Nederlands | English | Deutsch | Türkçe

Project Sports

Vragen en antwoorden over voetbal en sport

Is L-carnitine verboden door het WADA?

2 min read

,,Lcarnitine is overal verkrijgbaar en een wettelijk toegestaan voedingssupplement. Het is ook niet verboden door Wada en ik heb vooraf Usada geïnformeerd dat ik het zou gaan gebruiken”, verklaarde Salazar, die sinds december ook de Nederlandse topatlete Sifan Hassan onder zijn hoede heeft.

Wat zijn verboden middelen?

De Opiumwet heeft 2 lijsten met verboden middelen. Op lijst I staan drugs waarvan volgens de wet de risico’s te groot zijn. Voorbeelden zijn: heroïne, cocaïne, XTC en GHB. Deze middelen worden ook wel ‘harddrugs’ genoemd.

Wat staat er op de dopinglijst?

Halverwege 2014 besloot WADA daarom om xenon én argon per expliciet op de dopinglijst te plaatsen onder categorie S2. Peptide hormonen, groeifactoren, verwante stoffen en mimetica. Het gebruik is zowel binnen als buiten wedstrijdverband verboden.

Waar staat de WADA voor?

Het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA) is de mondiale, onafhankelijke organisatie die de wereldwijde strijd tegen doping in de sport leidt. In het bestuur van WADA zitten overheden en sportorganisaties.

Welke legale verslavende middelen zijn er?

Lorazepam, diazepam (valium) , oxazepam: legale, op recept verkrijgbare medicijnen die door het team van Nutt toch als één van de meest verslavende stoffen wordt genoemd. Benzodiazepinen zijn slaap- en kalmeringsmiddelen die, net als barbituraten, zorgen voor een toename in de neurotransmitter GABA.

Welke stoffen zijn verboden in Nederland?

Verboden stoffen

  • S0. Niet erkende stoffen.
  • S1. Anabole middelen.
  • S2. Peptidehormonen, groeifactoren, verwante stoffen en mimetica.
  • S3. Bèta-2 agonisten.
  • S4. Hormoon- en metabole modulatoren.
  • S5. Diuretica en maskerende middelen.

Wat zijn legale en illegale middelen volgens de Nederlandse wet?

Opiumwet en straffen: Wat je moet weten. Drugs worden soms ingedeeld naar wettelijke status: legale (wettelijk toegestaan) en illegale (verboden) middelen. Illegale middelen staan op de Opiumwet. De Opiumwet verbiedt het bezit, de handel, de verkoop, het vervoer en de productie van de middelen die onder die wet vallen.

Wat is de minst slechte drugs?

Opvallend: alcohol scoort overall het slechtst (nog erger dan heroïne!), tabak en cocaïne zijn (persoonlijk en maatschappelijk) ongeveer even schadelijk, xtc, lsd en paddo’s behoren tot de minst schadelijke substanties (wat niet wil zeggen dat ze ongevaarlijk zijn).