Nederlands | English | Deutsch | Türkçe

Project Sports

Vragen en antwoorden over voetbal en sport

Hoeveel mensen stierven er bij de wig?

3 min read

Hoeveel mensen gaan er gemiddeld dood?

Sinds 1950 is het jaarlijkse aantal sterfgevallen gestegen. Toen overleden er 75 929 personen, wat neerkomt op 7,5 mensen per duizend inwoners. In 2020 waren dat er 9,7 per duizend.

Wat is doodsoorzaak nummer 1 in de wereld?

Tabel: Ranglijst selectie van doodsoorzaken op basis van sterfte 2020 (voorlopige cijfers)

Rangnummer Doodsoorzaak Aantal doden
1 COVID-19 20.138
2 Dementie 14.855
3 Longkanker 10.070
4 Beroerte 8.890

Hoeveel griepdoden 2018 Nederland?

De verhoogde sterfte viel samen met de griepepidemie die plaatsvond van week 50 2017 tot en met week 15 2018. De oversterfte tijdens de 18 weken griepepidemie werd geschat op 9.444 (8.885 voor de gehele winter periode van week 40 t/m 20).

Wat is volksziekte nummer 1?

Hoewel het risico op dementie toeneemt met het ouder worden is er een aanzienlijke groep mensen jonger dan < 65 jaar die dementie krijgt. Het is volksziekte nummer 1, met dodelijke afloop.

Hoe ga je dood aan dementie?

Levensverwachting ziekte van Alzheimer

Mensen overlijden meestal niet aan alzheimer zelf, maar aan aandoeningen die ze door de ziekte krijgen. Zo overlijden veel mensen aan een longontsteking omdat ze moeite krijgen met slikken. Daarnaast vormen ondervoeding en een verminderde weerstand een risico.

Hoeveel griepdoden in 2015?

Tijdens de griepepidemie stierven ruim 65.000 mensen, dat is ruim 8.600 meer dan in deze 21 weken was verwacht. Deze oversterfte hangt waarschijnlijk samen met de griep. Dit blijkt uit het jaarrapport influenza en andere luchtweginfecties van het RIVM .

Hoeveel griep patiënten in 2018?

De jaarlijkse griepepidemie in de winter van 2018/2019 was minder heftig dan het jaar daarvoor. Ongeveer 400.000 mensen hebben de griep gehad. Tijdens de vorige epidemie (2017/2018) werden zo’n 900.000 mensen ziek van het griepvirus. Het aantal patiënten met Legionella was in 2018 hoog.

Hoeveel mensen met griep in 2018?

±400.000 mensen

zijn ziek geworden door een infectie met het griepvirus in de periode van begin oktober tot eind mei.

Hoeveel griep patiënten in ziekenhuis 2018?

In dat jaar werd Nederland wekenlang, tot eind april, geteisterd door een snoeiharde griepepidemie. De cijfers van toen, volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM): 16.000 ziekenhuisopnamen en een oversterfte (meer sterfgevallen dan gemiddeld) van 9444 mensen in 18 weken tijd.

Hoeveel mensen stierven aan griep in 2017?

Oversterfte griepepidemie 2017/’18

In totaal overleden tijdens de achttien weken durende griepepidemie van 2017/’18 ruim 61 duizend mensen. Het verwachte aantal overledenen wanneer er geen griepepidemie was geweest, lag op bijna 53 duizend.

Hoeveel IC opnames 2018?

Veel patiënten moesten worden opgenomen vanwege complicaties van influenza, meestal longontsteking. Dit betrof naar schatting 16.000 personen.

Hoeveel ziekenhuisopnames per jaar?

Voor het eerst is het aantal ziekenhuisopnamen afgenomen van 3,9 miljoen naar 3,3 miljoen. Dat komt door een stijging van het aantal poliklinische opnamen. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van het CBS. Tussen daalde het aantal dagopnamen in Nederland.

Hoeveel IC opnames in 2019?

Het aantal loze inzetten in van 2016 tot en met 2018 gedaald van ongeveer 42.000 inzetten naar 37.000 inzetten. Ook het aantal interklinische inzetten of overplaatsingen is van afgenomen van ongeveer 21.000 inzetten naar ongeveer 18.000 inzetten.