Nederlands | English | Deutsch | Türkçe

Project Sports

Vragen en antwoorden over voetbal en sport

Wat gebeurt er als je de Olympische Spelen wint in het oude Griekenland?

5 min read

Zeus was de oppergod van de Grieken in de oudheid en ter ere van hem hielden zij om de 4 jaar Olympische Spelen en om de Griekse steden te laten ophouden met oorlog voeren. De winnaar van die dag kreeg als prijs een krans gemaakt van olijftakken. Alleen Griekse mannen mochten aan de Olympische Spelen meedoen.

Waarom werden de Olympische Spelen naakt gedaan?

Waar iedereen het over eens lijkt te zijn, is dat het gebruik om naakt te sporten als doel had om de gespierde lichamen van de atleten in de verf te zetten. Zo konden de mannen aan de goden en de toeschouwers tonen dat ze hun lichamen goed verzorgden.

Waarom werden de spelen in 393 afgeschaft?

De belangrijkste oorzaken van het einde van de spelen zijn wellicht te zoeken in de economie en de mentaliteit. Steden, de organisatoren van de wedstrijden, hadden steeds minder eigen middelen ter hun beschikking en konden dus niet meer voor wedstrijden betalen.

Wie deden er vroeger mee aan de Olympische Spelen?

Aanvankelijk gingen de Olympische Spelen gewoon door onder de Romeinse heerschappij, met als enige verschil dat voortaan alle burgers van het Romeinse rijk mochten deelnemen, in plaats van alleen de Grieken. In 393 na Christus maakte keizer Theodosius I echter alsnog een einde aan het evenement.

Waarom kende de oude Grieken alleen de Zomerspelen?

De Olympische Spelen werden gehouden ter ere van de Griekse oppergod Zeus. Het sportevenement vond plaats in de Griekse stadstaat Olympia en werd om de vier jaar gehouden. Alle vrije Griekse mannen mochten deelnemen, voor vrouwen was zowel het deelnemen aan als het aanschouwen van de Olympische Spelen verboden.

Waarom mag je niet naakt naar buiten?

Je mag niet in je blootje op straat, omdat bloot de openbare orde kan verstoren. Mensen kunnen het choquerend vinden. Als je bloot langs de kant van de weg loopt kan dat een ongeluk veroorzaken. Maar waar je niemand ermee lastig valt, mag het wel.

Wat krijg je als je de Olympische Spelen wint?

In Nederland krijgt een winnaar van een olympische gouden medaille een bedrag van 30.000 euro van het NOC*NSF. Zilver levert je 22.500 euro op. Een bronzen medaille is goed voor 15.000 euro. Let wel, dit geldt voor individuele sporters.

Waarom is er veel verloren gegaan van de gebouwen in Olympia?

De tempels werden in 426 verwoest, nadat in 394 na Chr. op keizerlijk bevel de ‘heidense’ Spelen waren afgeschaft. Het weer, aardbevingen en overstromingen verwoestten daarna nog meer. In 1875 begonnen opgravingen door Duitse archeologen.

Waarom werden de moderne Olympische Spelen opnieuw ingevoerd?

Een van de geschilpunten betrof de vraag of de Spelen iedere keer in Athene gehouden zouden worden of, en daarvan was De Coubertin een groot voorstander, dat zij om de vier jaar in een ander land gehouden zouden worden.

Hoe lang duurde de Olympische Spelen in het oude Griekenland?

Doordat er steeds meer onderdelen bij kwamen, duurden de spelen niet één maar vijf dagen. Drie dagen werden gebruikt voor de spelen, één volgens religieuze rituelen, en op de laatste dag kregen alle deelnemers banket.

Waarom was sport belangrijk voor de oude Grieken?

De Grieken waren het eerste volk dat op grote schaal sport beoefende. Sport was een belangrijke vorm van vrijetijdsbesteding, bestemd voor vrije burgers en nauw verbonden met de godsdienst en de oorlogsvoering. Sportbeoefening was geen bijzaak, maar een belangrijk onderdeel van het leven.

Waarom vonden de oude Grieken het belangrijk om te winnen?

Sport werd zo een bezigheid van alle (vrije) mannen. Het was voor de Grieken van groot belang roem te kunnen behalen. Daarom hielden ze vaak wedstrijden (zie: agonale geest). Ook sport werd vaak in de vorm van wedstrijden bedreven.

Welke prijzen werden er vroeger gegeven en welke tegenwoordig?

Bij de vroegste spelen, vaak begrafenisspelen zoals die van Patroklos, ontvingen de winnaars waardevolle zaken, zoals paarden en bronzen drievoeten. In Olympia zijn heel wat bronzen drievoeten gevonden uit de periode 1000-700 v.C., maar men weet niet of dit prijzen voor atleten waren of gewoon votiefoffers.

Welke sporten werden er vroeger beoefend?

De sporten in de oudheid

  • Hardlopen.
  • Speerwerpen.
  • Verspringen.
  • Discuswerpen.
  • Worstelen, Boksen en Pankration.
  • Wagenrennen en paardenraces.

Hoe werden de winnaars vroeger onthaald?

Hoe werden de winnaars vroeger onthaald en hoe tegenwoordig? Als de Olympiër terugkeerde naar zijn stadstaat, dan stonden hem grootse beloningen te wachten. Hij kon bijvoorbeeld voor de rest van zijn leven op kosten van de stad eten, kreeg een grote geldbeloning en had een keuze uit de mooiste vrouwen van de stad.

Welke rituelen waren er vroeger op de Olympische spelen?

Tijdens de Olympische Spelen werden er offers gebracht aan Zeus. De atleten, werden gekeurd. de atleten, hun vader en hun trainers moesten voor het metershoge standbeeld van Zeus gaan staan en moesten de olympische eed afleggen.

Wie mochten er vroeger meedoen aan de Olympische Spelen en wie tegenwoordig?

De oude, Griekse Olympische Spelen waren voorbehouden aan mannen. De oude Olympische Spelen waren een religieus festival voor de god Zeus. Alleen mannen mochten meedoen en de spelen bijwonen. Vrouwen konden op één manier actief zijn bij de spelen: ze konden een wagen bezitten die meedeed aan de wagenrennen.

Welke prijs kreeg je vroeger bij de Olympische Spelen?

bij de klassiek Olympische spelen was de officiële prijs een krans van olijfbladeren en de eeuwige roem. Maar je kon ook er veel geld mee te verdienen, als je de spelen won, kreeg je veel geld, en je kon ook op kleinere spelen flinke geldprijzen winnen. Een overwinning betekende dus geweldige roem.