Nederlands | English | Deutsch | Türkçe

Project Sports

Vragen en antwoorden over voetbal en sport

Hoe wordt echolood gebruikt om de diepte van de oceaan te bepalen?

6 min read

Een echolood meet dus de waterdiepte aan de hand van de verplaatsing van trillingen (geluid) in water. De transducer ‘hangt’ in het water en registreert het tijdsinterval tussen het moment van zenden, reflectie op de bodem en ontvangen.

Hoe meet je waterdiepte?

Als de bodem hard is zoals bij gesteente of beton dan is de diepte te bepalen door de afstand naar het golfdal plus de helft van de golfhoogte. De halve golfhoogte staat dus gelijk aan het niveau van de waterspiegel waarbij de waterdiepte de afstand tussen de waterspiegel en de bodem is.

Wat is gelode diepte?

Wat is de betekenis van loden (werkwoord)?

met het dieplood of anderszins de diepte van een vaarwater peilen of bepalen: de gelode diepte; 4. met het schietlood onderzoeken of iets loodrecht staat.

Hoe diepte meten?

Bij dieptemetingen zend je een zelf opgewekt geluid naar de bodem, die het geluid reflecteert, waarna je het weer terugontvangt. De zender en de ontvanger vormen samen één eenheid, die we in het vervolg transducer noemen. Het woord is afgeleid van het latijn, transducere = doorvoeren.

Hoe bereken je de diepte uit?

Een zwembad is 8 meter lang, 5 meter breed en 1,5 meter diep. In dit geval maak je gebruik van de diepte in plaats van de hoogte (dus lengte x breedte x diepte). Je berekent de inhoud door 8 m x 5 m x 1,5 m te doen = 60 m3.

Hoe bereken je de diepte als je de inhoud weet?

door de lengte x de breedte x de hoogte te doen (in sommige gevallen doe je de lengte x de breedte x de diepte). Dit geldt alleen als we het hebben over rechthoeken. Als je bijvoorbeeld een slaapkamer hebt die 5 meter lang, 3 meter breed en 2 meter hoog is bereken je de inhoud door 5 meter x 3 meter x 2 meter te doen.

Hoeveel liter is 30x30x30?

Kubus bloembak

Maat (øxh) Potgrond Hydrokorrels
30x30x30 cm ca. 18 liter ca. 5 liter
40x40x40 cm ca. 45 liter ca. 11 liter
50x50x50 cm ca. 90 liter ca. 23 liter
60x60x60 cm ca. 158 liter ca. 40 liter

Hoe bepaal je de massa?

Dan is de massa een kwestie van massa = volume x dichtheid.

Hoe bereken je de maximale massa?

De formule is massa=gewicht/valversnelling.

  1. Misschien krijg je alleen de term “zwaartekracht bij het aardoppervlak,” dat is 9,8 m/s^2.
  2. Gewicht wordt meestal opgegeven in Newtons, en zwaartekracht in m/s^2 voor dit type opgave. Zo niet, dan moet je de eenheden omrekenen.

Hoe bereken je massa van een blokje?

Dichtheid is de hoeveelheid massa die aanwezig is in een bepaald volume. Het vertelt je dus hoeveel van een stof er in een bepaalde ruimte zit. De formule om de dichtheid te berekenen is p=m ÷ v. p is de dichtheid.

Hoeveel is een massa?

Massa (gewicht) Eenheden

1 gigaton (Gt) =1 000 000 000 000 000 g
1 ton (t) =1 000 000 g
1 kilogram (kg) =1 000 g
1 gram (g) =1 g
1 milligram (mg) =0.001 g

Wat is je eigen massa?

De SI-eenheid van massa is de kilogram. Het is een van de zeven SI-basiseenheden, en de enige SI-eenheid die een voorvoegsel (“kilo”) draagt.

Wat is de massa van een stof?

De molaire massa, symbool M, van een stof is de massa van een mol van die stof. De eenheid is gram per mol (g/mol). De molaire massa (een molaire grootheid ) is een stofeigenschap.

Wat is de massa van de standaard massa?

De standaard eenheid van massa is de kilogram. Het symbool voor kilogram is kg. 1 kg = 1000 g.

Wat is het symbool van massa?

Natuurkundige grootheden en eenheden

Grootheid Naam SI-symbool
lengte meter m
massa kilogram kg
elektrische lading coulomb C
tijd seconde s

Wat is de afkorting van massa?

en het symbool h = uur). Symbolen van eenheden worden in romein gezet, symbolen van grootheden dienen gecursiveerd te worden (vergelijk m = meter en m = massa).

Wat zou je eigen massa op de maan zijn?

Als je op Aarde een massa hebt van 80kg, is je gewicht dus 80 x 9,8 = 784N. Op de Maan is je massa ook 80kg, maar je gewicht is 80 x 1,6 = 128N, ongeveer een zesde deel van je gewicht op Aarde.

Wat betekent gewichtloos zijn?

Gewichtloosheid is een toestand waarin een voorwerp geen gewicht ervaart, omdat dat voorwerp geen ophanging of ondersteuning heeft in die specifieke toestand. Dit is het geval tijdens een vrije val, dat wil zeggen wanneer op het voorwerp geen enkele kracht wordt uitgeoefend, behalve de zwaartekracht.

Hoeveel kilo weeg je op de maan?

Zwaartekracht maakt je zwaar op Jupiter en sterk op de maan

Omdat de aarde veel meer massa heeft dan de maan, is de zwaartekracht hier zes keer zo sterk. Iemand van 60 kilo zou op de maan dus maar 10 kilo wegen. Daardoor kun je op de maan ook veel hoger springen – en veel zwaardere voorwerpen optillen.

Wat is de waarde van g op de maan?

Voor de maan is de valversnelling 1,62 m/s². De waarde van de valversnelling neemt kwadratisch af met de afstand tot het middelpunt van het hemellichaam (de aarde in ons geval).

Wat is de zwaarteveldsterkte op de maan?

Gegevens van de planeten

Planeet M g
Maan 0.0123 1.62
Mars 0.1074 3.72
Jupiter 317.94 22.9
Saturnus 95.181 9.05

Wat is de gravitatieconstante van de maan?

Op de maan is de zwaartekracht bijvoorbeeld veel minder sterk. Dit komt omdat de valversnelling hier maar 1,62 m/s 2 is. Aan de hand van de volgende voorbeeldopgaven zal je leren hoe je ermee moet rekenen.

Wat valt het snelst naar beneden?

Deze twee effecten heffen elkaar precies op: zware en de lichte voorwerpen vallen met dezelfde versnelling. Of het nu gaat om ballen, muntjes, papiertjes of bloempotten: alles valt even snel op aarde.

Hoe zwaarder hoe sneller?

De zwaartekracht versnelt een voorwerp, de luchtweerstand remt een voorwerp af. Omdat de zwaartekracht bij zware voorwerpen groter is, hebben ze minder last van de luchtweerstand, kunnen zware voorwerpen de lucht sneller wegduwen en vallen ze sneller dan lichte voorwerpen.

Hoe lang duurt een vrije val van 10 km?

Hoe lang duurt een vrije val van 10 km? Ze maken daarbij een vrije val van 40 tot 60 seconden. Ze trainen voor de vrije val onder meer in een windtunnel. Het praktijkgedeelte duurt 2 weken ze minimaal 20 sprongen maken.

Wat rolt sneller?

Het zwaardere object rolt sneller naar beneden

Rollen de fietsers in deze omstandigheden naar beneden, dan zal de zwaardere van de twee eerder beneden zijn. Dat komt omdat dezelfde hoeveelheid lucht een grotere massa moet afremmen, en dat gaat natuurlijk minder makkelijk.

Hoe bereken je hoe snel iets valt?

De formule s=v*t gebruik je bij een eenparige beweging (met constante snelheid) en vallen is niet eenparig maar eenparig versneld, vandaar dat je s = 0,5*a*t^2 gebruikt. Met ‘vrije val’ wordt een val bedoeld waarbij geen wrijvingskracht is. Valtijd en snelheid kun je uitrekenen met de versnelling ( 9,81 m/s^2).

Waarom rolt een bal?

De bal heeft een gewicht (naar beneden) en dit wordt door de normaalkracht van de grond gecompenseerd (omhoog). De bal blijft liggen. Zakt niet in de grond (gewicht > normaalkracht) en stijgt niet spontaan omhoog (gewicht < normaalkracht). Deze kracht is er, ongeacht of de bal stil ligt of beweegt.