mei 20, 2022

Project Sports

Vragen en antwoorden over voetbal en sport

Wat is een beheerde visserij?

2 min read

Hoe kan je duurzaam vissen?

Verduurzaming. Alleen door goed beheer kan op zo’n manier gevist worden dat de vispopulaties in evenwicht blijven. Belangrijke maatregelen zijn vangstbeperkingen, het verminderen van bijvangst en het beschermen van de voedsel- en paaigebieden van vis. Duurzame visserijen kunnen gecertificeerd worden.

Wat is duurzaam vissen?

Visserijen kunnen alleen MSC gecertificeerd zijn als ze zich aan drie principes houden: Duurzame visbestanden: er vindt geen overbevissing plaats, er blijft genoeg vis in de zee achter om het bestand op een gezond peil te houden.

Waarom duurzaam vissen?

Duurzame visbestanden: er is geen overbevissing, er blijft genoeg vis in de zee over om het bestand op een gezond peil te houden; de visserij mag geen significante impact hebben op het zeeleven in ruimere zin, zoals zeezoogdieren, vogels en koralen; goed beheer: duidelijke regels die worden nageleefd.

Welke vissoorten zijn duurzaam?

Zo kies je duurzaam

Koop duurzame soorten: dit zijn haring, mosselen, oesters, Schotse of Noorse zalm, Hollandse garnalen, Noordzeekrab, wijting en schelvis. Koop vaker bijvangst-vis: namelijk grauwe poon, schar of steenbolk (steenwijting).

Wat verstaan we onder aquacultuur?

Aquacultuur is het kweken van waterplanten en -dieren. Net landbouw dus, maar dan met wieren, vissen, schelp- en schaaldieren. Een aquacultuurbedrijf kweekt en oogst waterplanten en -dieren (in zowel zoet als zout water) en maakt ze klaar voor menselijke consumptie.

Hoe duurzaam is kabeljauw?

Volgens de Viswijzer van het WWF wordt MSC-gecertificeerde kabeljauw uit de Noordoostelijke IJszee op duurzame wijze bevist. Er zijn aanwijzingen dat de groeiende kabeljauwstanden er het gevolg zijn van de opwarming van de aarde. Daardoor trekken populaties naar het noorden.

Is gekweekte vis duurzaam?

Zeker niet als we een duurzaam visje op het bord willen hebben. Gekweekte vis lijkt de perfecte oplossing, omdat er minder effecten zijn op natuurlijke populaties en het onderwatermilieu. De meest bekende kweekvissen zijn zalm, pangasius, tilapia en grote garnalen.

Copyright © All rights reserved. ProjectSports.nl