Nederlands | English | Deutsch | Türkçe

Project Sports

Vragen en antwoorden over voetbal en sport

Waar is dit apparaat voor?

4 min read

Gevraagd door: Kennon Mancino

Wat is het nut van dit apparaat?

apparaat Toevoegen aan lijst Delen. Uw apparaat is de collectieve uitrusting die u voor specifieke doeleinden gebruikt. Een duikuitrusting bestaat bijvoorbeeld uit een duikbril, zwemvliezen en een zuurstoftank, terwijl het apparaat van een chirurg verschillende scalpels en klemmen omvat. Verschillende activiteiten, verschillende apparaten.

Wat heet apparaat?

meervoud toestellen of apparaten. : een geheel van materialen of apparaten ontworpen voor een bepaald gebruik. : een groep anatomische of cytologische delen die samen functioneren. mitotisch apparaat. : een instrument of apparaat ontworpen voor een specifieke operatie.

Wat stelt het apparaat voor?

De definitie van een apparaat is een apparaat of een groep voorwerpen die voor een specifiek doel worden gebruikt. Duikuitrusting is een voorbeeld van een ademhalingsapparaat. (fysiologie) Een groep of systeem van organen die samen een specifieke functie of proces uitvoeren.

Wat is de oorsprong van het apparaat?

apparaat (n.)
aangepast als middel tot een bepaald doel”, jaren 1620, van Latijn apparatus “werktuigen, instrumenten, uitrusting; voorbereiding, een voorbereiding”, zelfstandig naamwoord van toestand uit voltooid deelwoord stam van apparare “voorbereiden,” van ad “to” (zie ad-) + parare “klaarmaken” (van PIE wortel *pere- (1) “produceren, verkrijgen”).

Welke apparatuur wordt bij het experiment gebruikt?

De verschillende laboratoriuminstrumenten die worden gebruikt zijn bunsenbranders, microscopen, calorimeters, reagensflessen, bekers en nog veel meer. Deze instrumenten worden voornamelijk gebruikt om een experiment uit te voeren of metingen te verrichten en gegevens te verzamelen.

Wat zijn de vereiste apparaten?

In verband met de vereiste apparatuur. Onder controleapparaat wordt verstaan een apparaat dat de emissie van een luchtverontreinigende stof direct of indirect in de buitenlucht voorkomt of regelt.

Wat is apparatuur in de biowetenschappen?

1. Dingen verstrekt als middel tot een bepaald doel. 2. Vandaar: een volledige verzameling of set van werktuigen, of gereedschappen, voor een bepaalde taak, experimenteel of operatief; elk complex instrument of apparaat, mechanisch of chemisch, voor een specifieke handeling of operatie; machines; mechanisme. 3.

Met welk apparaat wordt het ademhalingsproces gedemonstreerd?

Een respirometer is een apparaat dat wordt gebruikt om de ademhalingssnelheid van een levend organisme te meten door de snelheid van de uitwisseling van zuurstof en/of kooldioxide te meten.

Welk deel van het apparaat stelt de longen voor?

Stimuleer de discussie door de leerlingen te vragen welke delen van het model de longen, de borstholte en het middenrif voorstellen? (Antwoord: De ballon stelt de long voor, de fles de borstholte en het plastic het middenrif).

Wat zijn materialen en apparaten?

Het verschil tussen apparaten en materialen is dat een apparaat een instrument is dat de juiste metingen verricht, terwijl de materialen stoffen zijn die in het experiment worden gebruikt. Apparaten zijn voornamelijk niet-verbruikbare eenheden en materialen zijn eenheden die tijdens een experiment worden verbruikt.

Waarom is laboratoriumapparatuur belangrijk?

Met wetenschappelijke laboratoriumapparatuur kunnen leerlingen experimenten uitvoeren in plaats van erover te lezen. In plaats van monotone aantekeningen te maken, kunnen ze spannende experimenten observeren en uitvoeren. Dergelijk praktijkgericht leren maakt het vaak gemakkelijker om moeilijke theorieën en concepten te begrijpen.

Wat is het verschil tussen laboratoriumapparatuur en apparatuur?

Apparatuur’ is meer specifiek voor een bepaald doel, zoals laboratoriumapparatuur. Apparatuur’ is algemener van aard, zoals de dingen waarmee men is uitgerust.

Wat zijn materialen en apparaten?

Het verschil tussen apparaten en materialen is dat een apparaat een instrument is dat de juiste metingen verricht, terwijl de materialen stoffen zijn die in het experiment worden gebruikt. Apparaten zijn voornamelijk niet-verbruikbare eenheden en materialen zijn eenheden die tijdens een experiment worden verbruikt.

Wat is apparatuur en uitrusting?

een verzameling instrumenten, machines, gereedschappen, onderdelen of andere apparatuur die voor een bepaald doel worden gebruikt. een machine met een specifieke functieademhalingsapparaat. de middelen waarmee iets werkt; organisatie het regeringsapparaat.

Hoe gebruik je apparaat in een zin?

Apparaten in een zin 🔉

  1. De brandweerman droeg een ademhalingsapparaat voordat hij de brand betrad, om te zoeken naar mensen die vastzaten in het inferno.
  2. Het beveiligingsapparaat van de president waaierde uit zodat ze de wacht konden houden op alle hoeken van het evenement.

Wat is een zin voor apparaat?

1. Het nieuwe monitorapparaat wordt automatisch bestuurd. 2. De demonstranten stellen de apparatuur op voor het experiment.

Wat is het meervoud van apparaat?

meervoud apparaten of toestellen. Britannica Dictionary definition of APPARATUS. 1. : een gereedschap of apparaat dat voor specifieke activiteiten wordt gebruikt.

Wat is een goede zin voor goedkeuring?

kinderen die nooit de goedkeuring van hun ouders hebben gekregen Heb ik uw goedkeuring om de veranderingen door te voeren? De bijeenkomst is op 19 mei, als de stad haar goedkeuring geeft. De regering heeft tot nu toe de goedkeuring onthouden. We moesten in elke fase van het project goedkeuring krijgen.