Nederlands | English | Deutsch | Türkçe

Project Sports

Vragen en antwoorden over voetbal en sport

Waardoor wordt chloor in een zwembad uitgeput?

3 min read

Waarom verdwijnt chloor uit zwembad?

Door de bliksem wordt zuurstof (O2) omgezet in ozon (O3). Deze ozon reageert met het (vrije) chloor in het zwembadwater. Die reactie zorgt ervoor, dat al het chloor razendsnel verdampt en verdwijnt uit het water.

Hoe krijg je chloor omlaag?

Chloor werkt namelijk desinfecterend, waardoor algen en bacteriën vrij spel hebben als er niet genoeg chloor in het zwembad zit. U kunt een te lage chloorwaarde corrigeren door nieuw chloor toe te voegen. Hiervoor kunt u chloortabletten gebruiken, het liefst in combinatie met een chloordrijver.

Wat als chloor te laag is?

Indien de concentratie vrij chloor te laag is (en de gebonden chloor te hoog), treedt groei op van algen, bacteriën en virussen. Met andere woorden, het zwemwater zal troebel of groen zijn en NIET gedesinfecteerd!

Wat moet je doen als je chloor hebt ingeademd?

Bij eenmalig inademen van chloordamp, met irritatie van de bovenste luchtwegen, tranende ogen, neusloop, een prikkelende keel en hoest, verlaat men best onmiddellijk de plaats van het ongeval. Over het algemeen zullen de symptomen spontaan verdwijnen, na enkele uren.

Hoe snel breekt chloor af?

Tijdens een zonnige middag kan 90% van het chloor in het zwembadwater afgebroken worden, als je alle chloorbronnen maar verwijderd of uitgeschakeld hebt. Je kunt voor deze stap beter geen uv-lampen gebruiken.

Hoe lang blijft chloor actief in zwembad?

Met zekerheid zeggen hoe lang chloor actief blijft in je zwembad is eigenlijk niet mogelijk. De pH-waarde van het water kun je op peil brengen met pH+ poeder (als de waarde te laag is) of pH- poeder (als de waarde te hoog is.

Hoe slecht is chloor inademen?

Inademen van chloordampen kan leiden tot bronchospasmen en inflammatie van de luchtwegen, gaande tot een bronchoconstrictie. Een eenmalige blootstelling aan chloordamp kan ernstige gevolgen hebben zowel op korte als op lange termijn en moet steeds ernstig worden genomen.

Kan je dood gaan van chloor?

De gevaren van blootstelling aan chloor

Chloor is giftig bij niveaus van 0,5 ppm en langdurige blootstelling aan niveaus van 50 ppm kan de dood tot gevolg hebben. Het gas is 2,5 keer zwaarder dan lucht, wat betekent dat het zich op grondniveau ophoopt.

Is chloor bijtend?

Chloorgas is een erg giftig en bijtend gas dat kan vrijkomen als je bleekwater mengt met andere producten bv ontkalkers. Wist je trouwens dat door in een wc te plassen waar bleekwater in zit, er giftig chloorgas ontstaat.

Is chloor een gevaarlijke stof?

Chloor is een geel-groen gekleurd gas met een typische penetrante prikkelende geur. Het tast de slijmvliezen en ademhalingsorganen aan en is tevens schadelijk voor de ogen. Vloeibaar chloor kan bij contact met de huid ernstige brandwonden veroorzaken.

Is schoonmaken met chloor gevaarlijk?

De vuistregel is: meng nooit iets met chloor. En zeker geen zuur, zoals (schoonmaak)azijn of allesreiniger met citroenzuur. Door de combinatie van chloor en een zuur ontstaat het bijtende chloorgas. Inademing hiervan kan zeer schadelijke gevolgen hebben.

Is Glorix schadelijk?

Helaas heeft bleek een paar grote nadelen waar je niet zomaar omheen kunt! Doordat de stof niet goed afbreekbaar is, is het bijvoorbeeld heel slecht voor het milieu. Ook is het een schadelijke lucht om in te ademen, kan het bijten in je huid en het kost veel energie en transport om chloor en bleek te maken.

Is bleek schadelijk voor de huid?

Bleek is een bijtende oplossing en kan ernstige brandwonden en oogletsel veroorzaken. Zorg dat je de voorschriften op de verpakking, om je huid en ogen te beschermen tijdens het gebruik, goed leest en opvolgt. Raadpleeg onmiddellijk een arts bij het inslikken van bleekmiddel.

Is Glorix hetzelfde als bleek?

Bekendere merken die bleekmiddelenverkopen zijn Glorix en Cillit Bang. Deze producten worden vaak gebruikt bij het Reinigen van WC’s of het schoonmaken van Sanitair.