Nederlands | English | Deutsch | Türkçe

Project Sports

Vragen en antwoorden over voetbal en sport

Wat is het voorvoegsel ante?

2 min read

Lat. v. voor, als tijd- of als plaatsaanduiding; vooral in samenstellingen als voorvoegsel (ook antero-!), ook op recepten, bijv. a.c., ante cibum of ante coenam: vóór het eten.

Wat betekent de naam Ante?

Ante is een Slavische jongensnaam. Het betekent `prijzenswaardig`.

Wat is een peri?

Peri (περί), een Grieks voorzetsel dat iets als rondom, omheen, rond betekent; voorbeelden: perifeer, periode.

Wat betekent pro en anti?

Pro en contra – voor en tegen; ook: belasten en ontlasten.

Wat is Peri operatief?

Perioperatieve zorg omvat de preoperatieve zorg en risico-inschatting van patiënten, de zorg tijdens de operatie en de nazorg. Om goede perioperatieve zorg te leveren, is een goed begrip nodig van de fysiologische (hemodynamische, metabole) effecten van chirurgie.

Hoe kom je aan een Perianaal abces?

Hoe ontstaat een perianaal abces? Het abces kan ontstaan in een slijmklier bij de anus als zich daar bacteriën in ophopen. Dat kunnen bacteriën zijn die op de huid voorkomen. Het kunnen ook darmbacteriën zijn.

Wat is pre operatieve zorg?

Bij het preoperatieve traject zijn veel partijen betrokken. Centraal staat de patiënt die dit traject doorloopt. Binnen het ziekenhuis zijn in ieder geval betrokken de operateur, de anesthesioloog, eventueel geconsulteerde specialisten, verpleegkundigen, en de afdelingen opname en planning.

Wat is een postoperatieve zorg?

Onder postoperatieve zorg wordt verstaan de zorg voor een patiënt na een operatie, onderzoek of behandeling.