Nederlands | English | Deutsch | Türkçe

Project Sports

Vragen en antwoorden over voetbal en sport

Is er een straf voor het raken van een andere golfbal op de green 2022?

4 min read

Hoeveel strafslagen bij water?

Hoeveel strafslagen krijg je als je de waterhindernis wilt ontwijken? Als je bal in het water ligt, dan krijg je 1 strafslag. Je slaat jouw bal met jouw vierde slag op de green. Je ontdekt dat je bij jouw tweede slag een verkeerde bal hebt gespeeld.

Hoeveel strafslagen krijg je bij Out of Bounds?

Je speelt ook van de verkeerde plaats als je een bal slaat die op een deel van de baan ligt waar geen slag mag worden gedaan (bijvoorbeeld waar spelen uit de GUR is verboden). Of als je bal op een verkeerde plaats is gedropt of geplaatst. Als je van de verkeerde plaats hebt gespeeld, krijg je twee strafslagen.

Hoeveel strafslagen?

Je krijgt twee strafslagen als je iets doet wat niet mag of als je iets níet doet wat wel zou moeten. Meest voorkomend: je slaat af van buiten de afslagplaats; je hebt per ongeluk je bal bewogen en je slaat die vanaf de nieuwe plek, dus zonder terug te plaatsen (je speelt dan van de verkeerde plaats);

Hoeveel strafslagen bij onspeelbare bal?

Een speler besluit dat zijn of haar bal in een bunker onspeelbaar is. De speler heeft vier opties: (1) Met één strafslag mag de speler ontwijken met slag en afstand. (2) Met één strafslag mag de speler recht naar achteren ontwijken in de bunker. (3) Met één strafslag mag de speler zijwaarts ontwijken in de bunker.

Wie slaat af bij matchplay?

NGF Competitie: foursomes matchplay (alternate shot)

Er wordt om beurten afgeslagen. Speler A slaat af op de oneven holes en speler B op de even holes. Na de afslag wordt de bal om en om verder gespeeld. Als A heeft afgeslagen doet B de volgende slag en A de derde slag, etc.

Wat is een gele hindernis bij golf?

Een gewone waterhindernis, gemarkeerd door gele paaltjes, loopt dwars over de fairway heen. Een laterale hindernis, gemarkeerd door rode paaltjes, loopt langs de fairway. Bij de gewone waterhindernis heeft u als u besluit de bal niet te spelen, twee mogelijkheden om het spel voort te zetten.

Wat is Grounden in Golf?

Grounden: Het plaatsen van de club op de grond tijdens het adresseren van de bal. In bunkers en waterhindernissen is ‘grounden‘ niet toegestaan.

Wat is uitwijken bij golf?

Een speler wijkt uit van grond in bewerking in het algemeen gebied. Hij speelt de bal terwijl hij met één voet nog in de grond in bewerking staat.

Wat is out of bounce?

Definitie. Buiten de baan, gewoonlijk aangeduid met Out-of-Bounds, is de aanduiding voor de grond of water welke geen onderdeel van de baan uitmaakt en aldus niet in het spel is betrokken.

Waar mag een speler zijn bal onspeelbaar verklaren?

Een speler mag zijn bal overal op de baan onspeelbaar verklaren, behalve in een hindernis

  • Een bal kan overal op de baan onspeelbaar worden verklaard, behalve in een hindernis.
  • Als een bal onspeelbaar in een hindernis ligt, is de enige optie voor de speler deze situatie met straf te ontwijken volgens Regel 17.

Wat betekenen witte paaltjes bij golf?

De grens van de baan wordt op onze baan aangegeven met witte paaltjes. De lijn getrokken aan de baankant van de paaltjes geeft de grens van de baan aan. Een bal ligt dus nog in de baan wanneer hij: tegen een wit paaltje aan ligt.

Welke club bepaalt de 2 Clublengtes?

Het referentiepunt is in dit geval de plek van de originele golfbal, de grootte van de dropzone is twee clublengtes vanaf het referentiepunt, de dropzone mag niet dichter bij de hole liggen en mag in een ander gebied op de baan liggen.

Is het toegestaan om met je kar tussen de bunker en de green te lopen?

Loop nooit met trolleys over de green, over de fringe (Dit is de gemaaide rand rond de green) of de voorgreen. Loop ook niet met uw trolley tussen de green en de bunker.

Hoeveel golfclubs mag je meenemen?

Tegenwoordig mag je maximaal 14 golfclubs in je golftas hebben zitten. Dit zeggen de golfregels. Op zich ook logisch anders kun je voor elke situatie de beste golfclub laten maken en wordt het steeds makkelijker om de bal bij de hole te krijgen.

Wat is Gur bij golf?

‘Ground-under-Repair’ of ‘G.U. R’ of ‘Grond in bewerking’, is de plaats die is aangegeven als zijnde in reparatie of zodanig beschadigd voor het bespelen ervan, dat reparatie nodig is en daarbinnen niet gespeeld wordt of niet gespeeld mag worden. G.U.R. met bordje ‘Ground Under Repair’.

Hoeveel sprinklers golfbaan?

Een green wordt gemiddeld voorzien van 3 tot 5 VIH sproeiers. De capaciteit van het leidingnet zal in principe ook minimaal berekend worden naar de som van het aantal sproeiers rondom één green.

Welke kleur paaltje geeft een hindernis aan?

Op onze baan verdwijnen de gele paaltjes. Binnenkort worden alle hindernissen gemarkeerd met rode paaltjes. Je mag een hindernis ontwijken (droppen met straf) als je er ten minste voor 95 procent zeker van bent dat de bal in de hindernis is beland.