Nederlands | English | Deutsch

Project Sports

Vragen en antwoorden over voetbal en sport

Kan een co2-tank met perslucht worden gevuld?

4 min read

Kan een Koolzuurfles ontploffen?

Dit laatste is een extra uitgang aan de afsluiter van de gasfles die wordt geblokkeerd door een breekplaatje. Bij een bepaalde overdruk ontstaat kunstmatig een lek waardoor de druk nooit zo hoog kan worden dat de gasfles ontploft.

Is CO2 explosief?

CO2 is niet explosief of brandbaar, maar in hoge concentraties wel schadelijk voor mensen omdat het zuurstof kan verdringen en inwerkt op het centrale zenuwstelsel.

Hoe wordt vloeibare CO2 gemaakt?

CO2 dat ergens bij verbranding is vrijgekomen, wordt opgevangen (dat kost energie), gereinigd (dat kost energie), en vloeibaar gemaakt door het onder hoge druk samen te persen (ook dat kost energie).

Hoeveel druk staat er op een CO2 fles?

De druk in een CO2fles hangt uitsluitend af van de temperatuur. De druk bedraagt bij 20°C ca. 57 bar.

Waarom ontploft een gasfles?

De druk in de gasflessen loopt daardoor op en dat kan tot gevaarlijke situaties leiden. Hetzelfde geldt voor warmtebronnen zoals een verwarming, kachel, open haard of terrasheater. De druk in de fles zal snel oplopen en dat is niet wenselijk. Er zullen dan namelijk gaatjes ontstaan in de fles.

Hoe kun je nagaan of er in een gas koolstofdioxide aanwezig is?

Kalkwater is een indicator voor koolstofdioxide. Als er ergens voldoende koolstofdioxide in aanwezig is, dan kunnen we dat aantonen doordat het kalkwater troebelwit wordt.

Is CO2 brandbaar?

CO2 is niet brandbaar. Maar het kan wel gevaarlijk zijn: door de hoge druk in de CO2 fles kan er, als de CO2 zeer snel vrijkomt, een enorme kracht ontstaan. Daarnaast kan CO2 ook zware vrieswonden veroorzaken als het in een hoge dosis op je lichaam terechtkomt.

Waarom is CO2 niet brandbaar?

Omdat er geen plaats meer is voor een extra O bij het koolstofatoom (C) is dit niet mogelijk.

Welke CO2 waarde is gevaarlijk?

Het wordt pas gevaarlijk wanneer het aan hoge concentraties wordt ingeademd (meer dan 5% volume, of 50,000 PPM). De grenswaarde of het hoogste niveau aan CO2 waarvan verondersteld wordt dat het niet gevaarlijk is voor een gezonde volwassene tijdens een werkdag, bedraagt (5,000 PPM).

Welke werkdruk CO2 aquarium?

Die heel hoge druk is eigenlijk nodig, want bij 50 – 80 bar wordt de CO2 in je CO2-fles vloeibaar . Vanaf een druk lager dan 5,8 bar wordt de CO2 weer een gas en dat hebben we nodig voor ons aquarium.

Hoe werkt een CO2 drukregelaar?

De CO2 drukregelaar beschikt over 2 manometers. Op één kan de flesdruk worden afgelezen om te zien hoe vol de fles nog zit, op de andere meter kan de werkdruk worden afgelezen. Met het naald-/doseerventiel is deze heel nauwkeurig in te stellen en kan er een precieze hoeveelheid CO2 aan het aquarium worden gedoseerd.

Hoeveel bubbels CO2?

Vuistregel voor de basisinstelling van het bellenaantal: 10 bellen per minuut per 100 l aquariumwater. Voorbeeld: 200 l-aquarium: 2 x 10 = 20 bellen per minuut. Pas de toe te voegen hoeveelheid CO2 in kleine stapjes aan het gewenste CO2-gehalte aan.

Hoe Kaamlaag verwijderen?

Wat kunt u doen om deze kaamlaag te verwijderen:

  1. Dit door extra beluchting in combinatie met een luchtpomp.
  2. Plaats de uitstroom van de filter gelijk met het oppervlaktewater, door de wateroppervlakte beweging zal de kaamlaag oplossen, tevens zou u gebruik kunnen maken van een diffuser.

Hoeveel BPM CO2 aquarium?

Dennerle raadt een CO2-gehalte in het aquarium aan tussen 15 en 30 mg/l, ideaal is een waarde tussen 20 en 25 mg/l. De voor dit CO2-gehalte vereiste toevoeging hangt van verschillende factoren af, bijvoorbeeld beplanting, watercirculatie, oppervlakte-volumeverhouding, etc.

Hoeveel uur CO2 toevoegen?

Omdat CO2 tijd nodig heeft om op het gewenste ppm te komen starten we met doseren gemiddeld 2 uur voordat het licht aangaat. Gedurende de fotosynthese gebruiken de planten de CO2, en de fotosynthese stopt zodra het licht uitgaat (of de plant klaar is met assimileren).

Hoeveel vloeibare CO2 toevoegen aquarium?

Ik raad je aan om met 1 bubbel per seconde CO2 te beginnen als je een aquarium van ongeveer 100 liter hebt. Vervolgens kun je de CO2 aanpassen naargelang de reactie van je vissen en planten. Maar zoals altijd: wees voorzichtig en altijd in kleine stapjes je CO2 veranderen!

Waar CO2 indicator plaatsen?

Plaats de drop checker 10 a 20 cm onder het wateroppervlak op een plek met een beetje stroming. Slim is om de drop checker niet te dicht bij de CO2 diffuser (of in geval van een inline CO2 atomizer niet direct onder de filter uitstroom) te hangen maar bijvoorbeeld aan de andere kant van het aquarium.