Nederlands | English | Deutsch | Türkçe

Project Sports

Vragen en antwoorden over voetbal en sport

Wat betekent het om iemand te DDT’en?

3 min read

Hoe schadelijk is DDT?

DDT heeft een toxische werking op luizen, bedwantsen, vlooien, muggen en vele andere insecten. Het dodelijk effect op luizen is bijzonder waardevol omdat deze plaaginsecten een zeer gevaarlijke ziekte verspreiden, vlektyfus.

Wat doet DDT met je lichaam?

ddt hoopt zich via de voedselketen op in het menselijk lichaam en is zelfs terug te vinden in moedermelk. En ddt zou dodelijk zijn, want het veroorzaakt onvruchtbaarheid, genetische defecten en kankers. Wereldwijd wordt ddt geassocieerd met dood en ziekte.

Wat is de afkorting van DDT?

DDT is ontwikkeld als een chloorhoudend organisch insektenbestrijdingsmiddel. De afkorting staat voor dichloordifenyltrichloorethaan. Kort na de Tweede Wereldoorlog werd het op grote schaal gebruikt tegen muggen- en luizenplagen.

Waar wordt nog DDT gebruikt?

DDT werd onder meer gebruikt om insecten te doden in de fruitteelt. Het werkte heel goed, maar omdat het zo lang in de grond blijft zitten, is gebruik ervan sinds 1973 verboden in Nederland. In heel Europa mag het niet meer worden toegepast. In Afrika komt het nog wel voor, om de malariamug in huizen aan te pakken.

Hoe worden chemische bestrijdingsmiddelen vaak genoemd?

Chemische bestrijdingsmiddelen, pesticiden of biociden zijn stoffen die worden gebruikt om ziekten, plagen of onkruiden in de landbouw te bestrijden of organismen te bestrijden die hinderlijk of schadelijk zijn (bijvoorbeeld mieren, ongedierte, aantasting van materialen, algen, ontsmetting van voorwerpen en …

Wat zijn twee andere benamingen voor bestrijdingsmiddelen?

Bestrijdingsmiddelen (fungiciden, herbiciden, insecticiden, nematiciden en rodenticiden) zijn stoffen die gewassen beschermen tegen ziekten, plagen en onkruid.

Wat zijn niet selectieve bestrijdingsmiddelen?

Nietselectieve en selectieve middelen

De nietselectieve middelen doden niet alleen de te bestrijden plaag, maar doden ook de natuurlijke vijanden die aanwezig zijn in het gewas. Selectieve middelen doden daarentegen alleen de plaag en zijn niet schadelijk voor de natuurlijke vijanden in het gewas.

Kun je bestrijdingsmiddelen van fruit zoals aardbeien wassen?

De meest effectieve manier om pesticiden te verwijderen van fruit en groenten? Volgens een wetenschappelijke studie is de meest effectieve manier om de groenten en fruit te wassen om pesticiden te verwijderen is om ze 12-15 minuten te weken in een mix van water met baking soda (zuiveringszout).

Kun je aardbeien ongewassen eten?

Moet je aardbeien wassen voordat je ze eet of kun je ze ongewassen eten? “Het is verstandig groenten en fruit onder de kraan te wassen voordat je ze opeet. Dit geldt ook voor aardbeien. Je spoelt dan het eventuele vuil en stof eraf.

Kan je druiven ongewassen eten?

Wacht met het wassen van je druiven totdat je ze wilt eten. Dit voorkomt dat extra vocht het rottingsproces bevordert. Bewaar de druiven in hun oorspronkelijke verpakking. Trek de hoeveelheid druiven die je wilt eten van de tros af en was die.