Nederlands | English | Deutsch | Türkçe

Project Sports

Vragen en antwoorden over voetbal en sport

Hoe verandert Buck in hoofdstuk 3?

3 min read

Wat is een Blokcitaat?

Een blokcitaat gebruiken

Als je een langer citaat hebt gevonden dat in zijn geheel van groot belang is en niet geparafraseerd of verkort kan worden, moet je dit opmaken als een blok ingesprongen tekst. Dit heet een blokcitaat.

Hoe een bron vermelden?

Bronvermelding bestaat uit twee stappen:

 • Aan het eind van je verslag neem je een lijst op met de volledige vermelding van alle bronnen die je hebt gebruikt, de bronnenlijst ofwel literatuurlijst.
 • In de tekst maak je elke keer als je een bron aanhaalt een korte verwijzing naar die bron.

Hoe citeer je een richtlijn?

Achternaam auteur, voorletter(s) (Jaar van uitgave). Titel: Eventuele subtitel. Plaats uitgever: uitgever.

Hoe citeer je een titel?

Citaat van een titel

De titel van een boek of webpagina staat cursief en wordt zo overgenomen, zonder aanhalingstekens. De titel van een tijdschriftartikel staat niet cursief, deze wordt overgenomen met dubbele aanhalingstekens. Bij het verwijzen blijft bronvermelding verplicht.

Hoe maak je een Blokcitaat?

Hoe maak je een Blokcitaat?

 1. Als het citaat minder dan 40 woorden bevat, plaats je het tussen dubbele aanhalingstekens.
 2. Als het citaat 40 woorden of meer bevat, format je het als een blokcitaat.
 3. Voeg de auteur, het jaar en het paginanummer toe aan de verwijzing in de tekst.

Is het plagiaat als je vertaald?

Wat valt onder plagiaat? Niet alleen het knippen en plakken van het werk van een ander wordt als plagiaat bestempeld. Ook het vertalen, samenvatten en parafraseren van teksten of ideeën valt onder plagiaat als je geen correcte en volledige bronvermelding toevoegt.

Hoe verwerk je een bron in een tekst?

Hoe verwerk je een bron?

 1. In je tekst neem je een korte verwijzing naar de bron op. …
 2. Het verwijzen in de tekst zelf kan op twee manieren: citeren of parafraseren. …
 3. Aan het eind van je verslag neem je een lijst op met alle bronnen die je gebruikt hebt: de bibliografie, bronnenlijst of referentielijst.

Hoe maak je een automatische bronnenlijst?

Een bronvermelding invoegen

 1. Klik in het document op de plaats waarop u de bronvermelding wilt invoegen.
 2. Klik op het tabblad Documentelementen onder Verwijzingen op Beheren.
 3. Dubbelklik in de Lijst met bronvermeldingen op de bron die u wilt vermelden. De bronvermelding verschijnt in het document.

Hoe zet je een bron bij een afbeelding?

Het is netjes om onder de afbeelding een korte verwijzing op te nemen [auteur, jaar], bijvoorbeeld (Janssen, 2010, of eventueel op de volgende pagina (Omslagfoto: Janssen, 2010). In de bronnenlijst moet je de volledige verwijzing opnemen (vgl die van een internetbron: [Auteur, A. (jaar, dag, maand).

Hoe verwijs je naar afbeelding in tekst?

De verwijzing bestaat uit drie onderdelen:

 1. De afbeelding krijgt een naam en nummer waar in de tekst naar verwezen wordt, bijvoorbeeld Tabel 1, Figuur 2, etc. …
 2. Boven de afbeelding staat Tabel of Figuur, vetgedrukt + nummer, daaronder een witregel en daaronder de titel van de afbeelding, schuingedrukt.

Hoe afbeelding benoemen?

Word

 1. Klik op de afbeelding aan wie u een bijschrift wilt toevoegen.
 2. Klik op Verwijzingen >Bijschrift invoegen.
 3. Als u het standaardlabel (Afbeelding) wilt gebruiken, typt u het bijschrift in het vak Bijschrift.