, meestal tussen de 1 en 4 weken (afhankelijk van het project), en volgen elkaar steeds direct op. Elke sprint bestaat uit een aantal vaste onderdelen (zie onderstaande infographic): Sprint planning.

Hoe lang duurt een sprint planning?

Bij een team dat fulltime scrumt duurt de Sprint Planning 8 uur, de Review 4 uur, de Retrospective 3 uur, en de Daily Scrum 15 minuten.

Hoe vaak sprint review?

De sprint review is een acceptatietest van het geleverde werk tijdens de laatste sprint. Het Scrum team presenteert het werk aan de belanghebbenden. De Sprint Retrospective is een reflectie op wat er goed ging en wat er in de volgende sprint beter kan.

Waarom Daily Scrum?

De Daily Scrum wordt vaak ’s ochtends gehouden, omdat het op die manier voor iedereen duidelijk wordt wat er gedaan moet worden op de dag die komen gaat. Dit zorgt ervoor dat iedereen gerichter te werk kan gaan. Relevante discussies. Een Daily Scrum duurt niet langer dan 15 minuten.

Wat is een Sprintdoel?

Het Sprintdoel is het doel van de Sprint. Waar werken we naartoe. Op basis van het Sprint doel kan er, door de Product Owner, voor gekozen worden een Backlog Item toch te verplaatsen, omdat deze beter of minder goed bij het doel past. In Taken beschrijft het Development Team wat er gedaan moet worden.

Waarom werken met sprints?

“Ik merk dat de Sprints ervoor zorgen dat het team telkens opnieuw enthousiast wordt om de schouders eronder te zetten. Door user stories te formuleren en deze als team uit te werken in concrete acties, wordt het inzichtelijk wat er precies moet gebeuren en hoeveel werk er al verzet is en nog gedaan moet worden.

Hoe werkt een sprint Agile?

Het Scrum team heeft efficiëntie hoog in het vaandel staan, projecten worden één voor één behandeld in een tijdsperiode van 2 tot 4 weken, dit wordt een sprint genoemd. Het project wordt op een systematische manier aangepakt, zodat er binnen het team een duidelijke focus ligt op wat er moet gebeuren.

Wat doe je in een sprint planning?

Een sprintplanning bestaat uit het formuleren van het sprintdoel, het samenstellen van de sprint backlog, het bepalen van de acceptatiecriteria en het inschatten van de benodigde inspanning met bijvoorbeeld poker planning.

Wie controleert of de geleverde producten aan de overeengekomen standaard voldoen?

Om te kunnen testen is het van belang dat de Product Owner duidelijke acceptatiecriteria beschrijft waaraan het opgeleverde werk moet voldoen om waardevol te zijn voor de Stakeholders. Deze INVEST-criteria kunnen dan de basis vormen voor een eigen Definition of Ready.

Wie bepaalt het sprint doel?

De Product Owner geeft het sprintdoel aan. Het Scrumteam geeft vervolgens aan hoeveel van deze taken zij in de aankomende sprint op zich kan nemen. Waar nodig geeft de Product Owner extra uitleg bij een item. Als dit gedaan is, formuleert het team een definitief einddoel voor de sprint.

Hoe formuleer je een Sprintdoel?

Sprint doel

Maak een duidelijk sprintdoel. Het sprintdoel kan nooit alle Stories bevatten die zijn gekozen, maar kies de 5 of 6 meest belangrijke (de meest belangrijke zijn de Stories die voor de gebruikers NU het meeste WAARDE leveren).

Wie bepaalt de definition of done?

De teamleden moeten het eens zijn over wanneer iets als ‘af’ beschouwd wordt: de definition of done. Als er meerdere teams werken aan een product – ook wel Scrum of Scrums genoemd-, dan moet de definition of done in overeenstemming met alle teams vastgesteld worden.

Wie bepaalt het aantal Stories dat in een sprint wordt opgenomen?

Tijdens de Sprint Planning meeting legt de Product Owner de Product Backlog items (meestal in de vorm van User Stories) uit die de hoogste prioriteit hebben. De Developers (voorheen Development Team genoemd) bepalen vervolgens hoeveel User Stories zij oppakken in de sprint.

Hoe werken Storypoints?

Om het probleem van moeilijke tijdsinschattingen te vermijden heeft men de story point bedacht. Dat werkt als volgt. Je pakt een eenvoudige klus en geeft die één punt. Een iets moeilijkere klus die twee keer zo lang duurt krijgt twee punten, vier keer zo lang vier punten, enzovoort.

Wie is eigenaar van de sprint backlog?

De Sprint Backlog is een takenlijst die het Scrum team tijdens de sprint af moet werken. De items uit de Product Backlog worden door het team opgedeeld in taken. Dit gebeurt tijdens de Sprint planning meeting. Vervolgens worden deze taken (die op post-its worden genoteerd) opgehangen op het Scrum takenbord.

Copyright © All rights reserved. ProjectSports.nl