Nederlands | English | Deutsch | Türkçe

Project Sports

Vragen en antwoorden over voetbal en sport

In hoeverre is vet verwisselbaar?

4 min read

Gevraagd door: Nicholas Nedumaran

Hoe weet je of vet compatibel is?

Vetten worden geacht compatibel te zijn indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: Het druppelpunt van het mengsel is niet beduidend lager dan dat van de afzonderlijke vetten. De mechanische stabiliteit van het mengsel ligt binnen het consistentiebereik van de afzonderlijke smeervetten.

Is het OK om verschillende soorten vet te mengen?

Extreme gevallen van vetincompatibiliteit kunnen leiden tot catastrofale uitval van de gesmeerde onderdelen. Het is altijd de beste praktijk om het mengen van alle soorten vet te vermijden.

Is rood vet compatibel met zeevet?

Polyurea zit in het wiellagervet en is compatibel met het maritieme lagervet, maar niet met het rode vet. Rood vet is compatibel met zeevet, maar niet met standaardvet.

Zijn alle vetten hetzelfde?

Vetten of smeermiddelen worden van oudsher gebruikt om voertuigen, vaartuigen, machines en hun onderdelen te allen tijde gesmeerd te houden. Geen twee smeermiddelen zijn echter hetzelfde – verschillende soorten vet geven verschillende resultaten op basis van de unieke eigenschappen die zij bezitten.

Welke soorten vet gaan niet samen?

De meest onverenigbare vetten waren aluminiumcomplex, calciumcomplex, klei en vet met een polyureumdikte. Het meest voorkomende effect was een aanzienlijke verzachting, hoewel lithiumvet soms verhardde.

Wat kan er gebeuren als u onverenigbare vetten mengt?

Het mengen van onverenigbare vetten kan nare gevolgen hebben. Ze kunnen samen reageren en een scheiding veroorzaken tussen de basisolie of -oliën en de verdikkingsmiddelen van de twee vetten. Wanneer dit gebeurt, kan de basisolie niet langer op zijn plaats blijven en krijgt u een rommelige situatie – olie die sijpelt of wegloopt uit het gebied waar zij werd aangebracht.

Kun je oud vet mengen met nieuw vet?

Meng het vet niet, maar ververs het indien nodig
Begin, indien mogelijk, met volledig schone onderdelen en nieuw vet. Anders zal vaker smeren het oude, onverenigbare vet sneller wegspoelen.

Wanneer mag u geen molybdeenvet gebruiken?

Molybdeendisulfide bevattende vetten mogen niet worden gebruikt in toepassingen waar buitensporig veel water binnendringt, aangezien molybdeendisulfide een corrosief effect kan hebben op de metalen oppervlakken, en niet geschikt is voor lagers en andere onderdelen die in een snel tempo bewegen.

Is het OK om synthetisch vet te mengen met gewoon vet?

Verenigbaarheid met basisolie
Sommige synthetische basisoliën zijn onverenigbaar met minerale oliën en andere soorten synthetische oliën, net als bij het mengen van smeeroliën. Daarom is het belangrijk om bij het bepalen van de compatibiliteit rekening te houden met het type basisolie in het vet.

Wat is het verschil tussen zeevet en gewoon vet?

Scheepsvet en “gewoon” vet hebben dezelfde functie, maar zonder de speciale formulering die ervoor zorgt dat scheepsvet werkt, zou gewoon vet uit de onderdelen lopen, waardoor deze onbeschermd zouden blijven en het gevaar zou lopen defect te raken.

Waar is Moly-vet compatibel mee?

Compatibel met alle lithium-, lithiumcomplex- en calciumvetten – Behoudt de consistentie onder afschuiving en zorgt voor smering. Extreme druk en anti-slijtage additieven bieden bescherming tegen wisselende belasting.

Waar wordt groen vet voor gebruikt?

Waterproof Green Grease is een hoogwaardig synthetisch polymeervet van professionele kwaliteit, ontwikkeld voor mijnbouw, productie, scheepvaart en off-road toepassingen. Aanbevolen voor auto’s, vrachtwagens, boten, aanhangwagens, ATV’s, motorfietsen, maaimachines, landbouwmachines en werktuigen – elke toepassing tot 500 graden Fahrenheit.

Kun je lithium en Moly vet mengen?

Lithium- en polyurea vetten kunnen niet worden gemengd. “Ze kunnen elk hun olie verliezen en uitdrogen,” zei Hamilton. Het product verliest het vermogen om te smeren.

Is lithiumvet beter dan gewoon vet?

Lithium Complex vs.
Lithium-complex vetten bezitten over het algemeen een goede stabiliteit, hoge-temperatuureigenschappen en waterafstotende eigenschappen. Andere prestatie-eisen zoals extreme druk, anti-slijtage, roest en corrosie kunnen verder worden verbeterd door toevoeging van geschikte additieven.

Waar wordt rood vet voor gebruikt?

Rood – meestal voor multifunctionele synthetische vetten. Grijs – voor vetten die moly bevatten voor veel off-road apparatuurspecificaties, en. Witte of ongeverfde vetten – meestal gebruikt in papiermachines of food-grade toepassingen.

Is het OK om synthetisch vet te mengen met gewoon vet?

Meng het vet niet, maar ververs het indien nodig
Begin, indien mogelijk, met volledig schone onderdelen en nieuw vet. Anders zal vaker smeren het oude, onverenigbare vet sneller wegspoelen.

Is siliconenvet compatibel met lithiumvet?

Citaat uit video: En loodgieterswerk. Dus ik wil terugkomen op Jeremy's vraag over het gebruik van siliconenvet voor remklauw toepassingen in dit geval noch lithium noch siliconenvet is echt ideaal lithium.

Zijn moly- en lithiumvet compatibel?

Compatibel met alle lithium-, lithiumcomplex- en calciumvetten – Behoudt de consistentie onder afschuiving en zorgt voor smering.

Zijn alle lithium-complex vetten compatibel?

In feite zijn de enige vetten die niet verenigbaar zijn met lithiumcomplex- en calciumsulfonaatvetten conventioneel polyureavet en bentonietkleivet (calciumsulfonaat is ook onverenigbaar met calciumcomplexvet, maar die twee zou je gewoonlijk niet bij elkaar zetten).

Wanneer mag u geen molybdeenvet gebruiken?

Molybdeendisulfide bevattende vetten mogen niet worden gebruikt in toepassingen waar buitensporig veel water binnendringt, aangezien molybdeendisulfide een corrosief effect kan hebben op de metalen oppervlakken, en niet geschikt is voor lagers en andere onderdelen die in een snel tempo bewegen.

Kan ik lithium en synthetisch vet mengen?

Lithium- en polyurea vetten kunnen niet worden gemengd. “Ze kunnen elk hun olie verliezen en uitdrogen,” zei Hamilton. Het product verliest het vermogen om te smeren.