Nederlands | English | Deutsch | Türkçe

Project Sports

Vragen en antwoorden over voetbal en sport

Waarom is het belangrijk dat kinderen met een handicap aan sport doen?

4 min read

Gezonder en fitter. Sporten is belangrijk voor de gezondheid en de motorische ontwikkeling van de kinderen. Van elkaar leren. Kinderen zonder handicap ontdekken de kracht van hun leeftijdsgenootjes met een beperking.

Wat is een neuromotorische beperking?

Iemand met een motorische beperking heeft problemen met bewegen. Je kunt bijvoorbeeld niet lopen of je armen niet goed gebruiken. Dit komt door problemen met je spieren, gewrichten en/of je skelet. Sommige motorische beperkingen zijn goed zichtbaar, omdat iemand in een rolstoel zit.

Wat is belangrijk tijdens het begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking?

Mensen met een verstandelijke beperking leren vaak veel door imiteren. Geef korte en duidelijke aanwijzingen. Gebruik begrijpelijke taal en gebruik steeds dezelfde begrippen. Herhaal veel en gebruik symbolen en plaatjes en geef voorbeelden.

Hoe draagt sporten bij aan het leven met een handicap?

Positieve effecten van sport en bewegen

Vooral beweegvormen waarbij kracht en conditie worden getraind, lijken positieve effecten te hebben. Zowel meer aandoening-specifieke klachten als verminderde spierkracht of balans kunnen gunstig worden beïnvloed.

Welke ondersteuning biedt je als helpende aan mensen met een beperking?

Leren, werken of dagbesteding

Mensen met een beperking (gehandicapten) kunnen problemen ondervinden bij leren en werken. De gehandicaptenzorg biedt ondersteuning. Voor jonge kinderen met beperkingen zijn er speciale kindercentra. Hier doen ze alles wat andere kinderen doen, maar krijgen ze ook extra ondersteuning.

Is dyspraxie een handicap?

Bij volwassenen met DCD werd vroeger vaak geen diagnose gesteld. Zij vertonen beperkingen op vlak van organiseren, zelfzorg en vaardigheden zoals de opvoeding van kinderen, autorijden … DCD is niet te genezen.

Wat is een fysieke handicap?

Wanneer iemand een fysieke (of motorische) beperking heeft, is zijn bewegingsmogelijkheid verstoord. Onder deze diverse groep beperkingen vallen onder meer mensen met onvrijwillige bewegingen (spasmen of tremors), coördinatieproblemen, verlamming, artritis en mensen met ontbrekende ledematen.

Wat zijn de belangrijkste uitgangspunten van begeleiden?

Wat iemands hulpvraag ook is, en waar we iemand ook bij begeleiden: we hanteren altijd de onderstaande uitgangspunten.

 • 1: We gaan een duurzame relatie aan. …
 • 2: Keuzevrijheid en eigen regie. …
 • 3: Perspectief bieden, en ruimte geven om te groeien. …
 • 4: Meedoen met de maatschappij. …
 • 5: Sport en beweging.

Wat is belangrijk bij begeleiding?

Maar meer zaken die belangrijk zijn in de relatie tussen de begeleider en de cliënt. Denk bijvoorbeeld aan oprecht luisteren. Cliënten noemen zaken als ertoe doen, jezelf kunnen zijn en dat er tijd en aandacht voor je is. Voldoende tijd en aandacht klinkt vanzelfsprekend, maar dat is het kennelijk toch niet altijd.

Wat zijn aandachtspunten met betrekking tot de begeleiding van een zorgvrager met een verstandelijke beperking en het doen van onderzoeken?

– Voor verstandelijk gehandicapten is non-verbale communicatie, zoals aanraken, knuffelen, belangrijk. Bij opname in het ziekenhuis is het niet de bedoeling dat patiënten knuffelen of snoezelen, maar even een hand vastpakken of een arm om de schouder moet kunnen.

Welke zorginstellingen zijn er voor mensen met een beperking?

Cordaan is er voor alle mensen met een verstandelijke beperking: van jong tot oud, van licht tot zeer ernstig verstandelijk beperkt, met of zonder bijkomende andere beperkingen. Thuis of in een gezin, op zichzelf wonend of in een speciale woonvoorziening.

Welke mogelijkheden er zijn voor mensen met een verstandelijke beperking om deel te nemen aan maatschappelijke activiteiten?

Bijvoorbeeld door lid te worden van een sportvereniging of deel te nemen aan buurthuis activiteiten. Ook kan in het kader van de WMO gekeken worden of er een vrijwilliger voor uw verwant is die met hem naar een vrije tijds activiteit kan gaan.

Hoe kan je de doelgroep mensen met een verstandelijke beperking indelen?

Volwassenen met een verstandelijke beperking (VB)

Mensen met een IQ van 70 of lager noemen we verstandelijk beperkt (VB). We delen hen in in licht (LVB, IQ tussen 50 en 70), matig (MEVB, IQ tussen 35 en 50) en ernstig (EVB, IQ lager dan 35).

Hoe worden verstandelijke beperkingen ingedeeld?

Er zijn grote verschillen tussen mensen met een verstandelijke beperking. Daarom maken we onderscheid tussen mensen met lichte, matige, ernstige en diepe verstandelijke beperking.

Hoe communiceer je met iemand met een verstandelijke beperking?

Communicatie

 • Gebruik korte zinnen en blijf concreet door veel uit te leggen. …
 • Gebruik geen moeilijke woorden.
 • Vermijdt beeldspraak. …
 • Behandel niet teveel onderwerpen tegelijk. …
 • Geef een kind de tijd om te antwoorden.
 • Controleer of uw vraag/opdracht begrepen is. …
 • Biedt nooit meer dan 2 a 3 keuzes aan.

Wat is een ontwikkelingsleeftijd?

psychologisch en motorisch ontwikkelingsniveau van het jonge kind, dat met behulp van → testmethoden wordt gemeten.

Wat is de ontwikkelingsleeftijd van iemand met een licht verstandelijke beperking?

ernstige verstandelijke beperking (IQ 20-34 / ontwikkelingsleeftijd tussen de 3 en 5 jaar); matige verstandelijke beperking (IQ 35-49 / ontwikkelingsleeftijd 6-9 jaar; milde verstandelijke beperking (IQ 50-70 / ontwikkelingsleeftijd 9-12 jaar).

Welke ontwikkelingen zijn er?

Er zijn vier gebieden:

 • Cognitieve ontwikkeling. De cognitieve ontwikkeling is de ontwikkeling van het denken en de waarneming. …
 • Creatieve ontwikkeling. Creativiteit is het vermogen om nieuwe dingen te bedenken en/of te creëren. …
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling. …
 • Motorische ontwikkeling.