Nederlands | English | Deutsch | Türkçe

Project Sports

Vragen en antwoorden over voetbal en sport

Wat is het leesniveau van als je me bereikt?

3 min read

Welk leesniveau in welk leerjaar?

AVI in de bibliotheek

Start: beginnende lezers. M3: gemiddeld niveau midden eerste leerjaar. E3: gemiddeld niveau eind eerste leerjaar. M4: gemiddeld niveau midden tweede leerjaar.

Wat is leesniveau M3?

Boeken met niveau M3 zijn boeken die een gemiddeld kind ongeveer op de helft van groep 3 kan lezen. Boeken met niveau E3 zijn boeken die een gemiddeld kind ongeveer aan het eind van groep 3 kan lezen. Niet alleen het AVI-niveau is belangrijk.

Welke AVI hoort bij welke leeftijd?

Hoe verhouden bibliotheekboeken met een A-, B-, of een C-aanduiding zich tot de AVI-niveaus?

Aanduiding Leeftijdscategorie Gebruik
B Van 9 tot 13 jaar Dit zijn boeken voor groep 6, 7 en 8, van AVI M6 tot AVI Plus niveau.
C Voor 13 jaar en ouder Deze boeken zijn over het algemeen van het niveau AVI-plus.

Welk leesniveau heeft mijn kind?

Het is moeilijk te bepalen welk AVIniveau jouw kind aankan. Een AVIniveau kan worden getoetst door testen van de CITO. Deze geven de beste indicatie van het niveau. Naast dat is ook aan de AVIniveaus af te leiden wat het gemiddelde niveau is van een kind in elke groep van de basisschool.

Wat is het hoogste leesniveau?

Het hoogste AVI-niveau is Plus. Dat is het niveau van kinderen die snel en zonder fouten een lastige tekst kunnen lezen. Daartussen liggen M3, E3, M4, E4, M5, E5, M6, E6, M7 en E7. ‘M’ staat voor ‘midden’ en ‘E’ staat voor ‘eind’.

Wat is AVI niveau 9?

AVI staat voor Analyse van Individualiseringsvormen. Sinds 1972 wordt op scholen de leesvaardigheid van kinderen al op deze manier getoetst/bepaald. Oorspronkelijk bestonden er 9 niveaus: AVI 1 t/m AVI 9. Beheerste een kind AVI 9, dan beheerste het kind de leesvaardigheid volledig.

Wat is AVI niveau E4?

Een AVI leesniveau duidt op de moeilijkheidsgraad van een tekst. Op elk moment tijdens de lagere schoolperiode leest een leerling op een bepaald AVI leesniveau. De ‘M’ staat voor ‘midden van het schooljaar’ de ‘E’ staat voor ‘eind van het schooljaar’. Dus een gemiddelde leerling in eind groep 4 leest op het niveau E4.

Welk leesniveau vierde leerjaar?

Nieuwe normering

nieuw Leerjaar AVI oud
AVI-M5 3 5-6
AVI-E5 3 6-7-8
AVI-M6 4 7-8-9
AVI-E6 4 8-9

Welke groep is het vierde leerjaar?

tweede klas: 7-8 jaar (groep 4)

Wat is niveau E5?

Dit zijn de AVI-niveaus voor lezen in groep 5: AVI E4, het niveau eind groep 4: begin schooljaar tot kerst. AVI M5, het niveau midden groep 5: kerst- tot zomervakantie. AVI E5, het niveau eind groep 5: rond de zomervakantie.

Welk leesniveau derde leerjaar?

Zit uw kind op het einde van het eerste leerjaar op niveau 3 of hoger, dan is uw kind een goede lezer. Bij de overgang naar het derde leerjaar gebruiken we AVI-niveau 5 als gemiddelde. We streven ernaar om de leerlingen een niveau 9 te helpen bereiken tegen het midden van het vierde leerjaar.

Welk niveau lees je in groep 4?

In groep 4 verbeteren kinderen hun technische leesvaardigheid (verklanken van woorden en zinnen). Halverwege groep 4 heeft een leerling gemiddeld AVI-niveau M4 en aan het einde van groep 4 AVI-niveau E4.