mei 16, 2022

Project Sports

Vragen en antwoorden over voetbal en sport

Wat betekent een langdurige stoot en een korte stoot?

3 min read

1 lange stoot: attentie. Reeks zeer korte stoten: gevaar voor aanvaring. Herhaalde lange stoten: noodsein.

Waarom toetert een boot?

Seinen bij slecht zicht

Bij slecht zicht door bijvoorbeeld mist of hevige regenval is het nodig om geluidsseinen te geven zodat de schepen van elkaar weten waar ze zich ongeveer bevinden.

Wat zijn klokslagen?

Een reeks zeer korte stoten wordt gevormd door tenminste 6 stoten, elke durende ongeveer een kwart seconde, waarbij de tijdruimte tussen de opéénvolgende stoten ongeveer een kwart seconde bedraagt. (art. 1.01, onder C, 8°). Een reeks klokslagen moet ongeveer 4 seconden duren.

Welke Geluidsseinen mag een klein schip geven?

Welke geluidsseinen moet een klein schip kunnen geven? De seinen die een klein schip moet geven zijn het attentiesein, het noodsein en het ‘ik kan niet manoeuvreren’-sein.

Waarom heet het stuurboord en bakboord?

In 1681 opperde zijn collega W. Winschoten dat de term bakboord te maken moest hebben met de plek waar de etensbak van de stuurman stond. Het roer, of de helmstok, van een schip zat vroeger niet aan de achtersteven, maar hing aan een leren ring aan de rechterkant van het schip (dat verklaart meteen de naam stuurboord).

Wat is een goede radarreflector?

Er bestaan twee soorten radarreflectoren, de passieve en de actieve reflectoren. In de pleziervaart wordt voornamelijk gebruik gemaakt van de ouderwetse passieve radarreflector. Er zijn verschillende testen hierover geschreven maar de beste is nog steeds het ouderwetse achthoekige model.

Waar geld het RPR?

Dit reglement is van toepassing op de Boven Rijn, de Waal (ongeveer tot Gorinchem), het Pannerdensch Kanaal, de Neder Rijn en de Lek (ongeveer tot Krimpen aan de Lek). Internationaal reglement dat is bekrachtigd door de oeverstaten van de Rijn. Zie ook BPR en ZAR.

Wat is slecht zicht?

Rijkswaterstaat en Politie houden als regel aan: er is sprake van slecht zicht bij een zicht van minder dan 1000 m op de hoofdvaarwegen en minder dan 400 m op andere vaarwegen.

Waarom is stuurboord groen?

Net als bij een rood stoplicht geeft de rode kleur de stuurman aan dat hij geen vrije vaart heeft – een uitwijkmanoeuvre kan nodig zijn. Ziet de stuurman daarentegen een groen licht, dan kan hij met een gerust hart koers houden, want het andere schip moet voor hem uitwijken.

Waarom varen boten links?

Links verkeer wordt in de binnenvaart betrekkelijk veel toegepast op de grote rivieren, waar het in de opvaart aantrekkelijk is de binnenbocht van de rivier te nemen: in de binnenbocht van een rivier of getijdenwater staat gewoonlijk de minste tegenstroom.

Wat betekend stuurboord?

Het begrip stuurboord heeft 2 verschillende betekenissen: 1) rechterzijde van een schip. rechterzijde van een boot, schip of vliegtuig, geredeneerd vanuit de voorwaartse vaarrichting of vliegrichting. 2) rechts.

Is stuurboord links of rechts?

Bakboord is de linkerzijde van een schip of vliegtuig, en stuurboord is de rechterzijde, gezien in de normale vaar- of vliegrichting (naar de boeg toe gekeken).

Wie heeft voorrang stuurboord of bakboord?

Voor kleine motorschepen onderling geldt: als hun koersen kruisen en geen van de schepen aan stuurboordwal vaart, krijgt het schip dat van stuurboord nadert voorrang. Een klein zeilschip met het zeil over bakboord heeft voorrang op een klein zeilschip met het zeil over stuurboord.

Copyright © All rights reserved. ProjectSports.nl