mei 16, 2022

Project Sports

Vragen en antwoorden over voetbal en sport

Wat is zuur water in een raffinaderij?

3 min read

Wat is raffinage?

v., in het algemeen het zuiveren van een stof, b.v. het zuiveren van aardolie, suiker of vetten.

Hoeveel raffinaderijen zijn er?

Vijf van de zes raffinaderijen in Nederland raffineren nog door. Alleen de kleine raffinaderij van Gunvor is dicht.

Welke stoffen uit aardolie?

Aardolie bevat de volgende categorie├źn koolwaterstoffen: alkanen (paraffinen), cycloalkanen (naftenen), aromaten en bitumen. Door de verwerking in de petrochemische industrie worden deze gescheiden in fracties, waaronder benzine, smeerolie, diesel en stookolie.

Hoe noemt het raffineren van ruwe olie?

Een aardolieraffinaderij (gewoonlijk olieraffinaderij genoemd) is een installatie voor de raffinage van aardolie tot bruikbare producten. Ruwe aardolie wordt door raffinage gescheiden in een aantal verschillende bestanddelen (fracties) met oplopend molecuulgewicht.

Welke grote oliemaatschappijen hebben een olieraffinaderij in het Rotterdamse havengebied?

Ruwe olieraffinaderijen in Rotterdam

  • Shell Nederland.
  • ExxonMobil.
  • Vitol.
  • BP.
  • Gunvor Petroleum Rotterdam.

Hoe werkt een raffinaderij?

Een raffinaderij is een fabriek of installatie waar een grondstof of product wordt gezuiverd of in zuivere bestanddelen wordt gescheiden. Raffineren kan gebeuren door een scheidingsproces, zoals destillatie, door een filtratieproces of anderszins, afhankelijk van het product en de doelstelling van de raffinage.

Hoeveel diesel uit ruwe olie?

Ruwweg krijg je als crude wordt geraffineerd 15% zware stookolie, 15% lichte stookolie, 15% dieselolie, 25% benzine en 20% LPG en 10% lichtere fracties.

Hoe wordt aardolie bewerkt?

Ruwe olie wordt door de raffinagebedrijven in ons land vanuit verschillende werelddelen ingevoerd. Het wordt in de raffinaderijen verwerkt tot een reeks hoogwaardige producten zoals LPG, kerosine, benzine, diesel, stookolie en basisgrondstoffen voor de chemische industrie.

Hoe transporteren ze aardolie?

Naast de tanker wordt olie vervoerd met pijpleidingen. Over korte afstanden kan dit voordeliger zijn dan met tankers, zeker indien een rivier of zee niet in de buurt is. De olie wordt vervoerd van het olieveld naar een raffinaderij voor verwerking.

Hoe wordt aardolie opgeslagen?

Bij grote olievelden onder de zeebodem liggen vaak ook onderzeese pijpleidingen naar het land. Olie is soms heel dik en stroperig. Dan is het beter om de olie met grote olietankers te vervoeren. Dat gebeurt ook met de olie van kleinere velden op zee.

Waar en in welke vorm wordt zo n voorraad energie opgeslagen door een oliemaatschappij die rekening houdt met een oliecrisis ‘?

Waar en in welke vorm wordt zo n voorraad energie opgeslagen door een oliemaatschappij die rekening houdt met een oliecrisis ‘? Die voorraad is opgeslagen in vier ondergrondse depots aan de Golf van Mexico.

Hoe werkt oliewinning?

In de diepe ondergrond liggen planten- en dierenresten van miljoenen jaren geleden. Onder invloed van druk en warmte ontstaat hieruit aardgas of olie, dat opstijgt naar bovenliggende lagen. Als dit in een poreus gesteente terechtkomt met daarboven een afsluitende laag, ontstaat een olie– of gasveld.

Waar heb je olie voor nodig?

Aardolie is vooral belangrijk voor de industrie en voor vervoer. Raffinaderijen maken uit aardolie diesel, kerosine, stookolie, smeerolie, teer, benzine en LPG. Ook is aardolie een grondstof voor de productie van kunststoffen. De Nederlandse olievelden leveren maar een zeer klein deel van de aardolie.

Hoe oud is olie?

3,2 en 2,6 miljard jaar oud. Dergelijke schalies van geringere ouderdom bevatten vaak veel organisch materiaal, en onder de juiste omstandigheden kan daaruit olie ontstaan.

Copyright © All rights reserved. ProjectSports.nl