mei 17, 2022

Project Sports

Vragen en antwoorden over voetbal en sport

Wat is afronden met decimalen aan de voorkant?

1 min read

Hoe rond je af op 3 decimalen?

Wil je afronden op drie decimalen, dan kijk je naar het vierde decimaal. Je kijk dus altijd naar het eerstvolgende decimaal. Is dit decimaal een 4 of lager, dan rond je af naar beneden. Is dit decimaal een 5 of hoger dan rond je af naar boven.

Hoe werkt afronden op decimalen?

Bij het afronden kijk je naar het tweede getal achter de komma en kijk je of deze 5 of hoger is of lager. Bij 5 of hoger rond je het tweede getal achter de komma naar boven af, bij 4 of lager rond je het getal naar beneden af. Zo wordt 5,24 afgerond op één decimaal 5,2 en 5,25 afgerond op één decimaal 5,3.

Wat is afronden op twee decimalen?

Afronden op hoeveel decimalen

5,27439 is afgerond op 2 cijfers achter de komma: 5,27.

Wat betekend afronden op 1 decimaal?

Je kunt getallen op verschillende manieren afronden. Voorbeelden zijn een heel getal, op 1 decimaal of twee getallen achter de komma. Bij een heel getal komt er geen kommagetal. 1 decimaal is op 1 getal achter de komma, bij twee logischerwijs maar twee getallen.

Hoe bereken je decimalen?

De som van het aantal cijfers achter de komma is het totaal aantal cijfers achter de komma van de getallen die je vermenigvuldigt. Bijvoorbeeld de uitkomst van 3,12 · 0,4 krijgt 3 getallen achter de komma. Want 3,12 heeft 2 getallen achter de komma en 0,4 heeft 1 getal achter de komma.

Copyright © All rights reserved. ProjectSports.nl