juli 1, 2022

Project Sports

Vragen en antwoorden over voetbal en sport

Moet ik wasberen afschieten?

4 min read

Wasberen vormen een bedreiging voor de natuur. Daarom zouden ze niet vrij mogen rondlopen. Dat is de mening van oud-boswachter van Natuurmonumenten Frans Kapteijns. Marco van der Wel van de Partij voor de Dieren vindt dat de roofdieren moeten worden gevangen.

Waarom wasbeer afschieten?

De meeste wasberen die nu aangetroffen worden in Nederland zijn waarschijnlijk ontsnapte of gedumpte huisdieren. Tot 2016 mochten wasberen als huisdier gehouden worden. Alle landen in de EU zijn verplicht om invasieve exoten te bestrijden.

Is het legaal om een wasbeer als huisdier te hebben?

Wetgeving. De wasbeer heeft de status van invasieve exoot en het is niet meer toegestaan om een wasbeer te gaan houden. Het voeren en houden van ‘wilde’ wasberen in de natuur is eveneens verboden (Flora- en faunawet). Vang of voer je een wasbeer die in de (Nederlandse) natuur rondloopt/leeft dan ben je dus strafbaar.

Wat moet je doen als je een wasbeer ziet?

Waarnemingen van wasberen kan je bij ons melden. Wasberen zijn in het verleden gebruikt in de pelsdierfokkerij, maar zijn ook als mascotte van Amerikaanse soldaten meegenomen naar o.a. Duitsland.

Waarom is de wasbeer gevaarlijk?

Wasberen hebben vaak een spoelworm bij zich, die via hun uitwerpselen (zandbakken) ook in de mens terecht kan komen, wat in ernstige gevallen tot de dood kan leiden. Dat komt weliswaar voor, maar het risico is uitermate gering.

Waarom geen wasberen in Nederland?

Het dier is een exoot, wat betekent dat het van nature niet in Nederland voorkomt. Het is hier beland door menselijk handelen. Sinds 2016 staat de wasbeer op de lijst met invasieve exoten van de Europese Unie. Dieren op deze lijst kunnen schade aanrichten aan de natuur.

Waarom zijn er geen wasberen in Nederland?

Wasbeer als exoot

Hoewel de wasbeer vrolijk in Nederland rondwandelt, komt hij hier niet van nature voor. Hij komt uit Noord-Amerika. De wasbeer is hier terechtgekomen nadat hij rond 1930 in Rusland en Duitsland werd ingevoerd voor de pelsdierfokkerij. Enkelen ontsnapte maar ze zijn ook uitgezet voor de jacht.

Kun je een wasbeer kopen?

Onder meer apen, wasberen en servallen zijn dus voortaan verboden.

Kan je een wasbeer als huisdier houden Belgie?

De meeste wasberen die in Vlaanderen worden gezien, zijn rondzwervende leden van de populaties uit Wallonië of ontsnapte exemplaren. Hoewel het verboden is om zonder vergunning wasberen te houden, zijn ze toch vrij populair als huisdier. Ze zijn slim en nieuwsgierig en dus gemakkelijk te temmen.

Waar koop je een wasbeer?

Vanaf woensdag is de wasbeer verboden in Nederland. Hij staat op een nieuwe zwarte lijst met 38 schadelijke uitheemse dieren en planten, net als de beverrat en Chinese wolhandkrab.

Kan een wasbeer bijten?

Dat een wasbeer je bijt, mag absoluut niet gebeuren. Je moet zo’n dier niet zomaar vastpakken. Dat kan levensgevaarlijk zijn als het dier ziektes met zich meedraagt. Ze hadden veiligheidsmaatregelen moeten treffen door bijvoorbeeld iemand in te schakelen die het dier verdooft”, aldus de dierenambulance.

Wat is de natuurlijke vijand van de wasbeer?

De wasbeer heeft niet erg te lijden van natuurlijke vijanden. Jonge wasberen worden incidenteel gevangen door wolf, lynx, vos, wilde kat of oehoe. De belangrijkste doodsoorzaken zijn honger, uitputting of ziekte. Maar ook sterfte door jacht en verkeer komt veel voor.

Welke exoten zijn er in Nederland?

Tien invasieve exoten die in Nederland voorkomen

 • Tijgermug. De tijgermug komt oorspronkelijk uit Zuidoost-Azië, maar wordt sinds 2005 ook in Nederland gesignaleerd. …
 • Ambrosia. …
 • Huiskraai. …
 • Rode Amerikaanse rivierkreeft. …
 • Grote waternavel. …
 • Muskusrat. …
 • Zonnebaars. …
 • Halsbandparkiet.

Wat zijn exotische goederen?

Dat zijn buitenlandse plant- en diersoorten die hier door menselijk toedoen terecht zijn gekomen. Doordat ze in Nederland weinig natuurlijke vijanden hebben, verspreiden sommige van deze soorten zich razendsnel en kunnen ze overlast veroorzaken.

Welke vogels zijn exoten?

Exotenzijn uitheemse soorten die van nature niet in Nederland voorkomen. Op het gebied van vogels gaat het bijvoorbeeld om soorten als nijlgans, rosse stekelstaart, halsbandparkiet en huiskraai.

Wat is het verschil tussen een exoot en een invasieve soort?

Exoten zijn planten, dieren of andere organismes die van nature niet voorkomen in Nederland. Is een exoot schadelijk voor de natuur? Dan noemen wij deze invasief.

Wat is een uitheems?

Soorten zijn ‘uitheems‘ als zij door menselijk toedoen –bewust of onbewust– buiten hun natuurlijke verspreidingsgebied zijn geïntroduceerd. Uitheemse soorten worden ook wel ‘exoten’ genoemd. Deze term is gangbaar bij o.a. terreinbeheerders.

Welke planten zijn exoten?

Soorten, overlast en verspreiding

 • Crassula helmsii; Watercrassula.
 • Hydrilla verticillata; Hydrilla.
 • Hydrocotyle ranunculoides; Grote waternavel.
 • Ludwigia grandiflora; Waterteunisbloem.
 • Ludwigia peploides; Kleine waterteunisbloem.
 • Myriophyllum aquaticum; Parelvederkruid.
 • Myriophyllum heterophyllum; Ongelijkbladig vederkruid.

Copyright © All rights reserved. ProjectSports.nl